aannemer
Vrije Syndikale Kamer der Aannemers Izegem, 1936-1986. 50 jaar beroepsfederatie van het Bouwbedrijf te Izegem en Omliggende, [Izegem, 1986, 27]p.

abdij
Paschasius FAVOREL, Geschiedenis van de Guldenbergabdij te Wevelgem. Bijdrage tot de kennis van het Cisterciënzer-kloosterwezen in Vlaanderen, Geschied-en Oudheidkundige Kring te Kortrijk, 29, 1956, 537 p.
Kurt PRIEM, Willem, pastoor van Izegem, getuige in een middeleeuws geschil, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 140-150, met een aanvulling in nr. 67, 23/3, 1983, p. 295-297.
Antoon VANDROMME, Parochie St.-Tillo aan de eer. Dom Herman-Jozef Seynaeve, abt van St.-Sixtus, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 46-49.
Antoon VANDROMME, Mevrouw abdis Norbertine (Martha) Rommel o.s.b., 20e abdis van de Sint-Godelieveabdij te Brugge (1890-1977), Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 253-262.

abdis
Vie de la Mère Marie-Dominique, dans le monde Julie Berlamont, abdesse des Pauvres-Claires-Colettines de Bruges suivie de ses lettres et de notices sur les couvents qu’elle a fondés et sur la vie de la Mère Marie-Bernardine (Rose Liebaert), Brugge, Beyaert-Defoort, 1873, 390 p
Het leven van de Eerweerde Moeder Maria-Dominica in de wereld Julie Berlamont, Abdesse der Arme-Claren Colettinen te Brugge, Brugge, Vandenberghe-Denaux, 1875, 382 p.
Het werk kreeg nog een uitgave in 1888: Vie de la Mère Marie-Dominique (Julie Berlamont) abdesse des Pauvres-Claires-Colettines de Bruges suivie de ses lettres et de notices sur les couvents qu’elle a fondés et sur la vie de la Mère Marie-Bernardine (Rose Liebaert), Brugge, Vandenberghe-Denaux, 1888, XXVIII-415 p. Antoon VANDROMME, Groten van bij ons, Julie Berlamont (1799-1871), Ten Mandere nr. 29, 11/1, 1971, p. 13-17.
Antoon VANDROMME, Mevrouw abdis Norbertine (Martha) Rommel o.s.b., 20e abdis van de Sint-Godelieveabdij te Brugge (1890-1977), Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 253-262

Abele
221Antoon VANDROMME, "Flugplatz Abeele", Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 111-113, met aanvulling in nr. 60, 21/2, 1981, p. 164
René DUYCK, Flugplatz Abeele (Izegem) en Herman Göring, Biekorf, jg. 96, 1996, p. 232-234.
Bernard DENECKERE, Luchtoorlog boven West-Vlaanderen 1914-1918, Kortrijk, Groeninghe, 1998, p. 139-140 en een situatieschets op p. 263.

Abelemolen
Pieter DECLERCQ, De oude molens van Izegem, in Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 22-36 en nr. 2, ½, 1960, p. 9-21. Foto van de Abelemolen in Ten Mandere nr. 46, p. 204-205.
 

actueeltjes
Deze rubriek werd volledig op computer geplaatst en is te raadplegen in ons archief

ACV
Jozef GELDHOF, 50 jaar christelijke arbeidersbeweging Izegem, Izegem, Kristelijk Werkersverbond, 1957, 147 p.
Roger BEKAERT, Korte historiek van het A.C.W.-Izegem. A.C.W. 1906-1976. Dienstbetoon en samenwerking… geen ijdele woorden, S.l., s.d., 26 p., gestencild;
Christen Werkersverbond Iseghem, 1906-1931, [Kortrijk, 1931], 23 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.  Voor de activiteitsverslagen, jaarverslagen en jaarprogramma's verwijzen we naar de bibliografie in de studies van Lermyte.
S.H. SCHOLL, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914), Brussel, 1953, XIX-314 p. bevat gegevens over Izegem.
C. BEEL, Onderzoek naar het verwachtingspatroon van het A.C.V., gewest Izegem, niet gepubliceerde verhandeling. Kortrijk, IPSOK, 1970-1971, 144 p.,
Joost VANHAUWAERT, Het A.C.V.: verleden en heden. Een onderzoek naar de houding t.a.v. het A.C.V. bij vrijgestelden, bestuursleden en leden. Kortrijk, IPSOK, 1983-'84, 180 p.
De Koerier

