Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Izegemnaren en de revolutie van 1830

 

Tot nu toe werd weinig onderzoek verricht naar de Izegemse deelname aan de revolutie van 1830. In de bijdrage van Theodoor Sevens Omwenteling van 1830 te Kortrijk wordt er zijdelings naar Izegem verwezen. Op 27 september 1830 kwamen tegen de avond 26 Izegemse patriotten in Kortrijk aan. ’s Anderendaags liepen die Izegemnaren met trommel en vaandel door de stad. Kort na de middag drongen zij het stadhuis van Kortrijk binnen op zoek naar wapens. Zij vonden er zes fusyken… Om 15 uur vertrokken ze naar Oudenaarde. Daar was een zekere Janssens, Izegemnaar, ook bij. De groep bestond uit 63 mannen, dus niet alleen Izegemnaren. Die Janssens was een borstelmaker, maar woonde nog maar korte tijd in Izegem. Hij was zowat de leider van die bende. We vonden hem helaas niet terug in de bevolkingsregisters.
Ongeveer een maand later, op 27 oktober, trok ons leger Antwerpen binnen. Een voorpost ging Essen bezetten. Er was toen een groep van 86 mannen onder het bevel van die Janssens. De meesten waren echter van Kortrijk. Op zondag 21 november werden zij door een ouderling verraden. Die had de Hollanders verwittigd dat de bezetting niet talrijk was. 3 000 lansiers en voetknechten omsingelden het dorp. De groep Janssens was juist de hoogmis in de kerk aan het volgen. Janssens riep met luide stem Aux armes!. Iedereen zocht zijn wapen en er volgde een veldslag. De Hollanders verloren een kolonel, een majoor, een kapitein en 20 soldaten. Langs de andere kant vielen er 5 doden. Voor hen werd in 1836 een monument, De Pomp, in Essen opgericht. Het deed in die tijd ook effectief dienst als pomp voor de drinkwatervoorziening en de brandweer. Het is een realisatie van provinciaal architect Ferdinand Berckmans en ijzergieter M. Van de Leemput. Het is 7 meter hoog en werd opgetrokken in neogotische stijl.