vaartkaai
Kurt Himpe, De verbindingsspoorweg der Vaartkaai (1922-2008), Ten Mandere nr. 140, 48/1, 2008, p.21-23

vaderlandslievende vereniging
Jean-Marie LERMYTE en Marcel NUIJTTENS (red.), De Izegemse vaderlandse verenigingen en de twee wereldoorlogen, Ten Mandere nr. 95, 33/1, 1993, 88 p.

vagevuur
Godvrugtig Broederschap tot meerder eer en glorie van God, ingesteld in de kerk van den H. Hilonius te Iseghem, [Roeselare, D. Vanhee, 1839], 4 p.

vakschool: zie VTI

vakterm
Jozef GELDHOF, De schoenmakers van Izegem. Gereedschap en vakwoorden, Biekorf, 53, 1952, p. 103-111.
Het schoenbedrijf, Secretariaat I.C.E.N.T. To, Provinciaal Bestuur Antwerpen, 1945, 86 p. De woordenlijst (nr. 6 in de reeks) werd samengesteld door de Lierenaren Fr. VAN DER WEE, Fr. ARRAS en J. TIELEMANS en V. DECRU en R. DUYCK uit Izegem. De lijst werd taalkundig verzorgd door dr. M. WERQUIN uit Brussel.
Smakelijk. 1500 keukentermen in het Nederlands verzameld en bewerkt door Freddy Seynaeve, Provinciale Westvlaamse vereniging voor Toerisme, 1978, 64 p.

Vanaudenaerde, Gérard
Willy BOUCQUET, Gebroeders Vanaudenaerden, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 65-78.

Vanaudenaerde, Gustaaf
Willy BOUCQUET, Gebroeders Vanaudenaerden, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 65-78.

Van Biervliet
Marie-Paule DEMARRE, Ze hadden hun "roots" in Izegem... Nu leeft en groeit hun initiatief wereldwijd, Ten Mandere, nr. 134 (46/1), 2006, p. 19-22. [De stichting Van Biervliet in Tielt en de 4 zusters Van Biervliet].
Marie-Paule DEMARRE, De vrome (ge)zusters Van Biervliet, Roede van Tielt, 37ste jaargang nr. 2 (2006), p. 82-91.

Van Biervliet, Antoine Louis
N. J. LAFORET, Discours prononcé à la salle des promotions le 3 juillet 1868 après le service célébré à l’église de Saint-Pierre pour le repos de l’âme de A.L. Van Biervliet, Leuven, Vanlinthout, [1868], 36 p.;
TALLOIS, Discours prononcé sur la tombe de Louis-Antoine Van Biervliet, professeur à l’Université catholique de Louvain, le 5 juin 1868, Doornik, H. Casterman, [1868], 8 p.
Leon FREDERICQ, Antoine-Louis Van Biervliet, Biographie Nationale, 26, 1936-1938, kol. 199-201; Pieter DECLERCQ, Groten van bij ons. Prof. Dokter Louis Van Biervliet, Ten Mandere nr. 35, 13/1, 1973, p. 25-31.
Marie-Paule DEMARRE, Ze hadden hun "roots" in Izegem... Nu leeft en groeit hun initiatief wereldwijd, Ten Mandere, nr. 134 (46/1), 2006, p. 19-22. [De stichting Van Biervliet in Tielt en de 4 zusters Van Biervliet].

Van Biervliet, Melanie
Antoon VANDROMME, Feest in Tielt om Izegemse stichting, Ten Mandere nr. 116, 40/1, 2000, p. 21-23.
Roger BEKAERT, Groten van bij ons. Melanie Van Biervliet. Izegemse pedagoge, 1813-1892, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 27-42 en nr. 34, 12/3, 1972, p. 19-30. Dit artikel is gebaseerd op Christiane POTTELBERGHE, Melanie Van Biervliet, pedagoge, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Pedagogische Wetenschappen, KUL.
Marie-Paule DEMARRE, Ze hadden hun "roots" in Izegem... Nu leeft en groeit hun initiatief wereldwijd, Ten Mandere, nr. 134 (46/1), 2006, p. 19-22. [De stichting Van Biervliet in Tielt en de 4 zusters Van Biervliet].

Van Cappel, Emiel
[In memoriam Emiel Van Cappel] Biekorf, 49, 1948, p. 191-192.

Van Coillie, Constant
In memoriam C. Van Coillie, pastor van Iseghem 6 April 1918, [Izegem, A.Strobbe-Hoornaert, 1918],31 p.

Vandaele, Leo
Antoon VANDROMME, In memoriam Leo Vandaele, Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 32-42.

Vandaele, Regina
Antoon VANDROMME, Het klooster van Regina Vandaele, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 3-32 met ook de namen van alle niet-uitgetreden kloosterzusters. Korte historische schets in BERKEBLOESEM, Van uit de actualiteiten naar het ontstaan en het verleden van de Sint-Jozefskliniek te Izegem, Ic Poghe (blad van de Zusters van Maria, Ingelmunster), 7, nr. 12, 1964, p. 9-11. N.a.v. de uitbreiding van de kliniek in 1979 kreeg elke bezoeker de gestencilde brochure Sint-Jozefskliniek, [1979], 12 p.

Vandecapelle, August
John GODDEERIS, De pauselijke zouaven. Met opgave van de vrijwilligers uit West-Vlaanderen, Handzame, Familia et Patria, 1978, 435 p. De genoemden krijgen een korte biografische nota op de respectieve bladzijden 251, 315, 340, 249, 279 en 178-179. Zie ook Van den Driessche.

Vandekerckhove, Alfons
[Godfried] OOST, Z.E.H. Alfons Vandekerckhove ten grave gedragen op 26 juli 1972, Onder Ons, nr. 3 van 1972, p. 8-10. Onder de vorm van een gedicht.

Vandekerckhove-Laleman, Jules
Aandenken van Jules Vandekerckhove-Laleman overleden te Iseghem den 28 April 1914, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1914, 12 p.; Dood en begraving van Jules Vandekerkchove-Laleman, godvruchtig overleden te Iseghem den 28 April 1914, S.l., s.d., ]18] p.

Vandemoortele, firma
Oliefabrieken Vandemoortele N.V., S.l. [1959], 2 folders van 12 en 8 p. in mapje. Van recentere datum zijn de volgende brochures: Open deurkrant N.V. Vandemoortele, mei 1996; 4 p; (met korte historiek) en de public relationsbrochure Vandemoortele; Hoogtechnologische ontwikkelingen in een wereldvoedselmarkt, S.l., s.d. [16 +3] p., waarvan ook een versie in het Frans, het Duits en het Engels bestaat. Het is mogelijk dat studenten over de firma geschreven hebben, maar dat kon door de firma niet bevestigd worden.
Jan PUYPE, De ridders van de West-Vlaamse tafel, Van Halewijck, 2002, p. 187-190.

Van de moortele Prosper
X., Lijkrede uitgesproken door M. Achiel Tanghe op het graf van M. Prsoper Van de Moorele, voorzitter van den Onderlingen Bijstand 'De Rust' overleden te Emelghem den 8° der Schrikkelmaand 1916.

Vanden Avenne, firma
Jan PUYPE, De ridders van de West-Vlaamse tafel, Van Halewijck, 2002, p. 159-162.

Vandenberghe, Florent
Rafaël VERHOLLE, Welkom burgemeester Florent Vandenberghe, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 137-138 en erratum in Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 240.
Vijf burgemeestersportretten (1965-nu). Toespraak gehouden door Daniël CHARLIER, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 161-167.

Van den Berghe, Jan
Bespreking: JML., Nieuw op de boekenplank, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 32.

Vanden Berghe, Pieter-Jan
Vlaamse brief uit Kentucky, 1818, Biekorf, 67, 1966, p. 297-302.

Vanden Bogaerde, familie
John COLDSTREAM, Dirk Bogarde, the Authorised Biography, Weidenfeld & Nicolson, London, 2004, 611 p. Met info over de familie Vanden Bogaerde en "Dirk Bogarde en Izegem" op p. 24-25, 40, 114-115, 392, 451-452, 477.
Christian DE FORCHE, De Izegems roots van Dirk Bogarde (1921-1999), Ten Mandere nr. 119, 41/1, p. 20-26
Raf VANDENBERGHE, de kastelen op de Bosmolens en hun bewoners, Ten Mandere nr. 131, 45/1, 2005, p. 30-36
Chris VANNESTE, In memoriam Valère Vanden Bogaerde - Kroniek van een illustere familie, eigen beheer, 2007, 37 p.
Chris VANNESTE, Valère Vanden Bogaerde, kroniek van een illustere familie, Ten Mandere nr. 153 (52/2), 2012 p. 25-46.

Vanden Bogaerde, Valère
Stad Iseghem. Plechtige inhuldiging van Mijnheer V. Vanden Bogaerde, burgemeester, 8 augustus 1900. Izegem, Goethals, Dooms en Strobbe, 1900, [26] p.; Treurbloemen gestrooid op het graf van Mijnheer Valère-Jules-Emile Van den Bogaerde den 26 October 1904, Izegem, A. Nonkel & Zoon, 1904, 14p.
Christian DE FORCHE, De Izegems roots van Dirk Bogarde (1921-1999), Ten Mandere nr. 119, 41/1, p. 20-26
Chris VANNESTE, In memoriam Valère Vanden Bogaerde - Kroniek van een illustere familie, eigen beheer, 2007, 37 p.
Chris VANNESTE, Valère Vanden Bogaerde, kroniek van een illustere familie, Ten Mandere nr. 153 (52/2), 2012 p. 25-46.

Vandenbroucke, Germaine
Bart VERHAEGHE, Studie van drie vrouwen in de Izegemse gemeentepolitiek, niet-gepubliceerde semniarieoefening 2e kandidatuur geschiedenis, KULAK, 1994-1995, 36 p.

