Heemkundige Kring

Ten Mandere - Izegem

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
links

Sommige publicaties zijn nog te koop
GEPUBLICEERDE WERKEN
Een overzicht van alle bijdragen in de diverse Ten Mandere-nummers vindt u in de rubriek Izegemse bibliografie.

Speciale nummers :

Bruno ACX, Hoe ik schoenmaker werd (annotatie Raf Vandenberghe)
48ste jaargang (2008) nr. 2: is enkel verkrijgbaar in een complete jaargang

Geert HOORNAERT, De heerlijkheid Rode op Kachtem, Emelgem, Izegem, Oekene, Rumbeke, Roeselare
47ste jaargang (2007) nr. 3: is enkel verkrijgbaar in een complete jaargang

Jean-Marie LERMYTE, De Koninklijke Stadsfanfaren 1806-2006
46ste jaargang (2006) nr. 3: is enkel verkrijgbaar in een complete jaargang

Kurt HIMPE, Van Vrije Vakschool tot Vrij Technisch Instituut 1906-2006
46ste jaargang (2006) nr. 2: is enkel verkrijgbaar in een complete jaargang

div. auteurs, Kachtemnummer
44ste jaargang (2004) nr. 2: is enkel verkrijgbaar in een complete jaargang

Antoon VANDROMME, Sint-Tillo in en buiten de kunst
43ste jaargang (2003) nr. 2: is enkel verkrijgbaar in een complete jaargang

Antoon VANDROMME, Odiel Defraeye
42ste jaargang (2002) nr. 3: is enkel verkrijgbaar in een complete jaargang

Jean-Marie LERMYTE,  100 Stedelijk Electriciteitsbedrijf
41ste jaargang (2001) nr. 3: is enkel verkrijgbaar in een complete jaargang

Jean-Marie LERMYTE, e.a., 100 jaar Izegem in 100 foto's,
40ste jaargang (2000) nr. 2: is enkel verkrijgbaar in een complete jaargang

Pieternel VERBEKE, Interbellumarchitectuur in Izegem,
39ste jaargang (1999) nr. 3: € 3

ANNELEEN SIX, Beschrijving van de glasramen in de Sint-Tillokerk te Izegem,
39ste jaargang (1999) nr. 2: € 3

ANTOON VANDROMME, De Boerenkrijg
38ste jaargang (1998) nr. 3: € 3

JEAN-MARIE LERMYTE, 75 jaar Izegemse Bouwmaatschappij
38ste jaargang (1998) nr. 2: € 3

JEAN-MARIE LERMYTE, Bibliografie van Izegem, Emelgem en Kachtem, met index op Ten Mandere
37ste jaargang (1997) nr. 2-3 : € 3.

HILDE COLPAERT, e.a., Duizend en één...., Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar
36ste jaargang (1996) nr. 2 (105) : € 3.

CHRISTIAAN DE FORCHE, e.a., 35 jaar Stedelijk feestcomité - 35 jaar Herfstmuziekfestival in Izegem
35ste jaargang (1995) nr. 2 (102) : € 3.

BART BLOMME, e.a., Izegem in vlaggen
34ste jaargang (1994) nr. 2-3 (99-100) : € 6.

RAF VANDENBERGHE, Schoenmode sinds 1900
33ste jaargang (1993) nr. 2 (96) : € 3

JEAN-MARIE LERMYTE & MARCEL NUIJTTENS, De Izegemse vaderlandse verenigingen en de twee wereldoorlogen
33ste jaargang (1993) nr. 1 (95) : € 3.

ANTOON VANDROMME, Rond Sint-Crispijn
32ste jaargang (1992) nr. 2 (93) : € 3

X., Monumentennummer (De Minderbroeders Kapucijnen, Izegemse Dankkapel, Het Izegems kerkhof)
31ste jaargang (1991) nr. 3 (91) : € 3.

