Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Tentoonstellingen in Izegem

Erfgoeddag ligt al een tijdje achter ons maar toch willen we de lopende tentoonstellingen eventjes onder de aandacht brengen.

Eervolle medailles
In het borstelmuseum kunt u de collectie medailles van enkele privébezitters bewonderen. Aan de hand van deze kleinoden wordt een blik geworpen op de bedrijfswereld, de schoenen en de borstels, de ‘petites histoires’, ….
Heel wat mensen krijgen een medaille. Achter elke medaille zit een verdienste, een verhaal. Met deze tentoonstelling komt alles terug een beetje tot leven.
Een brochure begeleidt de tentoonstelling.
Te bezichtigen tot 28 juni tijdens de openingsuren van het Nationaal Borstelmuseum.
Deze tentoonstelling loopt in samenwerking met de vereniging Numismatica Zuid-West-Vlaanderen.

Het verhaal van een kanaal
Deze dubbeltentoonstelling vindt zowel plaats in het clubhuis van de Izegemse Watersportvereniging als bij de Stoommachine (Prins Albertlaan).
In het clubhuis worden we geconfronteerd met foto’s, tekeningen en planafdrukken van het kanaal en dit ‘van kop tot sluis’. We maken de evolutie mee van deze waterweg en de focus komt hierbij te liggen op de talrijke kunstwerken langsheen het kanaal, de scheepvaart en de industrie.
Bij de tentoonstelling hoort een brochure met meer achtergrondinformatie over de voor- en ontstaansgeschiedenis van het kanaal Roeselare-Leie.

In de locatie van de Stoommachine wordt er gefocust op het thema ‘vertier na arbeid’. Er was niet alleen nijverheid en arbeid in de omgeving van het kanaal, er was ook tijd voor ontspanning. Wist je bv. dat er op het einde van de 19de eeuw een schieting doorging op het ijs van het kanaal? Waar is de tijd dat men ‘legaal’ zwom in het kanaal? Ken je verhalen uit de tijd dat je naar het badhuis trok?
Er wordt ook aandacht besteed aan de verbredingswerken van het kanaal. Unieke beelden brengen ons terug in de tijd van de jaren ’70.
De dochter van de laatste bruggenwachter brengt eveneens de schone en minder schone kantjes weer tot leven.
De afbraak van Kachtem Sas wordt in beeld gebracht.

De tentoonstelling in het clubhuis van IWV is nog te bezichtigen tot 30 september (elke dag van de week van 14 tot 20 uur, met uitzondering van dinsdag).
De locatie van de Stoommachine is nog open op 17 juni (Batjeszondag 14 – 18 uur) en op 24 juni (Fietsfeest Leiestreek 10 – 18 uur) of op afspraak.

Aan beide laatste tentoonstellingen verleende Ten Mandere zijn medewerking.