Van den Driessche, Hendrik
John GODDEERIS, De pauselijke zouaven. Met opgave van de vrijwilligers uit West-Vlaanderen, Handzame, Familia et Patria, 1978, 435 p. De genoemden krijgen een korte biografische nota op de respectieve bladzijden 251, 315, 340, 249, 279 en 178-179. Zie ook Van den Driessche.
Ernest FALIGAN (met voorwoord door Ludovic DE BESSE), Monographie des Institutions Economiques fondées par l’abbé Henri Van den Driessche à Iseghem et à Eeghem (Belgique), Brugge, CH; Baeyert-Storie, Tielt, R. Van Landeghem-Minnaert, Parijs, Crédit Mutuel et Populaire & l’Union des Associations Ouvrères catholiques, 1885, 82 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: de zouaaf-priester H. Vandendriessche, vergeten onderpastoor te Izegem, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 50-53; het paragraaf "het sociaal pionierswerk van onderpastoor Henri Van den Driessche (1878-1891)" in Valère ARICKX, geschiedenis van Egem, deel 2, s.l., 1982, p. 257-268. Zie ook Monseigneur PAAPS, Zouaaf-Priester. Lijkrede uitgesproken in de kerk van Aelbeke. Gevolgd van de drie Lofreden aan het graf afgelezen door Steyt (Kortrijk), Verhamme (Iseghem) en Desmet (Hooglede) ter gelegenheid van den Plechtigen Lijkdienst van den E.H. Hendrik Vandendriessche den Zaterdag zesden Februari 1904., [Kortrijk, Eugène Beyaert, 1904], 14 p.
Zijn synthesewerk is: Hendrik VAN DEN DRIESSCHE, Parochiale Christene Gildenbond beproefd ter stede en te lande of vijf en twintig jaren arbeid op het gebied der Economische Volksvwerken te Iseghem 1871-78, te Eeghem 1878-91, te Varssenaere 1891-93 en te Oostkerke-bij-Brugge 1893-96, Oostkerke, Adolf Van Mullem, 1896, 535 p. Ook in enkele andere werken komt zijn bedrijvigheid in Izegem ter sprake:
H.  VANDEN DRIESSCHE, Drie aanspraken over het sparen of Omstandig verhaal van de Spaarkas vergadering te Eeghem, op 24 mei 1883, Antwerpen, L. Beerts, 1883, 40 + 4 p., Wegwijzer in een Spaarhof, nr. 11. Tweejarig verslag over de Economische Werken van den Parochialen Christenen Gilde-Bond, die gevestigd zijn in het Spaarhof te Eeghem (…) (1 juli 1889-1 juli 1891), Tielt en Gent, 1891, 76 p., waarvan p; 47-50 over Izegem.

Vandeputte, Aloys Gustaaf
FSI, dlI, nrs. 24-28.

Vandeputte, P. Gustaaf
FSI, dlI, nrs. 24-28.

Vandeputte, Johannes
Bart BLOMME, Wat met Wantje Pieters' huisje te Izegem, Mandeldal, 3de jg. nr.11 p. 7

Vanderperre, Albert
Willy BOUCQUET, Mensen en hun beroepen, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 119-125.

Vandewalle, Cyrille, dokter

Antoon VANDROMME, het waterkasteel, Ten Mandere nr. 128, 44/1, 2004, p. 11-20.

Vandewalle, Jos
Jean-Marie LERMYTE, Jos Vandewalle, volksvertegenwoordiger, Ten Mandere nr. 122, 42/1, 2002, p. 29-30.

Vanderperre, Jozef
Willy BOUCQUET, Mensen en hun beroepen, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 119-125.

Vandewalle, Antoon
Antoon VANDROMME, Jubileum in triplo, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 195-200, Een dichtbundel van Antoon Vandewalle, Als de ziele luistert, werd aangekondigd in Ten Mandere info 1988, p. 13.

Vandewalle, Daniël
Antoon VANDROMME, Jubileum in triplo, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 195-200, Een dichtbundel van Antoon Vandewalle, Als de ziele luistert, werd aangekondigd in Ten Mandere info 1988, p. 13.

Van de Walle, familie
Notitie Boekschen van J.-B. Vande Walle. Izegemse kroniek 18de-19de eeuw. Ten Mandere nr. 31, 11/3, 1972 63 p. met stamboom van de familie Vande Walle, Rafaël VERHOLLE, Bij de presentatie van het Notitieboekschen van Jan-Baptist Vande Walle, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 18-21.

Vandewalle, Frans
Antoon VANDROMME, Jubileum in triplo, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 195-200, Een dichtbundel van Antoon Vandewalle, Als de ziele luistert, werd aangekondigd in Ten Mandere info 1988, p. 13.

Van de Walle, J.B.
Notitie Boekschen van J.-B. Vande Walle. Izegemse kroniek 18de-19de eeuw. Ten Mandere nr. 31, 11/3, 1972 63 p. met stamboom van de familie Vande Walle, Rafaël VERHOLLE, Bij de presentatie van het Notitieboekschen van Jan-Baptist Vande Walle, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 18-21.

Van de Walle, Martha
Ferdy CALLEWAERT, Martha Van de Walle: grootnederlandse figuur, Mandeldal, 8/6, 1983, p. 119-120.

Vandommele, familie
Koenraad VANDOMMELE, Eperon d'or, eigen beheer, 2007, 51 p.

Vandommele, Maurits
Jozef SEYNAEVE, Figuren van bij ons: Maurits Vandommele, diocesaan inspecteur van het hoofdgebied Roeselare, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 210-219.

Vandoorne, Constant
Aandenken van Constant Vandoorne, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1914, [14] p.

Vandoorne, Jacques
Jacques VIAENE, Cultuurtrofee 2008 voor Jacques Vandoorne, Ten Mandere nr. 143, 49/1, 2009, p. 12-13

Vandoorne, drukkerij
Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar drukkers in Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 90, 31/2, 1991, 111 p.
Antoon VANDROMME, Drukkerij Vandoorne 60 jaar, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 161-165.

Vandromme, Antoon
Jean-Marie LERMYTE, Redacteur gevierendeeld, in Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 127-128.
Geert ORGAER, Antoon Vandromme, laureaat van de cultuurtrofee 1990, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 9-11.
Jean-Marie LERMYTE, De belangrijkste Izegemse vlaggenmakers, Ten Mandere nr. 99-100, 34/2-3, 1994, p. 13-15.
Jean-Marie LERMYTE, Ondervoorzitter Antoon Vandromme, 85 jaar, Ten Mandere nr. 140, 48/1, 2008, p. 3-9
Bertrand NOLF, Izegemse figuren: Antoon Vandromme, Ten Mandere nr. 140, 48/1, 2008, p. 10

Vandromme, Hendrik
Ferdy CALLEWAERT, Brouwerij Vandromme afgebroken, Mandeldal, 8ste jg. nr. 7 p. 140.

Vandromme, Hendrik
Kurt HIMPE, Hendrik Vandromme, directeur Vrij Technisch Instituut (1991-2003), Ten Mandere nr. 125, 43/1, 2003, p. 15-18.

Vangheluwe, Léonard
Willy BOUCQUET, Portret Leonard Vangheluwe, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 99-100.

Van Haute, Mieke
Ward BOGAERT, Sjoerd en Klaas CROMBEZ, Een blik op de Izegemse orgels. Jaarwerk AMC, 1994, 30p.

Van Hoof, Karel
Wij gedenken, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 244-245. Het ging om Karel Van Hoof, Gerard Lecluyse en Emerik Bentein.

Van Houtland, Jozefa
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Jozefa van Houtland, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 36-40.

van Huerne, familie
Jean-Marie LERMYTE, Het Blauwhuis en Izegem, Izegem, Ten Mandere, 1990, 256 p. Ten behoeve van de franstalige familieleden "vertaalde "de weledele juffrouw Jeanne Gillès de Pélichy het werk van Lermyte gedeeltelijk en vulde het aan met eigen herinneringen: Jeanne GILLES DE PELICHY, Notre historique du château Blauwhuis à Izegem et de ses relations avec les habitants, Brugge, 1990, Françoise STAESSENS, Het kasteel Blauwhuis te Izegem en zijn bewoners, WVK- Kring Izegem, 2 juni 1978, S.l., 1978, 9 p. gestencild; Bart BLOMME, Het kasteel Het Blauwhuis te Izegem, Mandeldal, XI/3, 1986, p. 47-52. Zie zeker ook de rubriek "andere biografieën.
Charles GILLES DE PELICHY, Album de famille. Essai de généalogie complétée par des notices historiques concernant les barons Gillès de Pélichy, de Belgique, et les de Gillès, de France, issus d’une même souche orginaire de nos provinces, Brugge, 1949, 466 p. Dit boek is voor de familie bestemd. Voor een ruimer publiek, zie Charles GILLES DE PELICHY, Histoire des Gillès et Gillès de Pélichy, Brugge, [Westvlaamse drukkerij], 1971, 361 p.
X., Lyktraenen op het afsterven van Antonia Carolina Godeleva Gislena Josepha Van Huerne, Biekorf, 1898 nr. 9 p. 144.

van Huerne, Joseph
Jean-Marie LERMYTE, Het Blauwhuis en Izegem, Izegem, Ten Mandere, 1990, 256 p. Ten behoeve van de franstalige familieleden "vertaalde "de weledele juffrouw Jeanne Gillès de Pélichy het werk van Lermyte gedeeltelijk en vulde het aan met eigen herinneringen: Jeanne GILLES DE PELICHY, Notre historique du château Blauwhuis à Izegem et de ses relations avec les habitants, Brugge, 1990, Françoise STAESSENS, Het kasteel Blauwhuis te Izegem en zijn bewoners, WVK- Kring Izegem, 2 juni 1978, S.l., 1978, 9 p. gestencild; Bart BLOMME, Het kasteel Het Blauwhuis te Izegem, Mandeldal, XI/3, 1986, p. 47-52.
Antoon VANDROMME, Landboek bij een huwelijk, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 224-232 en aanvulling in nr. 60, 21/2, 1981, p. 165-166.
Kurt PRIEM, Een jakobijn in Het Blauwhuis van Izegem?, Biekorf, 92, 1992, p. 223-228.
Charles GILLES DE PELICHY, Lettres du Prince de Broglie, évêque de Gand, au Baron Jean de Pélichy et à Mr. Joseph van Huerne (1816 à 1821), Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 83, 1940-1946, p. 48-132, ook in overdruk: Brugge, G. Barleraux & Fils, 1947, 64 p.

Van Lerberghe, Joris
Antoon VANDROMME, Heremieten in onze streken, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 43-50.

Vanlerberghe, Myriam
Jean-Marie LERMYTE, Vier Izegemse verkozenen na de verkiezingen van 13 juni 1999, Ten Mandere nr. 115, 39/3, 1999, p. 50-56.
Jean-Marie LERMYTE, Volksvertegenwoordiger Myriam Vanlerberghe, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 39-40.

Vanlerberghe, Robert
Rafaël VERHOLLE, Izegem kreeg een nieuwe burgemeester [Robert Vanlerberghe], Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 100-102.
Vijf burgemeestersportretten (1965-nu). Toespraak gehouden door Daniël CHARLIER, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 161-167.

Van Moortel, August
Ter gedachtenis van Mr. August Van Moortel 25 oegst 1900, Brugge, Verbeke-Louys, [1900], 3 p.

Vanneste, André
Jean-Marie LERMYTE, André Vanneste, de nieuwe pastoor van Emelgem, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 9-10.

Van Oost, Felix
Ter dierbare en zalige gedachtenis van Felix Van Oost. Izegem, Gebr. Strobbe, [1904], 20 p.

Van Staay, Pierre
Provincie West-Vlaanderen Plechtige huldiging van de heren L. Maesele, E. Dousy, A. Legein en P. Van Staay, Brugge 1 oktober 1979, [Brugge, Provinciebestuur, 1979, 18] p.

Vansteenkiste, Henri
André SAELEN, Oud-bekende Kachtemse figuren, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 163-165.

Van Suyt-Laperre, Marie
Joseph BOURGEOIS, Doodvonnis en uitvoering te Izegem in 1731, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 13-16.

