garde civique
Marcel NUIJTTENS, Izegemse penningen en uniformknopen, Ten Mandere nr.17, 7/1, 1967, p. 37-40 (de knopen zijn die van de "garde civique" of burgerwacht en van de brandweer).

gasverlichting
Joseph BOURGEOIS, Gasverlichting te Izegem? , Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 44.

Gaverstreek
Marcel DELMOTTE,  De Kasselrij Kortrijk en de Gaverstreek, de grote verliezers van de Negenjarige oorlog (1688-1697), 4de jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring "De Gaverstreke" Waregem, 1976, p. 91-214.

gebed
Het soldatengebed is afgedrukt onder de titel Kazernevroomheid uit "de tijd van toen", Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 182.

geboortegebruik
Ann CHRISTIAENS, Westvlaamse geboorte- en doopgebruiken aan de hand van enquêtes (1900-1940). Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 1984, III-296 p. Hierin worden 468 vragenlijsten bestudeerd die verzameld werden dor 45 studenten en betrekking hebben op 34 West-Vlaamse gemeenten, w.o. Izegem.

gebouw
Albert MAERTENS, De Sint-Pieterskerk te Emelgem
Jean VAN CLEVEN, De Sint-Hiloniuskerk, de kapel van Avé Maria en de neogotiek
Albert MAERTENS, De geklasseerde Sint-Pieterskerk te Emelgem, 12 p.
Bart BLOMME, Izegemse stadswandeling, met bijzondere aandacht voor geklasseerde monumenten en andere merkwaardige gebouwen, 23 p. +6 p. bijlagen
Antoon VANDROMME, De decanale Sint-Tillokerk in Izegem, 19 p.
Joseph BOURGEOIS, herbergen volgens 't landboek van 1653, Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 53-55.
Edgard SEYNAEVE, Herbergen te Izegem op 22 oktober 1779, Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 92-96.
Antoon VANDROMME, De halle en de Wal in Izegem, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 27-38.
J[ozef] G[ELDHOF], De kerk van Izegem na de Beeldstorm en Geuzerie, Biekorf, 54, 1953, p. 120-121.
Edgard SEYNAEVE, Bouw van een nieuw pastoreel huis in Izegem in 1702, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 143-160.
Jean-Marie LERMYTE, Het Blauwhuis en Izegem, Izegem, Ten Mandere, 1990, 256 p. Ten behoeve van de franstalige familieleden "vertaalde "de weledele juffrouw Jeanne Gillès de Pélichy het werk van Lermyte gedeeltelijk en vulde het aan met eigen herinneringen: Jeanne GILLES DE PELICHY, Notre historique du château Blauwhuis à Izegem et de ses relations avec les habitants, Brugge, 1990, Françoise STAESSENS, Het kasteel Blauwhuis te Izegem en zijn bewoners, WVK- Kring Izegem, 2 juni 1978, S.l., 1978, 9 p. gestencild; Bart BLOMME, Het kasteel Het Blauwhuis te Izegem, Mandeldal, XI/3, 1986, p. 47-52. Zie zeker ook de rubriek "andere biografieën.
Antoon VANDROMME in zijn fotoboeken en in Geschiedenis van Izegem, p. 565-583. Ets als historische illustratie van het kasteel Wallemote getekend door Hans Soenen in Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, bijlage (2 p. reclame).
A. VANDEN STEENDAM (=Alfons De Jan) en Freddy SEYNAEVE, Stadhuizen te Izegem, Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, p. 63-86.
Bij het Ambtelijk bezoek van Z.Ex. H. Baels, Gouverneur der provintie West-Vlaanderen, ter gelegenheid der inhuldiging van het stedelijk Badhuis den 26ste mei 1935. Programma der feestelijkheden, [Izegem, A. Strobbe en Zonen, 1935], 66 p. De brochure bevat ook historische schetsen en allerlei administratieve informatie.
Jozef CLAEYS, Merkwaardige hofsteden te Izegem, Dl. 1, S.l., in eigen beheer, 1975, 75 p.
Pieter DELCLERCQ, De oude molens van Izegem, in Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 22-36 en nr. 2, ½, 1960, p. 9-21. Foto van de Abelemolen in Ten Mandere nr. 46, p. 204-205.
L. DENEWET- L. GOEMINNE, Molenmakers in Vlaanderen. Het werkboek van Coussée uit Meulebeke (1881-1911), Molenecho's. Vlaams tijdschrift voor molinologie, jg. 22, nr. 3-4 (speciaal themanummer 7), 1994, p. 108-331. Voor Izegem p. 230-232 en de Kotjesmolen op de voorkaft, voor Emelgem p. 212-217.
Pieter DECLERCQ, Herberg "De Blauwe Kroon", in Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 45-46 (eerder verschenen in De Mandelbode, 9 december 1960).
Hendrik WILLAERT, Bij het verdwijnen van "Den Hert", in Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 184-193, Pieter DECLERCQ schreef over Den Hert in 1718 in Biekorf, 62, 1961, p. 216.
A.B. (=Antoon VANDROMME), Peetje Ghekierens beenhouwerij, in Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 40-44.
Die Klauw, De Nieuwe Tijd, 4, 1899-1900, p. 281-284 en A. VANDROMME, De rijke spreukenschat uit de vroegere gildezaal, in Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1995, p. 48-55.
Antoon VANDROMME, Huis Defauw, in Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 57-60.
Jean-Marie LERMYTE, [De Izegemse kerkgebouwen], Freddy MUYLAERT (eindred.), Kerken in West-Vlaanderen. Deel 1, Roeselare, Creatief, 1991, p. 7-13, Zie ook Willy DETAILLEUR, Alle kerken van West-Vlaanderen in Vade-Mecum-stijl, Studiedienst pastoraal toerisme, 1975, 136 p; gestencild.
Jean-Marie LERMYTE, De Sint-Tillokerk in Izegem, Groeninge, Kortrijk, 1998, 63 p.
Bart BLOMME, Sint-Tillokerk Izegem, onuitgegeven seminariewerk West-Vlaamse Gidsenkring, afdeling Roeselare, 1976, 50 p.
Antoon VANDROMME, Voorontwerp van onze huidige dekanale St.-Tillokerk, in Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 23-25.
Rapport. [Herstellingswerken/opsmuk van de Sint-Tillokerk]. Bulletijn van het Provinciaal Comiteit voor Monumenten en Landschappen, dl.5, 1899-1906, p. 24-25 en 149-150.