JEAN-MARIE LERMYTE, e.a., 150 jaar drukkers in Izegem 1840-1990
31ste jaargang (1991) nr. 2 (90) : € 3.

BERTRAND NOLF, De Bosseniersgilde St.-Barbara in Izegem 1615-1990
30ste jaargang (1990)nr.2-3 (87-88) : € 6.

CHRISTIAAN DE FORCHE, Historische, geografische en sociale aspecten van het schoeisel
29ste jaargang (1989) nr; 2 (84) : uitverkocht

EDWIN DECLERCQ, Honderd jaar Rijkswachtbrigade Izegem
27ste jaargang (1987) nr. 1 (77) : € 3.

JEAN-MARIE LERMYTE, Jules Lafaut en zijn dagboek
26ste jaargang (1986) nr. 3 (76) : € 3.

ROGER CALLENS, Izegemse sagen
26ste jaargang, (1986) nr. 1-2 (74-75) :€ 6

HENDRIK WILLAERT, Peter Benoit en Izegem
24ste jaargang (1984) nr. 3 (70) : € 3.

MARC VERCRUYSSE, Latijnse keuren in verband met de middeleeuwse geschiedenis van Izegem
20ste jaargang (1980) nr.1 (56) : € 3

A. MISTIAEN, Gedenkboek Koninklijke Harmonie der Congregatie Izegem
18de jaargang (1978) nr. 3 (52) :€ 3

X., St.-Jozefscollege jubileert,
8ste jaargang (1968) nr. 2 (20/21) : € 3

X., De Izegemse schoeiselnijverheid,
6de jaargang (1966) nr. 2 (15) :€ 3.

JEAN-MARIE, LERMYTE, e.a. Vijftig jaar geschiedenis van Izegem, Emelgem en Kachtem. 1960-2010 (2010): € 25

BUITEN REEKS :
ROGER BEKAERT, Izegem onder het Frans Tijdvak : € 6.
JEAN-MARIE LERMYTE, Het Blauwhuis en Izegem : € 15.
Jean-Marie LERMYTE, Leven in het operatiegebied Izegem 14-18, Groeninge, 2010, 560 blz.

Volgende nummers zijn los te krijgen :
(doorlopende nummering)
6-7-15-16-18-26-40-43-44/45-48/49-50-51-53-55-56-58-59-
61-62/63-66-67-68-70-71-73-76-77-79-81-82-87/88-90-91-92-94-95-97-99/100-101-102

prijs  € 3.per los nummer.
Vetgedrukte nummers zijn speciale nummers aan  € 6. per nummer.
Het dubbelnummer 99/100 is verkrijgbaar aan € 6.

Deze jaargangen zijn eveneens nog verkrijgbaar aan € 9  per jaargang
Van de jaargangen 7 tot en met 36 kunnen ook losse nummers verkocht worden: € 3 of € 6 voor een dubbel nummer.
jaargang nr.
 7 (1967)
 8 (1968)
 9 (1969)
12 (1972)
16 (1976)
17 (1977)
18 (1978)
19 (1979)
21 (1981)
22 (1982)
23 (1983)
24 (1984)
25 (1985)
26 (1986)
27 (1987)
28 (1988)
31 (1991)
33 (1993)
34 (1994)
35 (1995)
36 (1996)
37 (1997)
38 (1998)
39 (1999)
Volgende jaargangen zijn aan € 15 verkrijgbaar per jaargang:
40 (2000)
41 (2001)
42 (2002)
43 (2003)
44 (2004)
45 (2005)
46 (2006)
47 (2007)
48 (2008)
49 (2009)
50 (2010)
51 (2011)
52 (2012)
53 (2013)
54 (2014)
55 (2015)
56 (2016)
57 (2017)

U kunt het bedrag + de verzendingskosten overschrijven op rek. 472-4353811-45 van Heemkundige Kring Ten Mandere, Blekerijstraat 60, 8870 Izegem met vermelding van de gewenste tijdschriften.