Vanwynsberghe, Michaël
Antoon VANDROMME, In memoriam Z.E.H. Michaël Vanwynsberghe, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 42-43.

Van Ysenheim, Cyr
Robert HOUTHAEVE, Cyr van Ysenheim. Leven en werk, Izegem, Hochepied, 190, 111 p.

varia:
Antoon VANDROMME, Filmzalen in Izegem, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 3-14.
Boekenkas van het Spaarkasbestier te Iseghem. Lijst der boeken. Izegem. J. Dooms, 1886, 30 p.; Algemeene Boekenlijst der Volksbibliotheek te Iseghem, in het lokaal der Congregatie van de Jongelingen. Izegem, J. Dooms, 1883, 101 p. met reglement van uitlening; Naamlijst der boeken en tijdschriften zich bevindende in de Boekenkas van den Katholieken Burgersbond te Iseghem. Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1913], 13 p.; Kataloog Openbare [Izegemse] bibliotheek, Izegem, F. Vandommele, 1963, 265 +  XI p.?
Marie-Rose COMEYEN behaalde een graduaatstitel in de bibliotheek-, documentatie- en informatie-wetenschappen met het werk Bibliotheekwezen te Izegem, 1986 121 p.
Oproep tot alle Izegemnaren die in het bezit zijn van een eigen ex-libris, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 177 en nr. 61, 21/3, 1981, p. 241 telkens met aanduiding van degene die hij al had.
Antoon VANDROMME, Internationale exlibristentoonstelling, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 16-37.
Antoon VANDROMME en Herman DE BACKER, Verbroedering van Izegem met Bad Zwischenahn, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 212-223;
Christiaan DE FORCHE, Hans HEIDEMANN en Thomas OTTE, Tien jaar partners in Europa. Zehn Jahre Partner in Europa, 1980-1990, Bad Zwischenahn, [1990], 20 p. Zie in dat verband ook Marcel NUIJTTENS, Een verbroederingsmunt Izegem-Bad Zwishenahn, Ten Mandere info 1987, p. 7-10, een munt van 100 Izegemse frank/5 Bad Zwischenahner Taler die eind 1987 werd uitgegeven en ID., Nog over de munt Izegem-Bad Zwischenahn, Ten Mandere nr; 81, 28/2, 1988, p. 98. N.a.v. tentoonstellingen in 1986 en 1989 in Bad Zwischenahn werd telkens een losbladige gestencilde brochure over Izegem in het Duits uitgegeven.
Christiaan DE FORCHE, Belle, Izegems tweede partnerstad, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 11-18.
Oorkonde ter affiliatie van de 1ste Compagnie Anti-tanks Siegen door de stad Izegem, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 65.
Joseph COPPIETERS, Verslag over de werkzaamheden van het provinciaal Eeuwfeestcomiteit van West-Vlaanderen. Brugge, Verbeke-Loys, [1931], p. 237 (Kachtem), p. 239 (Emelgem), en p. 243-244 (Izegem).

varia: zie algemeenheden

Varsenare
 Hendrik VAN DEN DRIESSCHE, Parochiale Christene Gildenbond beproefd ter stede en te lande of vijf en twintig jaren arbeid op het gebied der Economische Volksvwerken te Iseghem 1871-78, te Eeghem 1878-91, te Varssenaere 1891-93 en te Oostkerke-bij-Brugge 1893-96, Oostkerke, Adolf Van Mullem, 1896, 535 p.

veeteelt
Lucien VAN ACKER, Brugse kapoenen en Izegemse koekoeken, Biekorf, 60, 1959, p. 209-210;
W. TERRYN, De Izegemse koekoek, [Izegem, 1984], 27 p.
W. TERRYN, J. VAN DE BEEK, en R. VANHEE, Het Brakelhoen, S.l., [1983].

veldoven
Willy BOUCQUET, Een verdwenen beroep: de veldovens, Kroniek van Groot-Izegem, 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 127-132.

veldslag
Edgard SEYNAEVE, Vergeten veldslagen. Roeselare-Hooglede 1794, Izegem, Hochepied, 1988, 479 p. Zie voor militaria i.v.m. Izegem en Kachtem, p. 434-439.

veldwachter
Willy BOUCQUET, veldwachters in Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 219-227;
ID., Gerard Bekaert, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 133-136.
Willy BOUCQUET, Mensen en hun beroepen, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 119-125.
P[ieter] P[RUIM], De Kachtemse veldwachters, Onder Ons, 4/2, 1967, p. 4-5. Dit artikel bevat slechts de klachtenbrief van het schepencollege.

veloclub
Antoon VANDROMME, Vrij ende Blij, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 99-117,. Op p. 117 vernoemt de auteur de Izegemse wielerclubs van omstreeks 1970.
Antoon VANDROMME, De Pedaalkoningen, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 51-54.
Dries DE ZAEYTIJD, Izegemse velo-dromen: over velo's, velokoersen en velodromen in Izegem, eigen beheer, 2007, 15 p.

Vens, Werner
Rafaël VERHOLLE, Welkom burgemeester W. Vens, Ten Mandere nr. 47, 17/1, 1977, p. 54-56;
Rafaël VERHOLLE, Burgemeesters gaan… en komen… Burgemeester Werner Vens gaat, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 134-136. Zie ook verder.
Vijf burgemeestersportretten (1965-nu). Toespraak gehouden door Daniël CHARLIER, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 161-167.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt en Gedeelde eenheid.
Jean-Marie LERMYTE, In memoriam Werner Vens (1939-2002), Ten Mandere nr. 125, 43/1, 2003, p. 35-38.

Verbond van Kristelijke werkgevers
Luc STROBBE, 60 jaar VKW in vogelvlucht, 5 p., samen met de studie van L. Deldycke gebundeld.

verbrandingsoven
G. VANOPLINUS, IVIO, Intercommunale Vereniging voor vuilverwijdering en -verwerking voor Izegem en Ommeland. Huisvuilverbrandingsinstallatie Lodewijk de Raetlaan 9 te Izegem, S.l., 1982, 8 p. gestencild.

Verbroedering
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

verbroedering
Antoon VANDROMME en Herman DE BACKER, Verbroedering van Izegem met Bad Zwischenahn, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 212-223;
Christiaan DE FORCHE, Hans HEIDEMANN en Thomas OTTE, Tien jaar partners in Europa. Zehn Jahre Partner in Europa, 1980-1990, Bad Zwischenahn, [1990], 20 p. Zie in dat verband ook Marcel NUIJTTENS, Een verbroederingsmunt Izegem-Bad Zwishenahn, Ten Mandere info 1987, p. 7-10, een munt van 100 Izegemse frank/5 Bad Zwischenahner Taler die eind 1987 werd uitgegeven en ID., Nog over de munt Izegem-Bad Zwischenahn, Ten Mandere nr; 81, 28/2, 1988, p. 98. N.a.v. tentoonstellingen in 1986 en 1989 in Bad Zwischenahn werd telkens een losbladige gestencilde brochure over Izegem in het Duits uitgegeven.
Christiaan DE FORCHE, Belle, Izegems tweede partnerstad, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 11-18.
Oorkonde ter affiliatie van de 1ste Compagnie Anti-tanks Siegen door de stad Izegem, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 65.
Christiaan DE FORCHE, Zlin en Izegem: twee schoenensteden worden partners, Ten Mandere nr. 110, 38/1, 1998, p. 3-15
Bart BLOMME, Een Rue d'Izegem in Hotton, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 19-24.

Verbrugghe, Emma
Antoon VANDROMME, Schijnwerper op Kachtem: een gouden jubelfeest, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 313-315.

Vercoutere, Jules
Dood en begraving van Jules Vercoutere godvruchtig overleden te Iseghem den 23 Maart 1924, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1924, 12 p.
Jeroen CORNILLY, Architect Jules Vercoutere en Izegem, In de Steigers, jaargang 18 (2011) nr. 4 p. 95 - 109.

Verdinaso
Jan CREVE, Recht en trouw. De geschiedenis van het Verdinaso en zijn milities, Antwerpen, Soethoudt & C°, 1987, 138 p.
Jean-Marie LERMYTE, Een gedenksteen voor Juul Declercq, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 11-17;
Vik EGGERMONT, Juul Declercq, de  vurige Vlaming, Aartselaar, Nationaal Studie- en Documentatiecentrum Joris van Severen, 1992, 38 p., gestencild, een bundeling van drie eerder verschenen artikels;
Jean-Marie LERMYTE en Antoon VAN SEVEREN, Jules Declercq. Vlaams voorman, Izegem, N.V. Arizona, Groeninge, 2000, 205 p.

Verduyn, Désiré
J.J. DE SMET, Biographie de Mr le Chanoine Désiré-Ignace Verduyn, curé-doyen de St. Nicolas à Gand, Gent, J. en H. Vander Schelden, 1869, 47 p.
Gaby VERDUYN, Kanunnik Désiré Verduyn (Izegem 1792- Gent 1869), Ten Mandere nr. 121, 41/3, 2001, p. 3-28
Marcel NUIJTTENS, Nog iets in verband met ... Kanunnik Désiré Verduyn, Ten Mandere nr. 122, 42/1, 2002, p. 17-20.Gaby VERDUYN, 13 generaties Verduyn, van 1550 tot heden: hun kleine histories in de grote geschiedenis, Izegem, 2004, 300 blz.

Ver Eecke, Florent
Omer TANGHE, Hun stem in steen. Westvlaamse Missionarisroute [Florent Ver Eecke], Tielt en Weesp, Lannoo, 142 p. met name p 60-61.

Vereenigde Grondeigenaers
Reglement van de Maetschappij der Vereenigde Grondeigenaars binnen de Stad Iseghem, Izegem, P.J. Bossut, [1855], 15 p.
X., Vereenigde Grondeigenaars binnen de stad Iseghem en de gemeente Emelghem. Standregels der maatschappij, Izegem, De Busschere-Bonte, 1914, 20 p.

Verenigde Hout- en Borstelbewerkers
De schijnwerper op Kachtem: foto’s uit de oorlogstijd (1917 en 1918), Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 77-85. Deze bijdrage bevat niets anders dan enkele groepsfoto’s , met namen, nl. de Verenigde Hout- en Borstelmakers van Kachtem, 1917, de klas van Victor Saelen en die van Jules Decoene in 1918.

Verenigde Sportvrienden, De
Willy BOUCQUET, Verenigde Sportvrienden Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 171-202.