Een korte bouwhistoriek ook in Bart BLOMME, De Sint-Tillokerk te Izegem, De Gidsenkring, 16/5, 1978, p. 5-10.
Jozef GELDHOF, Bij het honderdjarig bestaan van St.-Hiloniuskerk Izegem, [Izegem, drukkerij Strobbe, 1955], 158 p.
Anneleen SIX, Beschrijving van de glasramen in de Sint-Tillokerk te Izegem, Niet-gepubliceerd seminariewerk 1e kandidatuur Conservatie en Restauratie - Glaskunst, Hogeschool Antwerpen. Departement Audiovisuele en Beeldende Kunsten. Campus Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, 2 dln., 1996-1997, 84 p. +49 bijlagen.
Anneleen SIX, Beschrijving van de glasramen in de Sint-Tillokerk te Izegem, Ten Mandere nr. 114, 39/2, 1999, 56 p.
Antoon VANDROMME, Muurstenen in de St.-Tillokerk, in Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 3-27; Id. Een verloren gewaande muursteen is terug, in Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 29-34. In dat laatste artikel krijgen we ook uitvoerig beeldmateriaal over de beschadiging aan de kerk door een bom op 22 september 1917.
Edgard SEYNAEVE, Izegem - klokhistorie, Kroniek van Groot-Izegem, 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 315.
Iseghem: Kerk van het H. Hart, Bulletijn van het Provinciaal Comiteit voor Monumenten en Landschappen, 8, 1924-1931, p. 284-285.
Antoon VANDROMME, Kapellen te Izegem, in Ten Mandere nr. 72, 25/2, 1985, p. 121-232, met aanvulling i.v.m. de baronskapel in Ten Mandere nr. 73, 25/3, 1975, p. 360. Zie i.v.m. de Ciepenskapel ook Vraag en Antwoord in Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 82-83.
Stuiverskapelle 1852-1976, Izegem, Ondersteuningsgenootschap der Zusters van Liefde, Sint-Jozefskliniek, Izegem, s.d., 30 p.; Hendrik WILLAERT, Bij het verdwijnen van de "Stuiverskapel", in Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 180-183.
Pieter DECLERCQ, Oude kapellen te Izegem: de Kruiskapel, in Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 25-37; Roger SLOSSE, Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Volksdevotie in West-Vlaanderen, dl. III, Roeselare, Roularta, 1979, 144 p. met name p. 29-32; Antoon VANDROMME, Opening van de eerste "Kruiskapel" binnen Izegem, 3 mei 1750, in Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 267-274. Zie ook: Inhuldiging van het Mariabeeld O.L.Vrouw van Lourdes vertoonende in de Kruiskapel te Iseghem, Brugge, De Scheemaecker-Van Windekens, 1875, 8 p.
Antoon VANDROMME, Heropening van de gerestaureerde kruiskapel, Ten Mandere nr. 118, 40/3, 2000, p. 43-46.
Pieter DECLERCQ, Oude kapellen te Izegem: het Blauw Kapelleke, in Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1969, p. 34-37 en kleine aanvulling in nr. 26, 10/1, 1970, p. 44.
Mariale bevrijdingsfeesten. 8 september 1944 - 8 september 1946, Izegem, Strobbe, 1946, 16 p.; Antoon VANDROMME, De Izegemse Dankkapel. Vijftig jaar na Banneux, in Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 3-27.; Antoon VANDROMME en Raf VANDENBERGHE, De Izegemse Dankkapel, in Ten Mandere nr. 91, 31/3, 1991, p. 27-32. Herman DENEWETH, De beelden en kapellen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Banneux in West-Vlaanderen, Waregem, Diocesaan Comité Brugge-Banneux, 1995, 84 p., waarvan p. 16-21 over de Izegemse Dankkapel.
Onze Lieve Vrouw van Fatima te Izegem 30 november 1947, [Izegem, drukkerij Vandoorne, 1948], 12 p.
[Azer MOENAERT] Straatkapellekes van Onze Lieve Vrouw te Izegem. Bijdrage tot de geschiedenis van Izegem, Izegem, Roeselaarsestraat 40, s.d., 43 p.
Frans WAEYAERT en Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar droogenbroodroute (1847-1997). De Lijn 66 Brugge-Kortrijk, Aartrijke, Uitgeverij Emiel Decock, 1997.
Pieternel VERBEKE, Interbellumarchitectuur in Izegem, Ten Mandere nr. 115, 39/3, 1999, p. 3-49.
Raf VANDENBERGHE, 10 maal Open Monumentendag in Izegem, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p. 33-36.
Jean-Marie LERMYTE, 75 jaar Izegemse Bouwmaatschappij, Ten Mandere speciaal nr. 111, 38/2, 1998, 80 p.
Bart BLOMME, School H. Familie Bosmolens-Izegem. 1898-1998, Izegem, 1998, Bogaert, 48 p.
De Krekel. Sport & recreatiecentrum, brochure uitgegeven n.a.v. de openstelling van dit sportcentrum [2000], voorstelling van de verschillende sportclubs.
Ann DE GUNSCH, Catheline METDEPENNINGHEN, Pol  VANNESTE, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Roeselare. Kantons Hooglede-Izegem-Lichtervelde. 17n 2, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement LIN, AROHM, afdeling Monumenten en Landschappen, Brepols-Turnhout, 2001, p. 198-417.
Marijke MICHIELS, Monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten beschermd in november-december 2001 in Izegem, in Monumenten en Landschappen, 21/5 Sept. Okt. 2002 p. 9-11 van de binnenkrant.
Fascikel 2: Hedendaagse architectuur in zuidelijk West-Vlaanderen Anno '02, 2002, druk.St.-Joris,  p. 94 (privéwoning - Elckerliclaan 10) en p. 95 (toonzaal Winsol - Roeselaarsestraat).
Bart BLOMME, Vijftig jaar urbanisatie, Ten Mandere, nr. 146-148 (2010) p.89-108.

gebouw: zie ook herberg, hoeve, kapel, kerk, molen architectuur

gedenksteen
Jean-Marie LERMYTE, Een gedenksteen voor Juul Declercq, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 11-17.
Antoon VANDROMME, Muurstenen in de St.-Tillokerk, in Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 3-27; Id. Een verloren gewaande muursteen is terug, in Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 29-34. In dat laatste artikel krijgen we ook uitvoerig beeldmateriaal over de beschadiging aan de kerk door een bom op 22 september 1917.

