Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

190 jaar geleden: Samenstelling van de Izegemse gemeenteraad

De eerste Izegemse gemeenteraadsverslagen dateren van 1827. Gelukkig vonden we de Nederlandse Staatscourant van 11 februari 1822 op het internet die ons vertelt dat de Nederlandse regering in ‘s Gravenhage op 10 februari 1822 bekend maakte wie er in de Izegemse gemeenteraad mocht zetelen. We lezen: Ter vervulling van stedelijke Schepens-plaatsen, in de provincie West-Vlaanderen, opengevallen door de gewone aftredingen van den 2den januarij ll., zijn door Z.M. benoemd of bij continuatie aangesteld:
Te Iseghem, J. Ghellynck en F. Clement
(…)
Ter vervulling der alsnog opengebleven Raadts-plaatsen in de stedelijke besturen van Iseghem, de heeren J. G. Berlamont, A. Berlamont, B. Crombez en F. Stauthamer.
Wie was dan burgemeester? Pierre Antoine Coucke (°1776). Hij was notaris en woonde in de Gentsestraat. In 1814 woonde hij nog, ongehuwd, in bij zijn ouders. Zijn vader was eveneens notaris tot 1794. In 1809 begon Pierre Antoine zijn loopbaan. Die zou tot 1841 duren. Pierre Antoine werd in 1815 al benoemd tot burgemeester en dit ambt bleef hij uitoefenen tot 1830. Onder de Hollandse Tijd kenden we dus maar één burgervader.

Onze stad kreeg in 1822 twee schepenen: Joseph Ghellynck en Ferdinand Clement.
Joseph Ghellynck (°1766) was in Izegem eveneens notaris van 1 maart 1797 tot en met 10 november 1834.
Hij werd als notaris opgevolgd door zijn zoon Pieter Ghellynck.
Joseph woonde in de Marktstraat nr. 2. Hij was gehuwd met Rosalie Bossuyt en samen hadden ze drie zonen en een dochter.
Ferdinand Clement (°1771) woonde op de Grote Markt nr. 19. Hij was griffier en was 16 jaar ouder dan zijn echtgenote Colette Caytan.
Er waren ook vier gemeenteraadsleden. Jean Gerard Berlamont (°1787), beenhouwer in de Hondstraat en gehuwd met Marie-Jeanne Meersschaert. Of zijn naamgenoot Antoine Louis Berlamont (°1775) ook in de vleesindustrie zat, weten we niet. Hij wordt in de volkstelling van 1814 omschreven als Handelaar en adjoint du maire. Dus vóór 1822 was hij reeds gemeenteraadslid. Hij woonde in de Brugstraat nr. 17 en was gehuwd met Marie-Jacqueline Vyncke.
Bernardus Crombez is geen onbekende. Hij woonde in de Kerkstraat nr. 3 en werd in 1777 geboren. In 1822 was hij handelaar in kousen en gehuwd met Colette Ameye. Hij opende een school in de Nieuwstraat en was de stichter van de eerste harmonie van Izegem. Hij stierf op 11 december 1851.
François Stauthamer (°1797) was blijkbaar de jongste in het gezelschap. Hij volgde zijn vader Jean François op als handelaar in lakens. Hij was gehuwd met Paulina Antoinette Wittebolle.
Zijn zus Henriette huwde met huidevetter Ivo Devos die burgemeester van Izegem was van 1832 tot aan zijn overlijden.
Juliette-Marie-Françoise Devos, dochter van Devos-Stauthamer, huwde in 1857 met Henri de Mûelenaere, ook al een Izegemse burgemeester.
Toen de twee zonen van François, Robert en Camille, in 1876, de bezittingen van hun ouders te koop stelden, mocht de notaris 53 ‘kopen’ noteren: een ijzerwinkel in de Marktstraat, een boerderij in de Leenstraat, zaailanden, maaimeersen in Izegem, maar ook zaailanden en hoeven in Ardooie, Zwevegem, Harelbeke en Deerlijk. Ongeveer de helft van de verkoop werd aan Camille verkocht en zo bleef hij omschreven als ‘grondeigenaar’.