Verenigde Werklieden, De
Reglement der Maatschappij van Onderlingen Bijstand "De Vereenigde Werklieden" opgericht te Iseghem, den 1 juli 1883, Izegem, J.Dooms, 1883, 11 p.

verenigingen (algemeen)
Izegemse verenigingen, s.d., 35 p., gefotokopieerd, diverse herwerkingen
Christiaan DE FORCHE (red.), In de kijker. Informatiewijzer voor Izegem, Maandblad uitgegeven door het Stadsbestuur van Izegem.
Hendrik WILLAERT, Het Izegemse culturele erfgoed weerspiegeld in het verenigingsleven, 10 p.
Cultuurbeurs 17 november 18 november 19 november, Izegem, [1989], ongepagineerd, gestencild; Met een kort overzicht van 30 jaar stedelijke Culturele Raad door Jean-Marie Lermyte;
40 jaar Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid. 1959-1999, Izegem, [1999], 63 p.
Emelgems Verenigingsleven. Tentoonstelling 1-4 juli, S.l., Emelgems Feest- & Kultuurkomitee, 1983, [16] p.
Willy BOUCQUET, Verenigingsleven vroeger, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 227-240 en Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 257-262.
Dorpsraad Kachtem. Welkom te Kachtem, S.l., s.d., [32] p., gestencild.

Verfaillie, Eddy
Eddy VERFAILLIE, Mijn kunst - mijn vrijheid. 40 jaar kunst beleven, Izegem, Hochepied, 1994, 102 p.

Verfaillie, Urbain
Urbain VERFAILLIE, Nacht und Nebel, Izegem, 1984, s.p., gestencild. Hij had al een groot stuk van een volgend deel klaar toen hij stierf. Zijn Oorlogsverhalen verschenen in Ignis Vox, een tijdschrift dat de Izegemse brandweer uitgaf.

verhalenwedstrijd
Veerle SPOELDERS [e.a], Ik gaf mezelf terug en drie andere verhalen door tieners voor tieners, Izegem, Hochepied, 1993, 117 p.; Veerle VAN DER BORGHT [e.a.], Tot zonsondergang, Izegem, Hochepied, 1995, 80 p.

Verheede, Pieter Frans
Kurt PRIEM, Pieter Jozef en Pieter Frans Verheede. Een halve eeuw notariaat te Izegem (1721-1769), Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 275-291.

Verheede, Pieter Jozef
Kurt PRIEM, Pieter Jozef en Pieter Frans Verheede. Een halve eeuw notariaat te Izegem (1721-1769), Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 275-291.

verheffingsboek
Rafaël VERHOLLE, Bezittingen, renten en rechten der heren van Izegem ten jare 1502, Ten Mandere, nr. 29, 11/1, 1971, p. 3-12.
Valère ARICKX, Enkele feodale rechten en verplichtingen in de kasselrij Kortrijk in 1502, De Leiegouw, 8, 1966, p. 57-63.

Verhelst, Albert
André SAELEN, Lijst der Kachtemse burgemeesters, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 21;
ID., Burgemeesters van Kachtem, Ten Mandere nr; 57, 20/2, 1980, p. 122-127.
 

Verholle, Rafaël
Robert LEROY, Aflossing van de wacht bij Ten Mandere, Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 117-121.
Robert LEROY, In memoriam ere-rijksinspecteur Rafaël Verholle, in Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 4; Jean-Marie LERMYTE, Raphaël (sic) Verholle en het Sint-Jozefscollege, in Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 5-8. Zie ook Maurice VANDOMMELE, Figuren van bij ons: Rafaël Verholle, in Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 94-101.

Verhulsjens Molen
Raf HERMAN,  Oude Emelgemse molens: Verhulstjens molen. Princessemolen, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 13-17.

Verkarre, Roger
Ferdy CALLEWAERT, Roger Verkarre 1930-2001, Mandeldal 2001 nr. 5 p. 113-114.

verkeer
1784 - Uurtabel van de reizende boden vanuit Gent, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 128.
Frans WAYAERT en Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar droogenbroodroute (1847-1997). De Lijn 66 Brugge-Kortrijk, Aartrijke, Emiel Decock, 1997, 223 op. Over Kachtem en Izegem zelf: p. 161-177.
Frans ACX, Het ontstaan van het kanaal Roeselare-Leie (1862). Een analyse van een negentiende-eeuws besluitvormingsproces, De Gidsenkring; 30/5, 1992, p. 3-31.
Statistiek van de scheepvaartbeweging op de rivieren en kanalen van de Dienst van het stroomgebied der Schelde, 2e directie. Tienjarig overzicht 1971-1980., Brussel, Ministerie van Openbare Werken, Bestuur der Waterwegen, 1980, p. 20-23 en tabellen R.L. 1A en R.L. 2B.
Daniël DEVOLDER, Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer in de provincie West-Vlaanderen, in eigen beheer (Eigen Heerdlaan 26, 8200 Sint-Andries) gepubliceerd van 1980 tot 1987. Van de 12 deeltjes hebben er zes betrekking op Izegem: nr. 3, de periode 1847-1914 (23 p.), nr. 6, de Eerste Wereldoorlog (37 p.), nr. 7, het interbellum in de streek van Izegem, Kortrijk, Menen en Moeskroen (39 p.), nr. 10, de Tweede Wereldoorlog (44 p.), nr. 11, 1945-1963 (105 p.) en nr. 12, 1964-1985 (134 p.) Het gaat om de trein-, tram- en busverkeer. De lijnen Izegem-Wevelgem en Ardooie-Izegem komen heel kort ook aan bod in Jos NEYENS, De buurtspoorwegen in de provincie West-Vlaanderen 1885-1967, Lier, 1980, p. 45-46 en 72-73.
Analyse Izegemse bedrijfsenquête, s.l., [1996], 16 p.
Indu-plan Izegem-Kachtem, s.l., [1996], kaart
Verkeersveiligheidsplan Emelgem-Kachtem, s.l., [1996], 16 p.
Antoon VANDROMME, 25 jaar geleden verdween de tram, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 149-160.
Marcel SMETS, Rond punt. Over verkeersrotondes als context voor kunst, Cahiers Vlaamse Bouwmeester #1, Mercatorfonds 2008 (de ronde punten op de Rijksweg en het kruispunt Gentsestraat - Dirk Martenslaan).
 

verkiezing: zie gemeenteraads-, provinciale- parlementaire -

Verkoopactie
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

Verledens, Willy
Bertrand NOLF & André VANTHOURNOUT, Izegemse figuren: Willy Verledens, Ten Mandere nr. 116, 40/1, 2000, p. 24-30
Jean-Marie LERMYTE, Willy Verledens, de nieuwe burgemeester van Izegem, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 3-5.
Willy VERLEDENS, Kappe en Turf. De memoires van Willy Verledens, Kiwanis, Van Hoestenberghe, Maldegem, 2012, 432 p.

verlichting
Joseph BOURGEOIS, Gasverlichting te Izegem? , Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 44.
Stad Izegem. 50 jaar eigen elektriciteitsdiensten 1901-1951, S.l., 1961, 100 p. programmabrochure;
Maurice VERFAILLIE, Zestig jaar stadselektriciteit, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 5-19
Dirk DE VLEESCHAUWER en Noël KERCKHAERT, Van Desclée tot Gaselwest: een energiek avontuur doorheen de tijd, Gaselwest, Kortrijk en Tielt, Lannoo, 1995, 304 p. waarvan p. 121-125 een historische schets bevatten over (groot-)Izegem.

verloving
Ann CHRISTIAENS, Westvlaamse geboorte- en doopgebruiken aan de hand van enquêtes (1900-1940). Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 1984, III-296 p. Hierin worden 468 vragenlijsten bestudeerd die verzameld werden dor 45 studenten en betrekking hebben op 34 West-Vlaamse gemeenten, w.o. Izegem.

Vermeire, August
Jozef GELDHOF, Groten van bij ons: August Vermeire, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 32-34.

Vermeulen, Valère
Willy BOUCQUET, Mensen en hun beroepen, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 119-125.

verplichte winkelnering
Raf VANDENBERGHE, De Izegemse schoenmaker anno 1895, in Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 43-60. Al zijn gegevens komen uit Charles GILLES DE PELICHY Cordonnier d'Iseghem (Flandre Occidentale - Belgique). Tâcheron, dans le système des engagements volontaires permanents, d'après les renseignements recueillis sur les lieux en 1895, Les ouvriers des Deux Mondes, 2e reeks, 39e aflevering, p. 137-188. Overdruk: Parijs, Société d'Economie Sociale reconnue d'utilité publique, 1896, 56 p.; Joseph DEBLAUWE, Van vreugden en pijn van 't schoenmaker te zijn, in Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 29-32, met o.a. de verplichte winkelnering.

Verrekenkas
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

Verschaeve-archief
Ferdy CALLEWAERT, Martha Van de Walle: grootnederlandse figuur, Mandeldal, 8/6, 1983, p. 119-120.

Verslype, Jan-Baptist
J. DE CUYPER, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekanaat Kortrijk einde 17de en begin 18de eeuw, De Leiegouw, 21, 1979, p. 163-190, over Izegem, p. 169-170, 182, 186 en 187.
J. DE CUYPER, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekanaat Kortrijk op het einde van de 18de eeuw, De Leiegouw, 21, 1979, p. 291-335, met name p. 306-307 over Izegem.

Verstraete, Carlos
André SAELEN, Lijst der Kachtemse burgemeesters, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 21;
ID., Burgemeesters van Kachtem, Ten Mandere nr; 57, 20/2, 1980, p. 122-127.

Verstraete, Charles
Rogier VERSTRAETE, Burgemeester Charles Verstraete, Ten Mandere nr. 129, 44/2, 2004, p. 51-53.

Verstraete, Gaston
Willy BOUCQUET, Gaston Verstraete, Kroniek van Groot Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 53-58.

Verstraete, Petrus
Willy BOUCQUET, Pé Verstraete en zijn sagen, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 111-120.