geestelijkheid: zie clerus

Geheim Leger
P. COCLE, West-Vlaanderen in de bezetting, Roeselare, Roularta, 1984, 205 p. Zie voor Izegem p. 36, 72, 90, 92, 143, 144 en vnl. 145-149, voor Emelgem p. 49, 79 en 90 en voor Kachtem p. 90 en 143.
In P. COCLE, West-Vlaanderen in mei '40, Roeselare, Roularta, 224 p. wordt geen apart hoofdstukje besteed aan Izegem (wel p. 202 de lijst van gesneuvelde Izegemnaren).
Jean-Marie LERMYTE en Marcel NUIJTTENS (red.), De Izegemse vaderlandse verenigingen en de twee wereldoorlogen, Ten Mandere nr. 95, 33/1, 1993, 88 p.

geklasseerd gebouw
Albert MAERTENS, De Sint-Pieterskerk te Emelgem
Jean VAN CLEVEN, De Sint-Hiloniuskerk, de kapel van Avé Maria en de neogotiek
Adriaan LINTERS, Izegem industrieel-archeologisch- de stoommachine in ETIZ
Miek GOOSSENS, Administratieve en wettelijke facetten van bescherming en klassering. Geklasseerde gebouwen in Izegem
Albert MAERTENS, De geklasseerde Sint-Pieterskerk te Emelgem, 12 p.
Bart BLOMME, Izegemse stadswandeling, met bijzondere aandacht voor geklasseerde monumenten en andere merkwaardige gebouwen, 23 p. +6 p. bijlagen
Jean-Marie LERMYTE, Het Blauwhuis en Izegem, Izegem, Ten Mandere, 1990, 256 p. Ten behoeve van de franstalige familieleden "vertaalde "de weledele juffrouw Jeanne Gillès de Pélichy het werk van Lermyte gedeeltelijk en vulde het aan met eigen herinneringen: Jeanne GILLES DE PELICHY, Notre historique du château Blauwhuis à Izegem et de ses relations avec les habitants, Brugge, 1990, Françoise STAESSENS, Het kasteel Blauwhuis te Izegem en zijn bewoners, WVK- Kring Izegem, 2 juni 1978, S.l., 1978, 9 p. gestencild; Bart BLOMME, Het kasteel Het Blauwhuis te Izegem, Mandeldal, XI/3, 1986, p. 47-52.
Christiaan DE FORCHE, Dertig beschermde monumenten in Izegem, Ten Mandere nr. 125, 43/1, 2003, p. 28-35.

geld: zie munt, noodgeld

Geldhof, August
Jooris VAN HULLE, August Geldhof. "Getekent door het lijden van acht jaren", WVS-cahiers 106, jg. 19, nr. 3, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1984, 16 p.

Geldhof, Jozef
Pieter Jan VERSTRAETE, Jozef Geldhof, "Geschiedenis en humor", VWS-Cahiers, nr. 140, jg. 25 nr. 1 vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1990, 16p.
A. DEWITTE, Jozef Geldhof, een portret († 9 november 1989), Biekorf, 1989, nr. 4 p. 445.

gemeenschapsonderwijs
Rafaël VERHOLLE, 25 jaar rijksonderwijs te Izegem, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 178-179;
25 jaar Rijksonderwijs Izegem, S.l., s.d., 20 p.
Historiek bij een zilveren rustpunt. Rijksonderwijs Izegem, [Izegem, Rijksschool, s.d.]
Robert VANLERBERGHE, Ter herinnering aan 40 jaar Vriendenkring Gemeenschapsonderwijs Izegem, Izegem, 1992, 18 p.
Dageraad. Tijdschrift van de Oud-leerlingenbond en vriendenkring van de Rijksmiddelbare school te Izegem, Het eerste nummer verscheen in het schooljaar 1955-1956 en telde vier gestencilde bladzijden.
Het gemeenschapsonderwijs beschikt over Bellevuetje, waarvan er vier keer per jaar twee edities verschijnen: het "schoolkrantje" voor en door de kinderen van de basisschool, in 1997-1998 aan zijn zesde jaargang begonnen; de editie voor de middenschool werd vier jaar geleden opgestart, maar is een schooljaar lang niet verschenen.

Gemeentebelangen
Gemeentebelangen, gestencild, zeker van 6 februari 1953 t.e.m. 20 juni 1958.
Bart VERHAEGHE, Studie van drie vrouwen in de Izegemse gemeentepolitiek, niet-gepubliceerde semniarieoefening 2e kandidatuur geschiedenis, KULAK, 1994-1995, 36 p.

gemeentebestuur
Daniël CHARLIER, Huidige stand van zaken in Izegem: demografie, economie, administratie
Jean-Marie LERMYTE, Izegems verleden
Christiaan DE FORCHE, Portret van het hedendaagse Izegem, 14 p; + bijlagen
Daniël CHARLIER en Christiaan DE FORCHE, Infomap stad Izegem 1986, S.l., 1986, [40] p.
Edgard SEYNAEVE, Registre van politique ordonnantiën, statuten, resolutiën ende voordere notitiën gegeven, genomen ende geordonneert by Hooghbailliu, Burghm. Ende  Schepenen der prochie ende prinsdomme van Iseghem, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 191-209 en nr. 60, 21/2, 1981, p. 153-163
Joseph BOURGEOIS, Samenstelling van het stadsmagistraat in 1653, Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1968, p. 8, met erratum in nr. 26, 10/1, 1970, p. 44. Met naamlijst en woonplaats.
Xavier LESAGE, De burgemeesters, meiers en hun antecedenten in het Roeselaarse (1790-1836). Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), Rijksuniversiteit Gent, 1986, 2 dln., 351 p.

gemeenteraadsverkiezing
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en Vertakt, Gedeelde Eenheid en Een eeuw middenstandsleven in Izegem
Karolien DEMEYER, Overzicht en analyse van de politieke verkiezingen in het kanton Izegem sedert de Tweede Wereldoorlog, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling (politieke wetenschappen), RUG, 1994, 2 dln., 307 p.
André DEMEURISSE, Gemeenteraadsverkiezingen. Periode 1921-1926. Periode 1927-1932.  Ten Mandere, nr. 17, 7/1, 1967, p. 18-23, Zie ook Antoon VANDROMME, Snippers 24, Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, p. 89-92
André DEMEURISSE, Gemeenteraadsverkiezingen van 9/10/1932. Samenstelling van ons gemeentebestuur tijdens de periode 1933-1938, Ten Mandere nr. 28, 10/3, 1970, p. 112-115
Gemeenteraadsverkiezingen 10 oktober 1976 [uitslag], Ten Mandere 46, 16/3, 1976, p. 206
Verkiezingensuitslagen 10.10.1982 [enkel uitslag], Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 89-90
Jean-Marie LERMYTE, De verkiezingen voor de gemeenteraad (9 oktober 1988) en het OCMW, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 41-46
Jean-Marie LERMYTE, De gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 en de samenstelling van het OCMW, Ten Mandere nr. 102, 35/1, 1995, p. 29-36.
De wetgevende verkiezingen van zondag 17 december 1978, Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 88-89.
Jean-Marie LERMYTE, De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000, Ten Mandere nr. 119, 41/1, 2001, p. 15-20
Jean-Marie LERMYTE, De gemeente- en OCMW-raadsverkiezingen van 8 oktober 2006 en 2 januari 2007, Ten Mandere nr. 137, 47/1, 2007, p. 23-29
Jean-Marie LERMYTE,Vijftig jaar gemeentepolitiek, Ten Mandere, nr. 146-148 (2010) p.35-52.

gemeenteschool
 In Fonds Slosse Izegem zitten enkele palmaressen, o.a. van "Pollets school" en van de school van J. Breemeersch.

