Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Boek: In de tijd van Jan de Scharensliep en Smidje Smee

Bij Lannoo Tielt verscheen dit jaar het bovenvermelde boek van de hand van Julien Van Remoortere (383 blz.)
Aan de hand van korte hoofdstukjes worden heel wat oude ambachten in woord en beeld gebracht. Er werd ook aandacht besteed aan borstelmaker (p. 34) en schoenmaker (p. 309). De auteur verwijst ook telkens naar onze Nationale Musea. Bij ieder hoofdstuk komt er een rubriek spreekwoorden en een sage of volksverhaal aan te pas. Al bij al een mooi boek, ook voor de andere hoofdstukken, maar we vinden het toch spijtig dat er enkele foutjes staan bij o.a. de ‘Izegemse schoennijverheid’. Zo vermeldt de auteur de bevolkingsregisters van Izegem van 1799 (p. 312). Bevolkingsregisters werden in 1847 in Vlaanderen ingevoerd. Daarvoor waren er al enkele volkstellingen. De oudste Izegemse volkstelling dateert uit 1806 en handelt dan nog alleen over Sectie B in Izegem (Onze stad was ingedeeld in vier secties). De eerste volledige volkstelling dateert uit 1814.
Dat er nu nog om en bij de honderd mensen werken in de schoenindustrie in Izegem zal ook wel een beetje overdreven zijn. (p. 314)
De Schoentjesworp werd niet voor de eerste keer georganiseerd tijdens Izegem-Kermis, maar wel tijdens Statiekermis (p. 314). Het boek is te koop bij de betere boekhandel.

Boek: De ontstaansgeschiedenis van het kanaal Roeselare-Leie (1830-1880). Een analyse van een 19de eeuws besluitvormingsproces.

Naar aanleiding van 150 jaar Kanaal Roeselare-Leie werd dit werk in Roeselare op 21 april ll. voorgesteld. Het is van de hand van Frans Acx en gebaseerd op een eerder, niet uitgegeven licentiaatsthesis. In 166 blz verhaalt Acx hoe het besluit om het kanaal te graven en de verdere evolutie tot stand kwam. Na aandacht te hebben voor de tijdsgeest en de plaatselijke (politieke) spelers komt de eerste (mislukte) poging aan bod om een kanaal te graven. De tweede poging, reeds in 1859 lukte wel! Verder staat hij stil bij het verloop van de werken en daar komen heel wat anekdotes bij kijken.

Dit werk is te koop in de Dienst van Toerisme van de stad Roeselare.

Brochure: Van kop tot sluis. 150 jaar kanaal Roeselare-Leie

Net als bovenstaand boek verscheen deze brochure ook met Erfgoeddag. José Bilcke schetst in deze brochure, na een korte geschiedenis, alle ‘kunstwerken’ langsheen het kanaal. Zijn tocht start in Roeselare om in Ooigem te eindigen. Heel wat bruggen komen daarbij aan bod. Verder werden ook de verschillende sluizen uitgediept.
De brochure telt 52 blz. en is te koop in het clublokaal ’t Schroefke van de Izegemse Watersportvereniging.
Nog tot eind september loopt een gelijknamige tentoonstelling in dit lokaal. Deze tentoonstelling omvat heel wat unieke foto’s waarbij heel wat uitleg staat. Blikvangers zijn originele kaarten en plannen van verschillende bruggen.