Verstraete, Rogier
Jacques VIAENE, Cultuurtrofee 2011 voor Rogier Verstraete, Ten Mandere, nr. 152 52/1, 2012 p. 33
Bertrand NOLF,Izegemse figuren: Rogier Verstraete, Ten Mandere nr. 152, 52/1, 2012 p. 34-41

vervoer
1784 - Uurtabel van de reizende boden vanuit Gent, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 128.
Frans WAYAERT en Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar droogenbroodroute (1847-1997). De Lijn 66 Brugge-Kortrijk, Aartrijke, Emiel Decock, 1997, 223 op. Over Kachtem en Izegem zelf: p. 161-177.
Frans ACX, Het ontstaan van het kanaal Roeselare-Leie (1862). Een analyse van een negentiende-eeuws besluitvormingsproces, De Gidsenkring; 30/5, 1992, p. 3-31.
Statistiek van de scheepvaartbeweging op de rivieren en kanalen van de Dienst van het stroomgebied der Schelde, 2e directie. Tienjarig overzicht 1971-1980., Brussel, Ministerie van Openbare Werken, Bestuur der Waterwegen, 1980, p. 20-23 en tabellen R.L. 1A en R.L. 2B.
Daniël DEVOLDER, Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer in de provincie West-Vlaanderen, in eigen beheer (Eigen Heerdlaan 26, 8200 Sint-Andries) gepubliceerd van 1980 tot 1987. Van de 12 deeltjes hebben er zes betrekking op Izegem: nr. 3, de periode 1847-1914 (23 p.), nr. 6, de Eerste Wereldoorlog (37 p.), nr. 7, het interbellum in de streek van Izegem, Kortrijk, Menen en Moeskroen (39 p.), nr. 10, de Tweede Wereldoorlog (44 p.), nr. 11, 1945-1963 (105 p.) en nr. 12, 1964-1985 (134 p.) Het gaat om de trein-, tram- en busverkeer. De lijnen Izegem-Wevelgem en Ardooie-Izegem komen heel kort ook aan bod in Jos NEYENS, De buurtspoorwegen in de provincie West-Vlaanderen 1885-1967, Lier, 1980, p. 45-46 en 72-73.
Analyse Izegemse bedrijfsenquête, s.l., [1996], 16 p.
Indu-plan Izegem-Kachtem, s.l., [1996], kaart
Verkeersveiligheidsplan Emelgem-Kachtem, s.l., [1996], 16 p.
Antoon VANDROMME, 25 jaar geleden verdween de tram, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 149-160.

verzet
P. COCLE, West-Vlaanderen in de bezetting, Roeselare, Roularta, 1984, 205 p. Zie voor Izegem p. 36, 72, 90, 92, 143, 144 en vnl. 145-149, voor Emelgem p. 49, 79 en 90 en voor Kachtem p. 90 en 143.
In P. COCLE, West-Vlaanderen in mei '40, Roeselare, Roularta, 224 p. wordt geen apart hoofdstukje besteed aan Izegem (wel p. 202 de lijst van gesneuvelde Izegemnaren).
Onze weg. Het onafhankelijkheidsfront, S.l., s.d., ongepagineerd, vaak slechts gefotokopieerde krantenknipsels, met nogal wat bijdragen over of van Gerard Windels.
Gabriël VERBEKE, Roeselare '40-'44. Verzet, bezetting en bevrijding, Standaard Boekhandel, 1992, 158 p.

verzonken sleutel
Jozef GELDHOF, De verzonken sleutel. Een schapershistorie op de Roo Poorte te Izegem, Biekorf, 63, 1962, p. 105-108. Ook overgenomen in Hervé STALPAERT, Westvlaams sagenboek, dl. I, (bibliotheek van de Westvlaamse volkskunde), Blankenberge, Uitgeverij Saefetinge, 1968, p. 60-63 en Bart BLOMME, Hoeve "De Rode Poort" te Izegem, De Gidsenkring, 19/4, 1981, p. 2-8.

Viaene, Frans
Robert LEROY, Frans Viaene volgt Michiel Doom op als pastoor van de Sint-Rafaëlsparochie, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 5-6.
Robert LEROY, Bij een pastoorswissel op St.-Rafaël, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 21-22.

videofilm
Izegem. Aspecten van een stad.
TV Izegem.

Vier Kaven
X. Kaarterskampioensviering in café 'De Vier Kaven' (foto), Ten Mandere nr. 143, 49/1, 2009, p. 38.

Vigevano
Lieve VANDENBUSSCHE, Lieve Vandenbussche opgenomen in het 'Genootschap van Sint-Chrispijn en Sint-Crispinianus' in het Italiaanse Vigevano, Ten Mandere nr. 140, 48/1, 2008, p. 31-32.

vijfkamp
Antoon VANDROMME, Olympisch zilver in Izegem, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 194-195.

Vilain XIIII
Christiaan DE FORCHE, Een spoor van Izegem in Wenen: Philips Balthasar Vilain van Gent en de potence van het Gulden Vlies, in Ten Mandere nr. 133 (45/3), 2005, p. 42-44.

Vindevogel, J.
Zie FSI, dl. I, nr. 54-56 en dl. VII, nr. 32-33.

vinkensport
Foto's van een vinkenzetting in het Boomforeest omstreeks 1910 in Ten Mandere nr. 50, p. 85-86 (van heel slechte kwaliteit).
Noël DECLERCQ, Albert DEPREZ, Walter GODEFROID, Filip SANTENS (eindredactie) en Lucien VAN ACKER, Hinke de Vinke. 400 jaar vinkensport in Vlaanderen. 60 jaar A.V.I.B.O., Sl., 1995, 698 p. O.a. Emelgem: p. 386-388, Izegem: p. 416-420, Kachtem p. 422.
Hendrik DESMET, De Koninklijke Sint Jansvrienden Izegem-Emelgem. 1934-1994, S.l., 1994, 24 p. gestencild.

Vion-Van Eeckhoutte, Fideel
[Fideel] VION-VAN EECKHOUTTE, Een droevig leven of 't geluk Opsteller en Uitgever te zijn van een Weekblad, Roeselare, 1914, 174 p.
Jean-Marie LERMYTE, Tien jaar Belgische politiek beoordeeld door "De Mandelgalm" van Fideel Vion. 1877-1887, Rollariensia, 7, 1975, p. 95-142.

visitatieverslag
Bart BLOMME, Bisschoppelijk bezoek aan Izegem in 1678, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 9-12.
J. DE CUYPER, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekanaat Kortrijk einde 17de en begin 18de eeuw, De Leiegouw, 21, 1979, p. 163-190, over Izegem, p. 169-170, 182, 186 en 187.
J. DE CUYPER, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekanaat Kortrijk op het einde van de 18de eeuw, De Leiegouw, 21, 1979, p. 291-335, met name p. 306-307 over Izegem.
Michel CLOET, De Gentse bisschop Antoon Triest elf maal op bezoek te Emelgem (1624-1655), Genootschap voor geschiedenis, 143/1-2, 2006, Brugge, p. 44-63

VKAJ
Jozef GELDHOF, 50 jaar christelijke arbeidersbeweging Izegem, Izegem, Kristelijk Werkersverbond, 1957, 147 p.
Roger BEKAERT, Korte historiek van het A.C.W.-Izegem. A.C.W. 1906-1976. Dienstbetoon en samenwerking… geen ijdele woorden, S.l., s.d., 26 p., gestencild;
Christen Werkersverbond Iseghem, 1906-1931, [Kortrijk, 1931], 23 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.  Voor de activiteitsverslagen, jaarverslagen en jaarprogramma's verwijzen we naar de bibliografie in de studies van Lermyte.
S.H. SCHOLL, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914), Brussel, 1953, XIX-314 p. bevat gegevens over Izegem.

VKW
Luc STROBBE, 60 jaar VKW in vogelvlucht, 5 p., samen met de studie van L. Deldycke gebundeld.

Vlaamse Beweging
Kurt HIMPE, Het geval Sarre. Monseigneur Waffelaert en het Vlaams-nationalisme, Ten Mandere nr. 110, 38/1, 1998, p. 16-24
Jan CREVE, Recht en trouw. De geschiedenis van het Verdinaso en zijn milities, Antwerpen, Soethoudt & C°, 1987, 138 p.
Kurt HIMPE, Izegemse Bormsbetoging in 1929, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 33-38.
Antoon VAN SEVEREN, Joris van Severen, het verhaal van een leven, Dl. I, Van 1894 tot 1929. Brugge, 1995, p. 340-341.
WIJ te Izegem, verschijnt sedert 1971. In de jaren 1970 kregen de leden 't Leeuwke.
Mik BABYLON, Open venster… op mijn kamer. S.l., 1990, 438 p.; ID., Binnenstebuiten, S.l., 1993, 508 p.
VSVK kondigt elk van zijn activiteiten telkens aan op 4 bladzijden -8°. In 1982 publiceerde VSVK een brochure met bijdragen van o.a. prof Hendrik Brugsmans, Paul Goossens, prof. Adriaan Verhulst en Vic Anciaux: De Izegemse gesprekken, Izegem, VSVK, 1982, 68 p.
Jozef GELDHOF, Vliegt de Blauwvoet! De eerste martelaar van de Vlaamse Studentenbeweging. E.P. Renatus Devos, Brugge, Franciscaanse Standaard, [1955], 131 p.,
Bart BLOMME en Ferdy CALLEWAERT, In het kader van het Rodenbachjaar en 900 jaar Izegem: Vlaanderens eerste martelaar: E.P. Renatus (Julius Devos), De Gidsenkring, 18/5, 1980, p. 12-31.
Pieter Jan VERSTRAETE, Odiel Spruytte. Een priesterleven in dienst van het Vlaams Nationalisme, Antwerpen, De Nederlanden, 1990, 382 p. Andere artikels van hem over Spruytte vernoemen we hier niet, uitgezonderd: ID., Odiel Spruytte, Vlaams strijder en sociaal werker in Izegem (1921-1925), Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 61-76.
Jean-Marie LERMYTE, Een gedenksteen voor Juul Declercq, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 11-17;
Vik EGGERMONT, Juul Declercq, de  vurige Vlaming, Aartselaar, Nationaal Studie- en Documentatiecentrum Joris van Severen, 1992, 38 p., gestencild, een bundeling van drie eerder verschenen artikels;
Jean-Marie LERMYTE en Antoon VAN SEVEREN, Jules Declercq. Vlaams voorman, Izegem, N.V. Arizona, Groeninge, 2000, 205 p.
Onvoleindigde levensloop van Guido Depoorter en onstaansgeschiedenis van zijn "Oostfrontkroniek", Berkenkruis, oktober 1993, p. 4-8. In hetzelfde tijdschrift verschenen uittreksels uit zijn Oostfrontkroniek, die in typoscript 198 p. bevat.
Ferdy CALLEWAERT, Martha Van de Walle: grootnederlandse figuur, Mandeldal, 8/6, 1983, p. 119-120.
Willy BOUCQUET, De Emelgemse vossen, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 87-95.
Willy BOUCQUET, Albert Declercq, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, 79-85.
Hilde TIMMERMAN, Vrouwen uit Izegem getroffen door de repressie na de Tweede Wereldoorlog. Een case-study in genderperspectief (2 delen), niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, RUG, 1999-2000, 233 + 107 bijlagen.
Dries DE ZAEYTIJD, Het ontstaan van de Volksunie in Izegem (1958-1976): resultaat van 50 jaar Vlaams-nationalisme?, Leuven, 2006, 113 + bijlagen

Vlaams en Vroom
G. SUPLY en F. VANDERHELST, 1863-1938. Historisch verslag over het leven en de werking van de Izegemse studentengilde Vlaamsch en Vroom, De Brug, 3, 1963, nr. 1, p. 17-24 en nr. 2, p. 31-42, 1964, nr. 4, 1964, nr. 1 p. 87-92 en nr. 2, p. 22-27. Over de Vlaamse studentenbeweging in Izegem (en Julius Devos) vinden we ook vermeldingen in Louis VOS, Bloei en ondergang van het AKVS. Geschiedenis van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging 1914-1935. Leuven, Davidsfonds, 2 dln., 1982, 341 en 387 p. en in Lieve GEVERS, Bewogen Jeugd. Vlaanderen 1830-1895, Leuven Davidsfonds, 1987, 278 p. Vlaams en Vroom gaf van 1950 (jg. 1) tot zeker 1956 (jg. 7) Boos Izeghem. Bondsblad Vlaams en Vroom uit., eerst gestencild, vanaf jg. 4 gedrukt.