Gemeentesecretariaat (Kachtem)
Jean-Marie LERMYTE , Waarom gemeentesecretariaat en -raad van Kachtem in 1879 verhuisden, Ten Mandere nr. 129, 44/2, 2004, p. 54-56.

gemeenteverslag
A.V., Verslag van het Kollege van Burgemeester en Schepenen over het dienstjaar 1850, Onder Ons, nr. 2 van 1972, p. 5-12.

genealogie
Jan VANDROMME, Zestiende-eeuwse doodsrekeningen te Izegem, Vlaamse Stam, 11, 1975, p. 653-669.
Edgard SEYNAEVE, Kerkrekeningen als genealogische bron, 't Stamboompje, jg. 21, 1993, nr. 5, p. 48-50 en jg. 22, 1994, nr. 1, p. 8-10.
Edgard SEYNAEVE, Telling te Izegem dd. 1655, uitgevoerd door pastoor Antonius Roymans en opgetekend in een register van overlijdens, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 193-212.
Edgard SEYNAEVE, Jaarlijkse pachten te Izegem 10 juni 1746, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 128-140.
Etienne VANDEN HOVE, Staten van goederen. Dl III: Genealogische analyses. Emelgem N.D. 259, Izegem N.D. 261, Lendelede N.D. 247-248-249, Wevelgem, Wibilinga, 1992, 116 p. gestencild.
Geert HOORNAERT, Edgard SEYNAEVE en Antoon VANDROMME, Handelsmerken uit Roeselare en Izegem. Hulpbron voor genealogen. Een systematische studie met inventaris., Izegem, Hochepied, 1988, 71 p.

geneesheer: zie dokter

geneesherensyndicaat
Michiel DE BRUYNE, 75 jaar geneesherensyndicaat van het arrondissement Roeselare, 1897-1972. Rumbeke, 1972, 103 p.

geneeskunde
Pieter DECLERCQ, Oude heelmeesters, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 21-31. Reacties en aanvullingen in Lezers schrijven ons: Nog over de "Izegemse heelmeesters", Ten Mandere nr. 19, 7/3, p. 36-46
Edgard SEYNAEVE, Nog over Izegemse heelmeesters. 3., Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 81-82.
Al staan er weinig gegevens in over Izegem, men doet er toch goed aan het volgende werk te consulteren: Geert HOORNAERT, Hulp der kranken en zwangere vrouwen. Medici, chirurgijnen, vroedvrouwen en apothekers uit Midden-West-Vlaanderen, opleiding en ziekenzorg, 1600-1914, Izegem, Hochepied, 1990, 221 p. Op p. 204-205 de lijst van gezondheidswerkers in Izegem tijden de Franse periode.
Joseph BOURGEOIS, Het geslacht Bourgeois, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 3-10.
Antoon VANDROMME, Van Izegemse dokters en chirurgijnen, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 43-48.
Les Annales de la sociétés médicale d'émulation de Roulers, 1848, p. 108-153. We vonden geen exemplaar van deze publicatie.
LAGAE, Quelques données sur le typhus qui a régné dans la Flandre-Occidentale en 1847 et 1848, Annales de la Société médico-chirurgicale de Bruges, 11, 1850, p. 49-72, 121-160, 253-284 en 369-384 en 12, 1851, p. 31-54.
Vriendenkring Hartpatiënten, Driemaandelijks. Verantwoordelijke uitgever Marcel Nuijttens, Boomforeeststraat 39, 8870 Izegem. Nr. 8= 4e trimester 1997.

Gent
1784 - Uurtabel van de reizende boden vanuit Gent, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 128.
J.J. DE SMET, Biographie de Mr le Chanoine Désiré-Ignace Verduyn, curé-doyen de St. Nicolas à Gand, Gent, J. en H. Vander Schelden, 1869, 47 p. Zie ook " Désiré Verduyn".

Gentse heirweg
De Gentstraat vroeger, in Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 32,

Gentsestraat
De Gentstraat vroeger, in Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 32,

geografie
Antoon VANDROMME, Geografie, toponymie & heraldiek van Izegem - Grondbeginselen van de heraldiek, 48 p.

geologie
Ministerie van Economische Zaken, Belgische Geologische Dienst, Jennerstraat 13, 1000 Brussel.
Rijksuniversiteit Gent, Geologisch Instituut, Krijgslaan 251 S 8, 9000 Gent.

gerecht
A. VERHAMME, De stad Iseghem Hoofdplaats geworden van het vredegerechtskanton. Vreugdebetooningen ter dier gelegenheid. Kort verhaal Uitgegeven door de Kommissie der Feesten met de medewerking van het Letterkundig Gezelschap Voor Taal Vereenigd. Izegem, F. Vion, [1866], 37 p. Heruitgegeven in Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 263-300.
Antoon VANDROMME, De dubbele moord aan de Toveresseknok in 1887, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 135-145.

geschil
Kurt PRIEM, Willem, pastoor van Izegem, getuige in een middeleeuws geschil, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 140-150, met een aanvulling in nr. 67, 23/3, 1983, p. 295-297.

