Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

De molenaarsfamilie Debosschere-Verhamme uit Emelgem

Na het publiceren van onze eerste nieuwsbrief kregen we een reactie van onze collega heemkundige Frank Develtere uit Meulebeke.
In 2009 werd de begraafplaats in Meulebeke, naar aanleiding van Open Monumentendag, opengesteld. Men trof er de grafplaat aan van Felix Loncke, oudstrijder van 14-18. Op het eerste gezicht niets vreemd aan, maar aan de achterzijde van deze arduinen grafplaat bevindt er zich een andere grafplaat.
Men kan nog volgende tekst/inscripties aflezen:
- links : Ter zaliger/gedac(t)e(nis) va(n)/Heer/Jules/DEBOSSCHERE/Geb(or)en te (Em)elghem/(?) febr (1)85(?)/Overleden (?);
- rechts : En van/zyne/echtgenoote/vrouw/Maria/VERHAMME/Geboren te Iseghem/den (?) oogst 1855 (?)/Overl(?)/Den 22 sept (?).

Over wie gaat het hier?
Eerst enkele stamboomgegevens:
Julius Debosschere werd in Emelgem geboren op 10 februari 184 als zoon van Augustus en van Ludovica Bouderez. Hij stierf in Emelgem op 10 december 1919.
Hij huwde in Izegem op 22 augustus 1874 met Marie Verhamme. Zij werd in Izegem geboren op 18 augustus 1855 en stierf in Emelgem op 22 september 1928. Zij was de dochter van Petrus Franciscus en van Virginie Deryckere.
Dit waren haar kinderen:
Sylvie Maria Verhamme
°Izegem, 6 april 1873
Het kind werd aangegeven door Romanie Nollet, vroedvrouw.
Haar moeder Marie Verhamme (toen 17 jaar) is de ongehuwde dochter van wijlen Petrus Franciscus († Kortrijk, 5 juni 1872) en van Virginie Deryckere, werkvrouw.
Het kind werd wettelijk erkend bij het huwelijk van Julius Debosschere en Marie Verhamme te Izegem op 29 augustus 1874.
(x Livinus Crombez)
Julien Leon Debosschere
Emelgem 27 juni 1875-4 april 1878
Elodie Debosschere
°Emelgem, 30 juni 1877 (x Alphonse Devogelaere)
Albert Debosschere
°Emelgem, 24 mei 1879
Julie Marie Debosschere
°Emelgem, 22 februari 1881
Leontine Clotilde Debosschere
°Emelgem, 19 november 1882
Bertha Josma Debosschere
°Emelgem, 08 augustus 1885
Margareta Debosschere
°Emelgem, 29 augustus 1887
Charles Louis Debosschere
°Emelgem, 18 november 1891
   Huwde in Meulebeke met Leontine Sintobin uit
Meulebeke
Camille Aloys Debosschere
°Emelgem, 03 januari 1893
Julianus Michael
°Emelgem, 15 september 1899
Vader August Debosschere was naast molenaar ook herbergier. Hij hield café ‘De Oude Vijfwegen’ open,  Vijfwegenstraat 82 Emelgem. Deze café huurde hij van Bruno De Clercq, bierbrouwer en koophandelaar in Emelgem. De huurprijs was 175 fr. per jaar. De akte dateert van 11 oktober 1865.

De molen
Het was een houten zaagmolen, geen al te groot exemplaar. Vandaar wellicht het beroep van Julius bij zijn huwelijk: houtwerker. Hij werkte wellicht thuis mee en zal bij het overlijden van zijn vader (Izegem, 28 oktober1877) ook molenaar geworden zijn. De molen verdween door brand op 28 juli 1900.
Nadat de zaagmolen verdwenen was, kocht Jules een grote koornwindmolen voor zijn zoon Charles.
De Lindemolen werd vermoedelijk in 1720 of 1726 in Emelgem gebouwd. Hij stond op het kruispunt van de Baronstraat en Reperstraat en werd (te Emelgem) het laatst begaan door de gebroeders Jozef en Gerard Buyse, die het zogenaamde "Buyse's hoveke" bewoonden (afgebroken rond 2000). De eigenares, weduwe J. Debosschere-Verhamme, verkocht de houten staakmolen na de Eerste Wereldoorlog aan Henricus Declercq.
Henri Declercq liet de molen in 1920 naar Sint-Eloois-Winkel overbrengen en aan de Tuileboomstraat opbouwen. De Lindemolen werd zwaar beschadigd tijdens beschietingen in 1940, maar kon na de nodige herstellingen opnieuw malen tot hij in 1958 werd stilgelegd. In 1961 kocht de gemeente de molen aan en restaureerde hem in 1966-1967. De Lindemolen waaide in 1971 tijdens een storm omver en werd daarbij zwaar beschadigd. Enkele onderdelen (de standaard, de steenbalk, de twee bovenwielen en de molenstenen) bleven bewaard en zijn herbruikbaar. Deze korenmolen zou in de toekomst aan de Muizelstraat heropgebouwd worden, nabij de autoweg Kortrijk-Brugge. De uitvoering laat evenwel op zich wachten, maar de fundamenten zijn al gegoten.
Hoe de grafsteen in Meulebeke terechtgekomen is, werd daarmee niet beantwoord. In 1937 wordt deze steen gerecupeerd voor het graf van oud-strijder Loncke. Dit is negen jaar na het overlijden van Marie Verhamme. Een te korte tijd om het graf al weg te nemen.
Beging de arduinkapper een vergissing (in belettering bv.) en werd de zerk geweigerd door de familie?
Werkte Charles Louis Debosschere misschien in Meulebeke als steenkapper en gebruikte hij een ‘foutieve’ zerk opnieuw?

Wie meer weet, mag zich altijd wenden tot de werkgroep digitaal@tenmandere.be.