Vlaams Legioen
Gabriël VERBEKE, Het arrondissement Roeselare-Tielt. Waffen-SS. Vlaams Legioen. Sturmbrigade Langemarck, Kortrijk, Groeninghe, 1995, 207 p.

vlag
Ernest WARLOP, Het wapen en de vlag van Izegem, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 203-211, met verdere literatuursverwijzing;
Bart BLOMME, m.m.v. Jean-Marie LERMYTE en Antoon VANDROMME, Izegem in vlaggen, Ten Mandere speciaal nummer 99-100, 34/2-3, 1994, 114 p. Foto's van Christophe LERMYTE.
Jean-Marie LERMYTE, De belangrijkste Izegemse vlaggenmakers, Ten Mandere nr. 99-100, 34/2-3, 1994, p. 13-15.

vlasgaardstraat

Eric LEZY, de Vlasgaardstraat, Ten Mandere nr. 128, 44/1, 2004, p. 3-8
Eric LEZY, De Vlasgaardstraat, aanvullingen, Ten Mandere nr. 131, 45/1, 2005, p. 29

vlasnijverheid
Etienne SABBE, De Belgische vlasnijverheid. Deel I: De Zuidnederlandse vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713), deel II: Van het verdrag van Utrecht (1713) tot het midden van de XIXe eeuw. Kortrijk, Nationaal Vlasmuseum, 1975, 396 en 701 p.
Willy BOUCQUET, De vlasnijverheid in onze regio, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 5-40, zie ook noot 16.
Evelyne RAES, De Izegemse vlasnijverheid, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 50 p.

vlasvallei
Adriaan LINTERS (red.), De vlasvallei en haar kanalen. Van Kortrijk naar Zwevegem en Izegem. Industrieel archeologische route, VVIA, 1987, 53 p.

Vliegende maandag
Joseph DELBAERE, Vliegende Maandag. Vluchtersmaandag. 24 augustus 1914, Biekorf, 61, 1960, p. 15-18.

vliegveld
Antoon VANDROMME, "Flugplatz Abeele", Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 111-113, met aanvulling in nr. 60, 21/2, 1981, p. 164
René DUYCK, Flugplatz Abeele (Izegem) en Herman Göring, Biekorf, jg. 96, 1996, p. 232-234.
Bernard DENECKERE, Luchtoorlog boven West-Vlaanderen 1914-1918, Kortrijk, Groeninghe, 1998, p. 139-140 en een situatieschets op p. 263.

Vlijtig en Boos
Vlijtig en Boos, sedert 1974.

vloeken
Broederschap ter eere van den H. Naem van God en van Jesus. Door Franciscus Renatus Boussen, kanonikelyk opgeregt in de kerk van den H. Hilonius tot Iseghem, Poperinge, Du Floer-Vandenbogaerde,  [1834], 11 p.

vloer
ook P[ieter] P[RUIM], Geschiedenis van Kachtem. Een nieuwe vloer in de kerk, Onder Ons, 1/2 1964, p. 7-8, over de 18e eeuw;

Vluchtersmaandag
Joseph DELBAERE, Vliegende Maandag. Vluchtersmaandag. 24 augustus 1914, Biekorf, 61, 1960, p. 15-18.

voedselbedeling
Antoon VANDROMME, Duitse bezetting en voedselbedeling in W.O. I., Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 95-121.
Antoon VANDROMME, Lichte maaltijden tijdens W.O. II, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 310-312.

voetbal
Antoon VANDROMME, Sportactiviteiten te Emelgem tijdens W.O. I, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 131-146. Het artikel gaat over de Club Albert.
Voetbal te Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 285-302.
Ward BOGAERT, supporterscultuur rond Koninklijke Football Club Izegem tussen 1927 en 2001, niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 2001, 101 p. + XI bijlagen.

vogelmarkt
Jozef GELDHOF, De veugelmarkt te Izegem, Biekorf, 58, 1957, p. 310-312
Antoon VANDROMME, De vogelmarkt, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 3-5.

volksbibliotheek
Boekenkas van het Spaarkasbestier te Iseghem. Lijst der boeken. Izegem. J. Dooms, 1886, 30 p.; Algemeene Boekenlijst der Volksbibliotheek te Iseghem, in het lokaal der Congregatie van de Jongelingen. Izegem, J. Dooms, 1883, 101 p. met reglement van uitlening; Naamlijst der boeken en tijdschriften zich bevindende in de Boekenkas van den Katholieken Burgersbond te Iseghem. Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1913], 13 p.; Kataloog Openbare [Izegemse] bibliotheek, Izegem, F. Vandommele, 1963, 265 +  XI p.?
Marie-Rose COMEYEN behaalde een graduaatstitel in de bibliotheek-, documentatie- en informatie-wetenschappen met het werk Bibliotheekwezen te Izegem, 1986 121 p.
Aangenomen St Jans’ Bibliotheek, S.l., [november 1955], 107 p. gestencild; Met korte historiek, bibliotheekreglement en de boekentitels. De bibliotheek werd een tijdlang gerund door het Davidsfonds; zie P[ieter] P[RUIM], Onze Davidsfondsbibliotheek, Onder Ons, 3/3, 1966, p. 2-4.

volksdansfestival
Nico PROESMANS, De volkskunstgroep "Die Boose"- De Autotoerist, 26, 1973, p. 523-524, vnl. over het vijfde Europese Lentefestival georganiseerd door Die Boose.
Geert DEVOS en Jef GHEKIERE, Volkskunstgroep "Die Boose", Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 72-87; Rob KINDT, 30 jaar Die Boose, Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 3-31.
Rafaël VERHOLLE, Tweede Europees Lentefestival voor Volksdansgroepen, Ten Mandere nr. 18, 7/2, p. 18-19; zie ook noot 28. Foto’s van het derde Europees Lentefestival in Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 21.

volksdansgroep: zie Boose, Die

volksgebruik
Ann CHRISTIAENS, Westvlaamse geboorte- en doopgebruiken aan de hand van enquêtes (1900-1940). Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 1984, III-296 p. Hierin worden 468 vragenlijsten bestudeerd die verzameld werden dor 45 studenten en betrekking hebben op 34 West-Vlaamse gemeenten, w.o. Izegem.
Pieter DECLERCQ, Scherminkelen te Izegem, Biekorf, 61, 1960, p. 42-44.
Het soldatengebed is afgedrukt onder de titel Kazernevroomheid uit "de tijd van toen", Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 182.
Christine DESMET, Moderne huwelijksgebruiken in Groot-Izegem anno 1982, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (Germaanse filologie), KUL, 1985, 2 dln., 260 en 261 p. Veertig paren die in de loop van 1982 wettelijk en kerkelijk trouwden, verleenden hun medewerking. Deze studie wordt besproken in Volkskunde, jg. 87, nr. 1, 1986, p. 48-49.
Maurits VERHAEST, Een en ander over oud bijgeloof rond dood en begrafenis in onze Mandelgouw, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 29-38.
Jozef GELDHOF, Oude remedies tegen rheumatisme en pestziekte te Izegem, Biekorf 53, 1952, p. 67-68.
Edgard SEYNAEVE, Begrafenissen in de kerk van Izegem tussen 1693 en 1706, in 't Stamboompje, 31ste jg. nr. 1 p. 6-11.
Jurgen CALLEWAERT, Sterven in Izegem. Begrafenisonderneming Snoeck en gebruiken, spreuken en symbolen, eigen beheer, 2006, 43 p.