gesneuvelden
A[ndré] D[EMEURISSE], 1914-1964. Hulde aan hen die vielen. Onze Izegemse helden uit Wereldoorlog I, Ten Mandere nr. 9, 4/1-2, 1964, p. 53-57. Zie ook Eugène CARPENTIER, Redevoering uitgesproken [als] burgemeester der stad Iseghem ter gelegenheid der Nationale Feesten op Maandag 21 juli 1919, Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1919], 7 p.
Antoon VANDROMME, Vijftig jaar geleden. Onthulling van het monument voor de gesneuvelden, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 49-63;
Ferdy CALLEWAERT, Het monument der gesneuvelden te Izegem, Mandeldal, 2/6, 1977, p. 11-12;
Bart BLOMME, Het oorlogsmonument van de Tweede Wereldoorlog, Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 71-87, met de lijsten van de gesneuvelde soldaten, de burgerlijke oorlogsslachtoffers, de omgekomen weggevoerde arbeiders en de omgekomen politieke gevangenen
ID., Nog over het monument van de Tweede Wereldoorlog, Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 159-160.
Het volgende werk bevat ook de oorlogsmonumenten van Emelgem en Kachtem: Mariette JACOBS, Zij, die vielen als helden… Cultuurhistorische analyse en inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, 2 dln. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1995 en 1996, 175 en 493 p.

gevelsteen
X., Gevelsteen in Izegem, Biekorf, 1896 nr. 6 p. 96.

gezin
Jaak DEROLEZ, Kroniek van 80 jaar gezinsbond te Izegem, Ten Mandere nr. 123, 42/2, 2002, 48 p.
Jochen VLIEGHE, Landbouw en gezinnen in Emelgem. 1866-1880, onuitgeg. licentiaatsverhandeling, R.U.G. academiejaar 2001-2002, 161 p.
André MISTIAEN, Martine PATTYN, 40 jaar stedelijke Gezinsraad, Ten Mandere nr. 134, 46/1, p. 3-18.

gezinsraad
André MISTIAEN, Martine PATTYN, 40 jaar stedelijke Gezinsraad, Ten Mandere nr. 134, 46/1, p. 3-18.

geuzen
J[ozef] G[ELDHOF], De kerk van Izegem na de Beeldstorm en Geuzerie, Biekorf, 54, 1953, p. 120-121.
August VAN SPEYBROUCK, Eene kerkherstelling, ‘t belfort. Maanschrift gewijd aan Letteren, Kunst en Wetenschap, jg. 11, 1896, p. 234-243.

Gezelle, Guido
Jeroom MALLISSE, Een gedicht van Guido Gezelle opgedragen aan Karel Cools, Ten Mandere nr; 116, 40/1, 2000, p. 19-20.
Die Klauw, De Nieuwe Tijd, 4, 1899-1900, p. 281-284 en A. VANDROMME, De rijke spreukenschat uit de vroegere gildezaal, in Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1995, p. 48-55.
José DE MUELENAERE, Guido Gezelle en Izegem. 1. Gezelle en de Mariaschole of Avé Maria, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 176-202;
ID., Guido Gezelle en Izegem. 2. Gezelle en de Broedersschole of St.-Jozefsgesticht. Gedachten, gedichten en documenten rond Pieter Baes, Ten Mandere nr. 62-63, 22/1-2, 1982, 181 p.
Antoon VANDROMME, Gezelle dichtte voor Izegemnaren in Ten Mandere nr. 133 (45/3), 2005, p. 20-34.

gezondheid
Jozef GELDHOF, Oude remedies tegen rheumatisme en pestziekte te Izegem, Biekorf 53, 1952, p. 67-68.
O.A., Oude folkloristische geneeskundige remedies, Onder Ons, 4/4, 1967, p. 16-18.

Ghekiere, Petrus
A.B. (=Antoon VANDROMME), Peetje Ghekierens beenhouwerij, in Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 40-44.

Ghekiere, Pieter
Dagwijzer. Woensdag 29 [april 1868], Rond den Heerd, 3, 1868, p. 170-171, met biografische nota over de pastoors Rosseeuw en Ghekiere;

gidsencursus
Raf VANDENBERGHE, 10 maal Open Monumentendag in Izegem, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p. 33-36.
Daniël CHARLIER, Huidige stand van zaken in Izegem: demografie, economie, administratie
Jean-Marie LERMYTE, Izegems verleden
Jan VANDOMMELE, Literatuur over Izegem in de P.O.B.
Albert MAERTENS, De Sint-Pieterskerk te Emelgem
Hendrik WILLAERT, Het cultureel leven in Izegem
Jean VAN CLEVEN, De Sint-Hiloniuskerk, de kapel van Avé Maria en de neogotiek
Johan MISTIAEN, Bedenkingen over landschap en groen te Izegem
Adriaan LINTERS, Izegem industrieel-archeologisch- de stoommachine in ETIZ
Miek GOOSSENS, Administratieve en wettelijke facetten van bescherming en klassering. Geklasseerde gebouwen in Izegem
Roger BEKAERT, Het Nationaal Schoeiselmuseum
Raymond WERBROUCK, Het Nationaal Borstelmuseum
André COLPAERT, Twee Izegemse industrieterreinen
Piet MISTIAEN, Franse woordenschat i.v.m. schoenen en borstels
Bart BLOMME, Stad Izegem kreeg 18 gediplomeerde toeristische gidsen, Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 122-125.
Facetten van Izegem. Gidsencursus 1996-1997. Stadsbestuur Izegem, 1996-1997. Bevat de volgende typisch Izegemse bijdragen.
Raf VANDENBERGHE, Het Nationaal Schoeiselmuseum - De schoennijverheid in Izegem, 27 p. + talrijke bijlagen (met elders geciteerde artikels)
Hilde COLPAERT, Het Nationaal Borstelmuseum - De borstelnijverheid in Izegem, 20 p.
Albert MAERTENS, De geklasseerde Sint-Pieterskerk te Emelgem, 12 p.
Koen COSAERT, Ontstaan en ontwikkeling van de beiaardkunst - De beiaard van Izegem, 7 p. + 10 p. bijlagen
Leo CARLY en Luc WANTE, Ontstaan en ontwikkeling van de stoommachine - Stoommachines in Izegem - De ETIZ-centrale, haar geklasseerde stoommachine, alternator & dynamo, 14 p.
Bart BLOMME, Izegemse stadswandeling, met bijzondere aandacht voor geklasseerde monumenten en andere merkwaardige gebouwen, 23 p. +6 p. bijlagen
Antoon VANDROMME, Geografie, toponymie & heraldiek van Izegem - Grondbeginselen van de heraldiek, 48 p.
Antoon VANDROMME, De decanale Sint-Tillokerk in Izegem, 19 p.
Hendrik WILLAERT, Het Izegemse culturele erfgoed weerspiegeld in het verenigingsleven, 10 p.
Jean-Marie LERMYTE, De politieke, sociaal-economische en religieuze geschiedenis van Izegem en zijn deelgemeenten, 32 p.
Daniël CHARLIER, Izegem, een administratieve en demografische benadering - De plaats van de stad in de vernieuwde staatsstructuren, 43 p. + talrijke bijlagen.
Christiaan DE FORCHE, Portret van het hedendaagse Izegem, 14 p; + bijlagen

gifgas
Willy BOUCQUET, Gifgas over Izegem, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 63-67.

