uitdrukking
Jean-Marie LERMYTE, Schoenen en borstels uit "Boos Izegem", Mededelingen van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 16/1-2, 1992, p. 3-20.

uithangbord
Antoon VANDROMME, Izegemse en Emelgemse uithangborden, Ten Mandere nr. 144 49/2, 2009, p. 3 - 30.

ulaan
Antoon VANDROMME naar gegevens van Florent BOURGEOIS, De eerste hulanen te Izegem. 1914, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 109-110 is heel algemeen van aard en gaat nauwelijks over de titel.

uniformknoop
Marcel NUIJTTENS, Izegemse penningen en uniformknopen, Ten Mandere nr.17, 7/1, 1967, p. 37-40 (de knopen zijn die van de "garde civique" of burgerwacht en van de brandweer);

universiteit
J. LEMLI, Rafaël Dequeker, Nationaal Biografisch Woordenboek, dln. 4, Brussel, Paleis der Academiën, 1970, kol. 216-218.
Rafaël VERHOLLE, Een stadsgenoot hoogleraar te Amsterdam, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 68-70.
N. J. LAFORET, Discours prononcé à la salle des promotions le 3 juillet 1868 après le service célébré à líéglise de Saint-Pierre pour le repos de líâme de A.L. Van Biervliet, Leuven, Vanlinthout, [1868], 36 p.;
TALLOIS, Discours prononcé sur la tombe de Louis-Antoine Van Biervliet, professeur à líUniversité catholique de Louvain, le 5 juin 1868, Doornik, H. Casterman, [1868], 8 p.
Leon FREDERICQ, Antoine-Louis Van Biervliet, Biographie Nationale, 26, 1936-1938, kol. 199-201; Pieter DECLERCQ, Groten van bij ons. Prof. Dokter Louis Van Biervliet, Ten Mandere nr. 35, 13/1, 1973, p. 25-31.

urbanisatie
Bart BLOMME, Vijftig jaar urbanisatie, Ten Mandere, nr. 146-148 (2010) p. 89-108.
Jacques VIAENE, Aanleg van een steenweg van het gehucht 't Hooge en het dorp Cachtem naar het nieuw kanaal en de rijksbaan op het grondgebied van Rumbeke, Ten Mandere nr. 153 (52/2), 2012, p. 47-51.