volkskunde
Roger CALLENS, Sagenonderzoek in het zuidelijk gedeelte van de Roede van Tielt en Izegem. Niet gepubliceerde licentiaatsverhandeling, (Germaanse filologie), KUL, 1968,. ID., Izegemse sagen, Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 3-116.
Jozef GELDHOF, De verzonken sleutel. Een schapershistorie op de Roo Poorte te Izegem, Biekorf, 63, 1962, p. 105-108. Ook overgenomen in Hervé STALPAERT, Westvlaams sagenboek, dl. I, (bibliotheek van de Westvlaamse volkskunde), Blankenberge, Uitgeverij Saefetinge, 1968, p. 60-63 en Bart BLOMME, Hoeve "De Rode Poort" te Izegem, De Gidsenkring, 19/4, 1981, p. 2-8.
A.B. (=Antoon VANDROMME), Kinderspelen uit grootvaders tijd, Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 21-24 en nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 19-22.
G. POTTIE, Koordedansen nu, Biekorf nr. 71, 1970, p. 51-53.
Rika WYFFELS, De tijd van toen, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 129-141, nr. 61, 21/3, 1981, p. 201-220 en nr. 65, 23/1, 1983, p. 33-60. De namen van de groep Zon en Vreugde met groepsfoto van 1980 in Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 34-37.
R[oger] V[ERKARRE], Mijn sikkel in het riet. Een oude kruidnaam in een Izegems lied, Biekorf, 63, 1962, p. 118-119.
Ann CHRISTIAENS, Westvlaamse geboorte- en doopgebruiken aan de hand van enquêtes (1900-1940). Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 1984, III-296 p. Hierin worden 468 vragenlijsten bestudeerd die verzameld werden dor 45 studenten en betrekking hebben op 34 West-Vlaamse gemeenten, w.o. Izegem.
Pieter DECLERCQ, Scherminkelen te Izegem, Biekorf, 61, 1960, p. 42-44.
Het soldatengebed is afgedrukt onder de titel Kazernevroomheid uit "de tijd van toen", Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 182.
Christine DESMET, Moderne huwelijksgebruiken in Groot-Izegem anno 1982, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (Germaanse filologie), KUL, 1985, 2 dln., 260 en 261 p. Veertig paren die in de loop van 1982 wettelijk en kerkelijk trouwden, verleenden hun medewerking. Deze studie wordt besproken in Volkskunde, jg. 87, nr. 1, 1986, p. 48-49.
Maurits VERHAEST, Een en ander over oud bijgeloof rond dood en begrafenis in onze Mandelgouw, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 29-38.
Jozef GELDHOF, Oude remedies tegen rheumatisme en pestziekte te Izegem, Biekorf 53, 1952, p. 67-68.
Renaat VAN DER LINDEN, Vier maanden sterreman, Biekorf, 61, 1960, p. 53-55.
Jozef GELDHOF, De schoenmakers van Izegem, Gildeleven en folklore, Biekorf, 52, 1951, p. 238-244; Jozef GELDHOF, Het vieren en begraven van Sint-Crispijn, Biekorf, 54, 1953, p. 255-258; J[ozef] G[ELDHOF], Viering van Sint-Crispijn, 1955, Biekorf, 56, 1955, p.316-317; Antoon VANDROMME, Schoenmakersfolklore, Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1969, p. 32-33, over de schoentjesworp en den boek.
Schoenprinses, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 45. Het gaat om foto’s van de schoenprinsessen van 1963, 1965 en 1968.
Het lied der Iseghemsche schoenmakersgilde, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 99.
Boschmolenslied, door Martin Buyse, oudbewoner van de Bosmolens, Ten Mandere nr; 11, 5/1, 1965, p. 21-29.
Jozef GELDHOF, De schoenmakers van Izegem. Gereedschap en vakwoorden, Biekorf, 53, 1952, p. 103-111.
Jean-Marie LERMYTE, Schoenen en borstels uit "Boos Izegem", Mededelingen van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 16/1-2, 1992, p. 3-20.
Het schoenbedrijf, Secretariaat I.C.E.N.T. To, Provinciaal Bestuur Antwerpen, 1945, 86 p. De woordenlijst (nr. 6 in de reeks) werd samengesteld door de Lierenaren Fr. VAN DER WEE, Fr. ARRAS en J. TIELEMANS en V. DECRU en R. DUYCK uit Izegem. De lijst werd taalkundig verzorgd door dr. M. WERQUIN uit Brussel.
Geert DEVOS en Jef GHEKIERE, Volkskunstgroep "Die Boose", Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 72-87; Rob KINDT, 30 jaar Die Boose, Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 3-31.
Rafaël VERHOLLE, Tweede Europees Lentefestival voor Volksdansgroepen, Ten Mandere nr. 18, 7/2, p. 18-19; zie ook noot 28. Foto’s van het derde Europees Lentefestival in Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 21.
Antoon VANDROMME, De Izegemse reuzen, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 67-73;
Bart BLOMME, Twee nieuwe reuzen in Groot-Izegem, Mandeldal, 5/10, 1979, p. 181-182. Een afbeelding in kleur van Tijl en Nele vinden we in Henri LIEBRECHT en Leo J. KRYN, Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folklore. Brussel, J.-E. Goossens, 1947, dl. I; p. 102.
Antoon VANDROMME, Een sprookjesstoet trok door de stad, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 180-191.
Antoon VANDROMME, Bijzondere rouwgedachtenissen te Izegem, Ten Mandere nr; 66, 23/2, 1983, p. 166-177.
R[afaël] V[ERHOLLE], Lekkere hapjes, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 44.
Etienne COCQUYT, Ons rijk culinair Vlaanderen. Vroeger en nu. met meer dan 250 streekgerechten. Deurne-Antwerpen, Mim, 1988, 214 p., met name p. 103, 104 en 106.
Smakelijk. 1500 keukentermen in het Nederlands verzameld en bewerkt door Freddy Seynaeve, Provinciale Westvlaamse vereniging voor Toerisme, 1978, 64 p.
R., Onze Lieve Vrouw ter Ruste, Rond den Heerd, jg. 18, 1884, p. 191-192;
Roger SLOSSE, Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Volksdevotie in West-Vlaanderen, Dl. III, Roeselare, Roularta, 1979, 144 p., met name p. 119-121.
Maurits VAN COPPENOLLE, Westvlaamsche bedevaartvaantjes, Brugge, Walley, 1942, 79 p., op p. 27-28 over Emelgem;
Renaat VAN DER LINDEN, Mariabedevaartvaantjes. Volksdevotie op 1175 vaantjes, Brugge, Tabor, 1988, 328 p. en met name op p. 107, maar niet afgebeeld.
Hedwig VAN WASSENHOVE, Sagenonderzoek in Roeselare-Ambacht en enkele aanpalende gemeenten, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (Germaanse filologie), KUL, 1967, 206 p. + kaarten.
Willy BOUCQUET, Pé Verstraete en zijn sagen, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 111-120.
Hemelgem, Rond den Heerd, jg. 3, 1868, p. 189-191.
Willy BOUCQUET, Gebruiken van vroeger, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 41-52.
Hedwig VAN WASSENHOVE, Sagenonderzoek in Roeselare-Ambacht en enkele aanpalende gemeenten, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, (Germaanse filologie), KUL, 1967, 206 p.+ kaarten.
EEN JONGE GRIJSAARD, De roste van Cachtem, Rond den Heerd, 6, 1871, p. 359-360;
Guido GEZELLE, Volkszeg over dorpe n steê, Biekorf, 3, 1892, p. 234, 4, 1893, p. 28 en nog eens 41, 1935, p. 251; De spotnaam van "De roden van Kachtem", Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 168.
Bart BLOMME, Twee nieuwe reuzen in Groot-Izegem, Mandeldal, 5/10, 1980, p. 181-182.
O.A., Oude folkloristische geneeskundige remedies, Onder Ons, 4/4, 1967, p. 16-18.
Michel VERSTRAETE, Krupendeerde, waarheid en verzinsels, Ten Mandere nr. 104, 36/1, 1996, p. 3-24. In Ten Mandere verschenen de volgende artikels: Antoon VANDROMME, Ontstaan van de benaming "Krupend’aarde", Ten Mandere nr. 48-49, 17/1-2, 1977, p. 161-162; Lena VERBEEST, Nog over O.L.V. van Kruip in d’Aarde, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1990, p. 119-121.
Jurgen CALLEWAERT, Sterven in Izegem. Begrafenisonderneming Snoeck en gebruiken, spreuken en symbolen, eigen beheer, 2006, 43 p.
Bart BLOMME, 't Liedje van de borstelmakers, Ten Mandere, nr. 143, 49/1, 2009 p. 22-23.
Geert VERMEULEN, Verering van de Heilige Rita in de Heilig-Hartkerk te Izegem, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 16 p.

volkslied
R[oger] V[ERKARRE], Mijn sikkel in het riet. Een oude kruidnaam in een Izegems lied, Biekorf, 63, 1962, p. 118-119.
Boschmolenslied, door Martin Buyse, oudbewoner van de Bosmolens, Ten Mandere nr; 11, 5/1, 1965, p. 21-29.

volkstelling
Edgard SEYNAEVE, Telling te Izegem dd. 1655, uitgevoerd door pastoor Antonius Roymans en opgetekend in een register van overlijdens, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 193-212.
Joseph BOURGEOIS, Zantend in 'n oud register. Volkstelling 1805, sectie B, Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 28-31 en ill.
Bart BLOMME, Volkstelling Izegem 1806, sectie B, eigen beheer, 2005, 45 p.
Bart BLOMME, Volkstelling Izegem 1830, eigen beheer, 2005, 320 p.

Volksunie
WIJ te Izegem, verschijnt sedert 1971. In de jaren 1970 kregen de leden 't Leeuwke.
Mik BABYLON, Open venster… op mijn kamer. S.l., 1990, 438 p.; ID., Binnenstebuiten, S.l., 1993, 508 p.
Christiaan DE FORCHE, Volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 39-40.
Dries DE ZAEYTIJD, Het ontstaan van de Volksunie in Izegem (1958-1976): resultaat van 50 jaar Vlaams-nationalisme?, Leuven, 2006, 113 + bijlagen.
Dries DE ZAEYTIJD, De opkomst van de Volksunie te Izegem, 1958-1976, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, nr. 146 (2009/1) p. 169-201.

volksvertegenwoordiger
Jean-Marie LERMYTE, Vier Izegemse verkozenen na de verkiezingen van 13 juni 1999, Ten Mandere nr. 115, 39/3, 1999, p. 50-56.
Christiaan DE FORCHE, Volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 39-40.
Rafaël VERHOLLE, [André Bourgeois]. Een nieuwe volksvertegenwoordiger te Izegem, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 40-41; Jean-Marie LERMYTE, André Bourgeois, Izegems eerste minister, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 6-8. Omdat hij ook bijna dertig jaar de voorzitter was van het Izegemse NCMV krijgt zijn figuur ook heel wat aandacht in J.-M. LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, vnl. p. 104-106.
Jean-Marie LERMYTE, Volksvertegenwoordiger Myriam Vanlerberghe, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 39-40.

volkswerken
Société de Saint-Vincent-de-Paul. Conférence d'Iseghem. Rapport de l'année 1852-1853, Izegem, P.J. Bossut, (1853), 15p.
Genootschap der Jufvrouwen van Bermhertigheid te Iseghem. Eerste algemeen verslag. Uitgegeven den 20 January 1858. Izegem, P.J. Bossut, [1858], 7 p.
Genootschap der jufvrouwen van Bermhertigheid Iseghem. Tweede algemeen verslag uitgegeven den 2 January 1859, Izegem, P.J. Bossut, [1859], 8 p.
Later werden ze de Dames van het Wederzijds Hulpbetoon. Daarop groeide op zijn beurt het Centrum voor Maatschappelijk werk, dat in Izegem startte in 1965, en het centrum voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden dat in 1970 tot stand kwam.
Société de Secours Mutuel de Broederliefde à Iseghem. Statuts, Brussel, Teltombe, 1863, 18 p.
Maatschappij van Onderlingen Bijstand onder kenspreuk: De Broederliefde, te Iseghem. Reglement, Izegem, P.-J. Bossut, 1863, 20 p.
Maatschappij van Onderlinge Bijstand De Broederliefde te Iseghem. Reglement, Wervik, Masselis-Vroman, [1873], 18 p.
Maatschappij van Onderlingen Bijstand "De Broederliefde", ingericht te Iseghem den 22 juni 1862. Jubelfeest van het 25 jarig bestaan. 1862-1887. Verslag, Izegem, J. Dooms, [1887], 25 p.
Reglement van het Genootschap van den H. Hilonius, Izegem, J. Dooms, [1874], 4 p.
Liefdadige gilde van den H. Hilonius ingericht ten jare 1874 tot onderstand der arme zieke huisgezinnen der stad. Verslag der werking binst de jaren 1875-1888, Izegem, Goethals-Priem, 1888, 8 p.
Vijfentwintig jarig verslag der Sint Hilonius Gilde tot onderstand der Arme-Zieken. Van 1 januari 1875 tot 31 december 1899, Izegem, Gebroeders Strobbe, [1900], 8 p.
Voordracht afgelezen in de Algemeene Vergadering der Sint-Hiloniusgilde, te Iseghem, op Zondag 17 januari 1904, Izegem, Gebr. Strobbe, 1904, 8 p.
Reglement der Maatschappij van Onderlingen Bijstand "De Vereenigde Werklieden" opgericht te Iseghem, den 1 juli 1883, Izegem, J.Dooms, 1883, 11 p.
Verslag der werkingen van het Hulpkantoor van Iseghem der Algemeene Spaar- en Lijfrentkas, sedert zijne inrichting tot den 18 februari 1877, S.l., s.d., 16 p.
Spaarkas van Iseghem onder de waarborg van den Staat. Tiende jaarlijksch verslag der werkingen 1 juli 1883-30 juni 1884 en Eerste tienjarig verslag der werkingen 1 juli 1874-30 juni 1884, Izegem, J. Dooms [1884], 12 p. Er zitten een aantal jaarverslagen in het Izegems Slossefonds.
Emiel DIERICK, Verslag van de Volkswerken van Iseghem, 1898, Izegem, J. Dooms, 1898, 22 p.
Ernest FALIGAN (met voorwoord door Ludovic DE BESSE), Monographie des Institutions Economiques fondées par l’abbé Henri Van den Driessche à Iseghem et à Eeghem (Belgique), Brugge, CH; Baeyert-Storie, Tielt, R. Van Landeghem-Minnaert, Parijs, Crédit Mutuel et Populaire & l’Union des Associations Ouvrères catholiques, 1885, 82 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: de zouaaf-priester H. Vandendriessche, vergeten onderpastoor te Izegem, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 50-53; het paragraaf "het sociaal pionierswerk van onderpastoor Henri Van den Driessche (1878-1891)" in Valère ARICKX, geschiedenis van Egem, deel 2, s.l., 1982, p. 257-268. Zie ook Monseigneur PAAPS, Zouaaf-Priester. Lijkrede uitgesproken in de kerk van Aelbeke. Gevolgd van de drie Lofreden aan het graf afgelezen door Steyt (Kortrijk), Verhamme (Iseghem) en Desmet (Hooglede) ter gelegenheid van den Plechtigen Lijkdienst van den E.H. Hendrik Vandendriessche den Zaterdag zesden Februari 1904., [Kortrijk, Eugène Beyaert, 1904], 14 p.
Zijn synthesewerk is: Hendrik VAN DEN DRIESSCHE, Parochiale Christene Gildenbond beproefd ter stede en te lande of vijf en twintig jaren arbeid op het gebied der Economische Volksvwerken te Iseghem 1871-78, te Eeghem 1878-91, te Varssenaere 1891-93 en te Oostkerke-bij-Brugge 1893-96, Oostkerke, Adolf Van Mullem, 1896, 535 p. Ook in enkele andere werken komt zijn bedrijvigheid in Izegem ter sprake:
H.  VANDEN DRIESSCHE, Drie aanspraken over het sparen of Omstandig verhaal van de Spaarkas vergadering te Eeghem, op 24 mei 1883, Antwerpen, L. Beerts, 1883, 40 + 4 p., Wegwijzer in een Spaarhof, nr. 11. Tweejarig verslag over de Economische Werken van den Parochialen Christenen Gilde-Bond, die gevestigd zijn in het Spaarhof te Eeghem (…) (1 juli 1889-1 juli 1891), Tielt en Gent, 1891, 76 p., waarvan p; 47-50 over Izegem.
X., Vijftig jaar 'volkswerken' te Izegem, Biekorf, 1957 nr. 3 p. 90.