Gilde
Die Klauw, De Nieuwe Tijd, 4, 1899-1900, p. 281-284 en A. VANDROMME, De rijke spreukenschat uit de vroegere gildezaal, in Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1995, p. 48-55.
Roger COLPAERT, De boldersport in het Kristen Werkersverbond, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 111-128; Lucien DEGEZELLE en Roger VLIEGHE, Bolderslatijn, Kortrijk, Groeninghe, 1997, 155 p.
Jean-Marie LERMYTE, In memoriam Werner Vens (1939-2002), Ten Mandere nr. 125, 43/1, 2003, p. 35-38.
 

Gilde : zie ook ACW

gilde
Luc BILLIOUW en Rafaël VERHOLLE,  Confrerie H. Barbara. Koninklijke Bosseniersgilde. Izegem 1615-1963, Ten Mandere speciaal nr. 12, 5/2, 1965, 43 p. + ill., met catalogus van de tentoonstelling gehouden in de feestzaal van het stadhuis van Izegem van 4 tot 12 september 1965.
Bertrand NOLF, De bossenniersgilde Sint-Barbara in Izegem 1615-1990, Ten Mandere, speciaal nr. 87-88, 30/2-3, 1990, p. 65-183.
Pieter DECLERCQ, aangevuld door Antoon VANDROMME, De Sint-Sebastiaansgilde, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 42-46, vooral over de plaatsen waar geschoten werd.
Edgard SEYNAEVE, De schuttersgilde van St.-Sebastiaan anno 1751. Nieuwe regeling in de gilde, Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 57-58
Joseph VERBEKE, Bij de Sint-Sebastiaansschutters, Ten Mandere nr. 26, 10/1, 1970, p. 35-36, n.a.v. het feit dat de vereniging toen kampioen geworden was. In 1970 organiseerde deze handbooggilde het nationaal kampioenschap. De reclamebrochure Het Koninklijk handbooggild St.-Sebastiaan Izegem, s.l., 1970, 120 p. bevat ook een historiek.
 Bertrand NOLF, De aankoop van een gildebreuk door de kruisbooggilde Sint-Joris uit Izegem bij zilversmid J. Vlieghe te Kortrijk in 1680, Ten Mandere, nr. 101, 35/1, 1994, p. 53-54.
Jozef GELDHOF, Meetgebruiken op Westvlaamse lijnwaadmarkten anno 1822, Biekorf, jg. 74, 1973, p. 287-289.
Reglement van het Genootschap van den H. Hilonius, Izegem, J. Dooms, [1874], 4 p.
Liefdadige gilde van den H. Hilonius ingericht ten jare 1874 tot onderstand der arme zieke huisgezinnen der stad. Verslag der werking binst de jaren 1875-1888, Izegem, Goethals-Priem, 1888, 8 p.
Vijfentwintig jarig verslag der Sint Hilonius Gilde tot onderstand der Arme-Zieken. Van 1 januari 1875 tot 31 december 1899, Izegem, Gebroeders Strobbe, [1900], 8 p.
Voordracht afgelezen in de Algemeene Vergadering der Sint-Hiloniusgilde, te Iseghem, op Zondag 17 januari 1904, Izegem, Gebr. Strobbe, 1904, 8 p.
Roger BEKAERT, De St.-Crispijngilde te Izegem van 1882 tot 1913, in Ten Mandere nr. 36, 13/2, 1973, p. 20-45.
Marcel NUIJTTENS, De sierborden van de Izegemse schuttersgilden, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 115-130.
Het lied der Iseghemsche schoenmakersgilde, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 99.
Rafaël VERHOLLE, Izegemse gilden en gildehoven in 1845, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 90.

Gilde van Sinte Luitgaarde
Jozef GELDHOF, Pieter Baes en de Gilde van Sinte Luitgarde, Biekorf, 60, 1959, p. 301-308.

Gillebert, Jacob
J. DE CUYPER, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekanaat Kortrijk einde 17de en begin 18de eeuw, De Leiegouw, 21, 1979, p. 163-190, over Izegem, p. 169-170, 182, 186 en 187.
J. DE CUYPER, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekanaat Kortrijk op het einde van de 18de eeuw, De Leiegouw, 21, 1979, p. 291-335, met name p. 306-307 over Izegem.

Gillès, Louis
Jean-Marie LERMYTE, Het Blauwhuis en Izegem, Izegem, Ten Mandere, 1990, 256 p. Ten behoeve van de franstalige familieleden "vertaalde "de weledele juffrouw Jeanne Gillès de Pélichy het werk van Lermyte gedeeltelijk en vulde het aan met eigen herinneringen: Jeanne GILLES DE PELICHY, Notre historique du château Blauwhuis à Izegem et de ses relations avec les habitants, Brugge, 1990, Françoise STAESSENS, Het kasteel Blauwhuis te Izegem en zijn bewoners, WVK- Kring Izegem, 2 juni 1978, S.l., 1978, 9 p. gestencild; Bart BLOMME, Het kasteel Het Blauwhuis te Izegem, Mandeldal, XI/3, 1986, p. 47-52.
Omstandig verhael der luisterryke feesten welke te Iseghem hebben plaets gehad ter gelegenheid van het in bezit nemen door mynheer den Baron en Mevrouw de barones Gillès-de Pélichy van hun voorouderlyk buitengoed "Het Blauwhuis" in Bloeimaend 1845, Izegem, [P. Bossut], 1845, 54 p.. In facsimilé ook in Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 185-226.
Jozef GELDHOF, Nog over de Blauwhuisfeesten te Izegem op 21 en 28 mei 1845, Biekorf, 78, 1978, p. 297-301. De lijst van aanwezige verenigingen werd uit deze brochure gelicht in Rafaël VERHOLLE, Izegemse gilden en gildehoven in 1845, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 90.
Emile DIERICK, Geheugenis der Blijde Wederkomst in Iseghem van baron Karel Gillès de Pélichy en zijne edele gezelnede Maria van der Renne de Daelenbroeck den 27 Juli 1902, Izegem, J. Dooms, 1902, 55 p.

