Disclaimer

Op onze website is de volgende disclaimer van toepassing:

1. Door het lezen en het gebruiken van de op onze website gepresenteerde informatie ontstaat nooit een zakelijke relatie of een andersoortige contractuele verhouding tussen Ten Mandere en U.

 

2. Alle informatie op onze website wordt met de grootst mogelijke zorg uitgezocht en gepresenteerd. Wij kunnen echter niet de juistheid, volledigheid en actualiteit vn de aangeboden informatie waarborgen. Met name van de op onze website gepresenteerde webteksten kunnen acutelere versies in omloop zijn gebracht. Besluiten op basis van de op de website gepresenteerde informatie zijn aldus geheel voor eigen risico.

 

3. Ten Mandere is tevens niet verantwoordelijk voor informatie van derden, waar wij d.m.v. hyperlinks naar verwijzen. Deze behoren toe aan de originele uitgevercq. schrijver, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

Ten Mandere 2008