volontari
Pieter DECLERCQ, Patriotten in 't geweer. Izegem 1790, Biekorf nr. 59, 1958, p. 301-303.

volwasseneducatie
Christiaan DE FORCHE, Volwasseneducatie in Izegem. Een stand van zaken - Suggesties voor een gemeentelijk beleid, S.l., 1989, 20 p. + bijlagen, gestencild.

vondelingen
Bertrand NOLF, Vondelingen in Izegem tijdens het Ancien Regime, Ten Mandere nr. 140, 48/1, p. 24-30
J. GELDHOF, Vondelingen te Izegem in 1742, Biekorf, 1958 nr. 2, p. 63 en Pieter DECLERCQ, Vondeling te Izegem 1742, Biekorf, 1958 nr. 11 p 383.

von Wenckheim, Fr. X.
Antoon VANDROMME, Generaal Fr. S. von Wenckheim, ridder in de orde van Maria Theresia, 1736-1794, Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 3-17.
Edgard SEYNAEVE, Vergeten veldslagen. Roeselare-Hooglede 1794, Izegem, Hochepied, 1988, 479 p. Zie voor militaria i.v.m. Izegem en Kachtem, p. 434-439.

Voorzienigheid, De
Jozef GELDHOF, 50 jaar christelijke arbeidersbeweging Izegem, Izegem, Kristelijk Werkersverbond, 1957, 147 p.
Roger BEKAERT, Korte historiek van het A.C.W.-Izegem. A.C.W. 1906-1976. Dienstbetoon en samenwerking… geen ijdele woorden, S.l., s.d., 26 p., gestencild;
Christen Werkersverbond Iseghem, 1906-1931, [Kortrijk, 1931], 23 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.  Voor de activiteitsverslagen, jaarverslagen en jaarprogramma's verwijzen we naar de bibliografie in de studies van Lermyte.
S.H. SCHOLL, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914), Brussel, 1953, XIX-314 p. bevat gegevens over Izegem.
Jozef GELDHOF, Vijftig jaar in dienst van het volk. Gouden Jubileum van de Kristelijke Mutualiteit De Familieziekenbond Voorzienigheid te Izegem, 1920-1970. S.l., [1970], 20 p.

voorzitter Ten Mandere
Robert LEROY, Aflossing van de wacht bij Ten Mandere, Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 117-121.

Voorwacht, De
Luc HAEGHEBAERT, Terreinverkennend onderzoek naar de geschiedenis van de amateuristische muziekverenigingen in de provincie West-Vlaanderen gedurende de Nieuwste Tijden, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), RUG, 1983-1984, 3 dln. 475 p. Bjorn VERSCHOORE, Dirk VANDEBUSSCHE en Piet DEVEUGHELE, Harmonie en fanfare leven in Izegem, Niet-gepubliceerd eindwerk AMC, ongepagineerd, dit werk is weinig origineel, maar verdienstelijk omwille van de samengebrachte fotokopies i.v.m. het Congregatiemuziek, Eendracht en Vooruitgang, Leo XIII, de Stadsfanfaren, de Voorwacht en Vrede en Eendracht.

VOS
Willy BOUCQUET, De Emelgemse vossen, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 87-95.
Willy BOUCQUET, Albert Declercq, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, 79-85.

Vrede en Eendracht
Luc HAEGHEBAERT, Terreinverkennend onderzoek naar de geschiedenis van de amateuristische muziekverenigingen in de provincie West-Vlaanderen gedurende de Nieuwste Tijden, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), RUG, 1983-1984, 3 dln. 475 p. Bjorn VERSCHOORE, Dirk VANDEBUSSCHE en Piet DEVEUGHELE, Harmonie en fanfare leven in Izegem, Niet-gepubliceerd eindwerk AMC, ongepagineerd, dit werk is weinig origineel, maar verdienstelijk omwille van de samengebrachte fotokopies i.v.m. het Congregatiemuziek, Eendracht en Vooruitgang, Leo XIII, de Stadsfanfaren, de Voorwacht en Vrede en Eendracht.
André SAELEN, De koninklijke muziekmaatschappij "Vrede en Eendracht" Kachtem, 1905-1976, Ten Mandere nr. 47, 17/1, 1977, p. 1-39. Zie ook Muziekvereniging Vrede en Eendracht Kachtem-Izegem 1905-1980, S.l., [1980], ongepagineerde reclamebrochure. De fanfare geeft ook een ledenblad uit: ‘t Eendrachterke. Periodiek van Koninklijke Fanfare Vrede en Eendracht, Er werd in 1987 mee gestart.
Rogier VERSTRAETE en Antoon VANMEENEN, Hoeksteen van een dorp, kroniek van een eeuw Koninklijke Fanfare "Vrede en Eendracht" Kachtem, Lendelede, Bultheel, 2005, 416p.
Jean-Marie LERMYTE, Vrede en Eendracht. Winnaar van de cultuurtrofee 2007, Ten Mandere nr. 140, 48/1, 2008, p. 33-34.

vredergerecht
A. VERHAMME, De stad Iseghem Hoofdplaats geworden van het vredegerechtskanton. Vreugdebetooningen ter dier gelegenheid. Kort verhaal Uitgegeven door de Kommissie der Feesten met de medewerking van het Letterkundig Gezelschap Voor Taal Vereenigd. Izegem, F. Vion, [1866], 37 p. Heruitgegeven in Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 263-300.
Harry J.L.. VAN ROYEN, De gevraagde verhuis van een vredegerecht: van kanton Ingelmunster naar kanton Izegem, Den Hert nr. 38, 19de jg. nr2, 1998, p. 9-24.

Vriendenkring hartpatiënten
Vriendenkring Hartpatiënten, Driemaandelijks. Verantwoordelijke uitgever Marcel Nuijttens, Boomforeeststraat 39, 8870 Izegem. Nr. 8= 4e trimester 1997.

Vrij ende Blij
Antoon VANDROMME, Vrij ende Blij, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 99-117,. Op p. 117 vernoemt de auteur de Izegemse wielerclubs van omstreeks 1970.

vrije tijd
Stad Izegem. Info-map. Toeristische bezienswaardigheden [Izegem, Stadsbestuur], 22 p., gestencild.
Info-map toerisme en vrije tijd - praktisch, s.d., 9 p; gefotokopieerd.

vrouw
Mie MAEYENS, Zijweg- een vrouwenwandeling in Izegem, eigen beheer, 2007, 46 p.
 

VSVK
Kurt HIMPE, Vlaamse Studie- en Vormingskring. Winnaar van de Izegemse cultuurtrofee 1999, Ten Mandere nr; 116, 40/1, 2000, p. 9-11.
VSVK kondigt elk van zijn activiteiten telkens aan op 4 bladzijden -8°. In 1982 publiceerde VSVK een brochure met bijdragen van o.a. prof Hendrik Brugsmans, Paul Goossens, prof. Adriaan Verhulst en Vic Anciaux: De Izegemse gesprekken, Izegem, VSVK, 1982, 68 p.

VTI
Lucien DEGEZELLE, Geschiedenis der vrije vakschool te Izegem, S.l., 1949, 55 p. Verslag van de prijsuitdeling van 1908-1909. Le Moniteur de la Cordonnerie et du Cuir, 7, 1909, p. 339-341.
Raf VANDENBERGHE, De correspondentie tussen de Vrije Vakschool van Izegem en het Koninklijk Hof van België, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 35-56.
Technicus. Orgaan van de Oud-leerlingenbond van het schoenbedrijf te Izegem, Dit maandblad verscheen van april 1957 tot oktober 1960, onder de hoofdredactie van Lucien Degezelle. Medewerkers waren Remi Demeyere, Alfons De Jan en directeur Xavier Rau.
VTI-info, is een tweemaandelijks contactblad en verschijnt sedert het schooljaar 1991-’92. Voor een ruimer publiek verschijnt sedert mei 1987 n.a.v. de opendeurdagen jaarlijks De Brug.
Kurt HIMPE, Hendrik Vandromme, directeur Vrij Technisch Instituut (1991-2003), Ten Mandere nr. 125, 43/1, 2003, p. 15-18.
Kurt HIMPE, Van Vrije Vakschool tot Vrij Technisch Instituut. 1906-2006, Ten Mandere nr. 135 (46/2), 2006, 56 p.

VTI-info
VTI-info, is een tweemaandelijks contactblad en verschijnt sedert het schooljaar 1991-’92. Voor een ruimer publiek verschijnt sedert mei 1987 n.a.v. de opendeurdagen jaarlijks De Brug.

Vulenerat et Sanat
Vulnerat et Sanat, verschijnt sedert 1988.

vuurkruisen
Raf VANDENBERGHE, De Nationale Vuurkruisersbond afdeling Izegem, Ten Mandere nr.82, 28/3, 1988, p. 200-236.