Gillès de Pélichy, Charles
Antoon VIAENE, Kroniek. In memoriam baron Charles Gillès de Pélichy, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming Société d’Emulation te Brugge, 96, 1959, p. 238-242.
Jean-Marie LERMYTE, Het Blauwhuis en Izegem, Izegem, Ten Mandere, 1990, 256 p. Ten behoeve van de franstalige familieleden "vertaalde "de weledele juffrouw Jeanne Gillès de Pélichy het werk van Lermyte gedeeltelijk en vulde het aan met eigen herinneringen: Jeanne GILLES DE PELICHY, Notre historique du château Blauwhuis à Izegem et de ses relations avec les habitants, Brugge, 1990, Françoise STAESSENS, Het kasteel Blauwhuis te Izegem en zijn bewoners, WVK- Kring Izegem, 2 juni 1978, S.l., 1978, 9 p. gestencild; Bart BLOMME, Het kasteel Het Blauwhuis te Izegem, Mandeldal, XI/3, 1986, p. 47-52.
Omstandig verhael der luisterryke feesten welke te Iseghem hebben plaets gehad ter gelegenheid van het in bezit nemen door mynheer den Baron en Mevrouw de barones Gillès-de Pélichy van hun voorouderlyk buitengoed "Het Blauwhuis" in Bloeimaend 1845, Izegem, [P. Bossut], 1845, 54 p.. In facsimilé ook in Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 185-226.
Jozef GELDHOF, Nog over de Blauwhuisfeesten te Izegem op 21 en 28 mei 1845, Biekorf, 78, 1978, p. 297-301. De lijst van aanwezige verenigingen werd uit deze brochure gelicht in Rafaël VERHOLLE, Izegemse gilden en gildehoven in 1845, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 90.
Emile DIERICK, Geheugenis der Blijde Wederkomst in Iseghem van baron Karel Gillès de Pélichy en zijne edele gezelnede Maria van der Renne de Daelenbroeck den 27 Juli 1902, Izegem, J. Dooms, 1902, 55 p

Gillès de Pélichy, familie
696Charles GILLES DE PELICHY, Album de famille. Essai de généalogie complétée par des notices historiques concernant les barons Gillès de Pélichy, de Belgique, et les de Gillès, de France, issus d’une même souche orginaire de nos provinces, Brugge, 1949, 466 p. Dit boek is voor de familie bestemd. Voor een ruimer publiek, zie Charles GILLES DE PELICHY, Histoire des Gillès et Gillès de Pélichy, Brugge, [Westvlaamse drukkerij], 1971, 361 p.
Jean-Marie LERMYTE, Het Blauwhuis en Izegem, Izegem, Ten Mandere, 1990, 256 p. Ten behoeve van de franstalige familieleden "vertaalde "de weledele juffrouw Jeanne Gillès de Pélichy het werk van Lermyte gedeeltelijk en vulde het aan met eigen herinneringen: Jeanne GILLES DE PELICHY, Notre historique du château Blauwhuis à Izegem et de ses relations avec les habitants, Brugge, 1990, Françoise STAESSENS, Het kasteel Blauwhuis te Izegem en zijn bewoners, WVK- Kring Izegem, 2 juni 1978, S.l., 1978, 9 p. gestencild; Bart BLOMME, Het kasteel Het Blauwhuis te Izegem, Mandeldal, XI/3, 1986, p. 47-52.
Omstandig verhael der luisterryke feesten welke te Iseghem hebben plaets gehad ter gelegenheid van het in bezit nemen door mynheer den Baron en Mevrouw de barones Gillès-de Pélichy van hun voorouderlyk buitengoed "Het Blauwhuis" in Bloeimaend 1845, Izegem, [P. Bossut], 1845, 54 p.. In facsimilé ook in Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 185-226.
Jozef GELDHOF, Nog over de Blauwhuisfeesten te Izegem op 21 en 28 mei 1845, Biekorf, 78, 1978, p. 297-301. De lijst van aanwezige verenigingen werd uit deze brochure gelicht in Rafaël VERHOLLE, Izegemse gilden en gildehoven in 1845, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 90.
Emile DIERICK, Geheugenis der Blijde Wederkomst in Iseghem van baron Karel Gillès de Pélichy en zijne edele gezelnede Maria van der Renne de Daelenbroeck den 27 Juli 1902, Izegem, J. Dooms, 1902, 55 p

Gillès de Pélichy, Maria Josepha
Jean-Marie LERMYTE, Het Blauwhuis en Izegem, Izegem, Ten Mandere, 1990, 256 p. Ten behoeve van de franstalige familieleden "vertaalde "de weledele juffrouw Jeanne Gillès de Pélichy het werk van Lermyte gedeeltelijk en vulde het aan met eigen herinneringen: Jeanne GILLES DE PELICHY, Notre historique du château Blauwhuis à Izegem et de ses relations avec les habitants, Brugge, 1990, Françoise STAESSENS, Het kasteel Blauwhuis te Izegem en zijn bewoners, WVK- Kring Izegem, 2 juni 1978, S.l., 1978, 9 p. gestencild; Bart BLOMME, Het kasteel Het Blauwhuis te Izegem, Mandeldal, XI/3, 1986, p. 47-52.
G. VANDENBOSCH, Een edel slachtoffer. Zuster Maria-Rodolpha van Aquaviva der Witte Zusters van O.L.V. van Afrika. Nieuwe uitgave met 18 keurige printen versierd, Roeselare en Brussel, Jules De Meester, 1900, 48p. Werd nogmaals uitgegeven in 1952, toen 52 p.

Gits, Jules
Iseghem binst den oorlog, Ons Iseghem, 22 maart 1919 - 19 september 1920 : 69 afleveringen.
Jean-Marie LERMYTE, Het oorlogsdagboek van dokter Jules Gits. Izegem 14-18. deel 1, Uitgeverij de Klaproos, Koksijde, 2000, 237 p., deel 2, Uitgeverij de Klaproos, Koksijde, 2001, 255 p.

glascontainer
Glascontainers te Izegem, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 294.

glasraam
Anneleen SIX, Beschrijving van de glasramen in de Sint-Tillokerk te Izegem, Niet-gepubliceerd seminariewerk 1e kandidatuur Conservatie en Restauratie - Glaskunst, Hogeschool Antwerpen. Departement Audiovisuele en Beeldende Kunsten. Campus Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, 2 dln., 1996-1997, 84 p. +49 bijlagen.
Anneleen SIX, Beschrijving van de glasramen in de Sint-Tillokerk te Izegem, Ten Mandere nr. 114, 39/2, 1999, 56 p.

Goethals-Priem, Désiré
Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar drukkers in Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 90, 31/2, 1991, 111 p.
Antoon VANDROMME, Dichtje uit het verleden, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 219-221; zie ook Ten Mandere nr. 32, 12/1, p. 35 en 34, 12/3, p. 45.

