Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

Nieuws uit Ten Mandere

Nieuw nummer: Ten Mandere nr. 152

Begin mei verschijnt onze nieuwe publicatie.
Uit de inhoud:
            Advocaat Stijn Vandeweghe was bereid om zijn paper te publiceren. Dit werk gaat over de misdaden in Izegem tussen 1846 en 1856. De streek werd door allerlei rampen geplaagd en men spreekt dan ook terecht over de hongersjaren in Arm Vlaanderen.
Door al die miserie zag men zich genoodzaakt om te stelen. Soms vielen daarbij ook doden.
Stijn Vandeweghe kadert in zijn werk eerst de evolutie van de rechtspraak, terwijl hij in een tweede deel alle misdaden van Izegemnaren onder de loep neemt die voor Assisen kwamen. En dit waren er heel wat. Wou men een voorbeeld stellen voor de maatschappij of mag men van een klassenjustitie spreken?
U leest er alles over in ons nieuw nummer.
            De Cultuurtrofee 2011 werd aan Rogier Verstraete uitgereikt. Bertrand Nolf neemt ons mee in zijn bijdrage in het leven van Rogier en stelde de kwartierstaat van Rogier op. Jacques Viaene stelt de gevierde aan ons voor.
            We eindigen dit nummer traditiegetrouw met de reeks actueeltjes. Het is al de 72e keer dat Ten Mandere terugblikt. Nu komt het jaar 2011 aan de beurt. En dat er heel wat gebeurd is in dit jaar, zal je zeker niet verwonderen. Raf Vandenberghe sprokkelde de belangrijkste nieuwsfeiten.

U kunt lid worden van Ten Mandere door overschrijving van 15 euro op rekeningnummer
BE 44 4724 3538 1145 (BIC: KREDBEBB) t.a.v. Heemkundige Kring Ten Mandere, Emiel Neirynckstraat 10 8870 Izegem, met vermelding "lidgeld Ten Mandere 2012”.
Wanneer je 20 euro betaalt, ben je erelid en wordt je naam in elk nummer vermeld.

 

Het Ten Mandere-archief is op zoek

Ten Mandere bezit een uitgebreide verzameling foto’s van straatbeelden, stadszichten, gebouwen en allerlei gebeurtenissen uit het rijke verenigingsleven van Izegem, Emelgem en Kachtem. Ongetwijfeld zit nog heel wat interessant materiaal verborgen in het familiearchief van talrijke Izegemnaren.
Hierbij lanceren wij een warme oproep naar onze leden en niet-leden met de vraag: hebt u of hebben mensen uit uw kennissenkring misschien nog waardevol fotomateriaal of interessante documentatie in verband met het uitzicht van onze stad, het verenigingsleven of de familiegeschiedenis?
Wij zouden het graag kopiëren, inscannen of opnemen in ons archief.
Geef gerust een seintje naar een van de bestuursleden van Ten Mandere of breng een bezoek aan ons documentatiecentrum op de 4de verdieping van het stadhuis, telkens de 1ste, 2de en 3de zaterdag van de maand, van 9.30 u. tot 11.30 u.
Bij voorbaat dank voor uw inbreng.

Heeft u ons al gevonden op facebook???

Neen? klik dan hier en wordt vriend van Ten Mandere