Göring, Herman
Antoon VANDROMME, "Flugplatz Abeele", Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 111-113, met aanvulling in nr. 60, 21/2, 1981, p. 164
René DUYCK, Flugplatz Abeele (Izegem) en Herman Göring, Biekorf, jg. 96, 1996, p. 232-234.
Bernard DENECKERE, Luchtoorlog boven West-Vlaanderen 1914-1918, Kortrijk, Groeninghe, 1998, p. 139-140 en een situatieschets op p. 263.

gouden kapel
Jan VAN ACKER, De graanmarkt van Izegem in de zestiende eeuw, Te

graanmarkt
Ferdy CALLEWAERT, De gouden kapel van Izegem, Mandeldal, 1ste jg. nr. 5 p. 5-6.

grafische kunst
Antoon VANDROMME, Emiel Hoorne bekroond., Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 33-38;
ID., Emiel Hoorne, een modern graficus van eigen bodem, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 29-42.
Het artikel van Hendrik WILLAERT, Belgische graveurs van heden, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 90-93 houdt geen rechtstreeks verband met Izegem.

Grauwe Zusters
Pater HILDEBRAND, Le couvent des soeurs grises à Iseghem (d'avant 1486 jusqu'en 1796), Neerlandica Franciscana, dl. II, 1919, p. 8-55
Pater HILDEBRAND, De Vlaamsche kwestie in een nonnenklooster der vorige eeuwen, Dietsche Warande en Belfort, 19, 1919, p. 1999-211 (over de periode 1627-1757)
Geert HOORNAERT, onderlinge wrevel in het moederklooster te Izegem was mede aanleiding tot de vestiging van vier grauwzusters te Roeselare, Rollarius, 21, 1992, p. 178-179.
Roger BEKAERT, Het klooster van de Grauwe zusters van Izegem van rond 1486 tot 1796, Ten Mandere nr. 19, 7/3, 1968, p. 3-35
M.-J. VAN DEN WEGHE, Het Broederschap van O.L.V. Van Loretten. "Den Ommeganck van Moorslede", Biekorf, 32, 1926, p. 2-11, meer bepaald p. 4-5.
Jan COCLE, 300 jaar Grauwzusters Franciscanessen te Roeselare, Langemark, 1977, 176 p., waarvan de eerste bladzijden op Izegem betrekking hebben.
Jozef BALTENS, Minderbroederskloosters in de Zuidelijke Nederlanden. Izegem. - Franciscana, jg. 40, 1985, nr. 2, p. 157-163. Het gaat om een lijst van biechtvaders die apart inwoonden in het klooster van de Grauwe Zusters.

gregoriaans
Hendrik WILLAERT, Scola Cantorum Cantemus Domino. Impressies bij een afscheid, in Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 192-194.

grenscorrectie
André DEMEURISSE, Grenswijzigingen voor Izegem, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 292-294.

Grétrykring
Plechtige zitting in de zaal der Toneelmaatschappij de Grétrykring te Iseghem op 2 juni 1895. Redevoering van Peter Benoit, Izegem, Gebroeders Strobbe, 1895, [11] p., over de opvoering van het Meilief, met dankwoord van Julius Demeester; Grétrykring Iseghem 1890-1910. Herinnering aan ons twintigjarig jubelfeest gevierd op 25 juni 1911. Roeselare, L. Ackerman & Co, 1911, 24 p. Hendrik WILLAERT, Peter Benoit en Izegem, Gamma, Tweemaandelijks tijdschrift voor muziek en grammofoonplaten, 25, 1973, p. 193-196, i.v.m. het Meilief. Tekst van het stuk: Julius DEMEESTER, Het Meilief, Lyrisch landelijk schouwspel in drie bedrijven, Antwerpen, Lodewijk Janssens en Zonen, 1899, 59 p.

groen
Johan MISTIAEN, Bedenkingen over landschap en groen te Izegem
Dirk VANDROMME, Groen en recreatie te Izegem, Niet-gepubliceerde verhandeling, Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Melle, afdeling Tuin- en Landschapsarchitectuur, 1977-'78, 113 p. met kaarten; Johan MISTIAEN, Studie over fauna en flora van het gebied Blauwhuis te Izegem en eigendom van de familie Gillès de Pélichy, Cursus natuurgids, Brugge, 1972, ongepag. Gestencild; Ruimte voor rekreatie groenvoorziening, WITAB, 1979, 32 p.

grondbezit
Etienne SABBE, Grondbezit en landbouw, economische en sociale toestanden in de kalstelenij Kortrijk op het einde der XIVe eeuw. Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Nieuwe Reeks, XV, 1936, p. 394-452.

grondeigenaar
Reglement van de Maetschappij der Vereenigde Grondeigenaars binnen de Stad Iseghem, Izegem, P.J. Bossut, [1855], 15 p.

Grote Markt
Antoon VANDROMME, De Izegemse kaak, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 158-163.
Joseph BOURGEOIS, Grote Markt 1826/1827, Ten Mandere nr. 2911/1, 1971, p. 26-28.
Bertrand NOLF, De waterput op de Grote Markt van Izegem, Ten Mandere nr. 145, 49/3, 2009, p. 57-58.

Grote Storinge
Jozef GELDHOF, Vliegt de Blauwvoet! De eerste martelaar van de Vlaamse Studentenbeweging. E.P. Renatus Devos, Brugge, Franciscaanse Standaard, [1955], 131 p.,
Bart BLOMME en Ferdy CALLEWAERT, In het kader van het Rodenbachjaar en 900 jaar Izegem: Vlaanderens eerste martelaar: E.P. Renatus (Julius Devos), De Gidsenkring, 18/5, 1980, p. 12-31.

Gruuthusemuseum
A. MATTHYS, De middeleeuwse verzamelingen van het Gruuthusemuseum (Brugge). Merovingische voorwerpen. Middeleeuws aardewerk. Oudheidkundige repertoria; Reeks B: de verzamelingen, dl. X. Brussel, 1975, p. 6-14 en fig. 1-6 i.v.m. Emelgem en p. 14-15 en fig. 7 i.v.m. Izegem.

Guldenbergabdij
Paschasius FAVOREL, Geschiedenis van de Guldenbergabdij te Wevelgem. Bijdrage tot de kennis van het Cisterciënzer-kloosterwezen in Vlaanderen, Geschied-en Oudheidkundige Kring te Kortrijk, 29, 1956, 537 p.
Antoon VANDROMME, De Guldenbergabdij en Izegem, in Ten Mandere nr. 132, 45/2 2005, p. 50-56.