ACW (zie ook Gilde)
Jozef GELDHOF, 50 jaar christelijke arbeidersbeweging Izegem, Izegem, Kristelijk Werkersverbond, 1957, 147 p.
Roger BEKAERT, Korte historiek van het A.C.W.-Izegem. A.C.W. 1906-1976. Dienstbetoon en samenwerking… geen ijdele woorden, S.l., s.d., 26 p., gestencild;
Christen Werkersverbond Iseghem, 1906-1931, [Kortrijk, 1931], 23 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.  Voor de activiteitsverslagen, jaarverslagen en jaarprogramma's verwijzen we naar de bibliografie in de studies van Lermyte.
A.C.W.-eetjes. Informatieblad van A.C.W. Izegem, vanaf 1972.
Bart VERHAEGHE, Studie van drie vrouwen in de Izegemse gemeentepolitiek, niet-gepubliceerde semniarieoefening 2e kandidatuur geschiedenis, KULAK, 1994-1995, 36 p.
Albert MAERTENS en Albert VERSCHEURE, Pastoor Frans Dewitte, 1883-1979, Den Hert, nr. 33, jg. 17, 1996, p. 14-75, voor zijn Izegemse periode meer bepaald p. 31-36. Ze verwijzen niet naar Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt, waarin Frans Dewitte herhaaldelijk aan bod komt.
Pieter Jan VERSTRAETE, Odiel Spruytte. Een priesterleven in dienst van het Vlaams Nationalisme, Antwerpen, De Nederlanden, 1990, 382 p. Andere artikels van hem over Spruytte vernoemen we hier niet, uitgezonderd: ID., Odiel Spruytte, Vlaams strijder en sociaal werker in Izegem (1921-1925), Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 61-76.
Jean-Marie LERMYTE, In memoriam Werner Vens (1939-2002), Ten Mandere nr. 125, 43/1, 2003, p. 35-38.
Geert VERMEERSCH, Vijftig jaar Christelijke Arbeidersbeweging te Kachtem, Ten Mandere, nr. 131, 45/1, 2005, p. 3-15
 
 

A.C.W.-eetjes
A.C.W.-eetjes. Informatieblad van A.C.W. Izegem, vanaf 1972.

Acx, Bruno
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: Bruno Acx, schoenmaker en gelegenheidsdichter, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 89-99.
Hoe ik schoenmaker werd. Ingeleid en geannoteerd door Raf Vandenberghe, Ten Mandere nr. 141, 48/2, 2008, 104 p.

ADMB
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

administratie
Daniël CHARLIER, Huidige stand van zaken in Izegem: demografie, economie, administratie
Facetten van Izegem. Gidsencursus 1996-1997. Stadsbestuur Izegem, 1996-1997. Bevat de volgende typisch Izegemse bijdragen.
Daniël CHARLIER, Izegem, een administratieve en demografische benadering - De plaats van de stad in de vernieuwde staatsstructuren, 43 p. + talrijke bijlagen.
Christiaan DE FORCHE, Portret van het hedendaagse Izegem, 14 p; + bijlagen
Almanak en wegwijzer van Iseghem en Omliggende voor het jaar 1914. Zesde jaar, Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1913], 112 p.
Twee Vlaamse nijverheidssteden. Roeselare-Izegem. Wegwijzer met commerciële en administratieve inlichtingen. Brugge, A. en G. Claus, [1947], 320 p., waarvan p. 253-294 over Izegem en p. 309-310 over Kachtem
Izegem, S.l., [1965?], [16] p.
Adresboek Izegem-Kachtem, Izegem, Internationale dienst persuittreksels, [1965], 214 p.
Stad Izegem. Wegwijzer voor gemeentelijke diensten, instellingen en verenigingen aangeboden door het gemeentebestuur 31-12-1968, [Izegem, Stadsbestuur, 1968], 65 p.
Stad Izegem. Uw bestuur dichterbij, S.l., 1978, 52 p.
Izegem-Kachtem, uw handelsgemeente. Handelsgids met stratenplan, 1978, 36 p.
Stad Izegem. Even kennismaken, S.l., [1980], 38 p.
Info-service. De wegwijzer van onze streek: Roeselare, Izegem, Staden, Ardooie, Moorslede, Lendelede, Hooglede, Ingelmunster, Ledegem, Marke, Markant, [jaren 1980], 96 p.
Stad Izegem. Even kennismaken, S.l., s.d., 24 p.
Stad Izegem. Adressenlijst 1987, S.l., [1987], 72 p.
Den Ariane, Izegem. Editie '91-93. Adresboek - infogids - plan, S.l., s.d., 104 p.
Izegem. Stadsgids 1995/1997, Izegem, Stadsbestuur, [1995], 40 p., 2e uitgave 1997
Stad Izegem. De gemeente. Haar structuur, taken en werking. Een overzicht vanuit Izegems perspectief, Izegem, Stedelijke Informatiedienst, s.d., 9 p.
Den Ariane. Izegem. Editie '96-98. Adresboek. Infogids. Plan, S.l., [1996], 104 p. Nieuwe inwoners van Izegem krijgen sedert medio 1996 bij hun inschrijving in de Izegemse bevolkingsboeken de map Welkom te Izegem, die allerlei nuttige gegevens, brochures en een stadsplan bevat.
Xavier LESAGE, De burgemeesters, meiers en hun antecedenten in het Roeselaarse (1790-1836). Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), Rijksuniversiteit Gent, 1986, 2 dln., 351 p.
 

administratief centrum
Antoon VANDROMME, Het administratief centrum, in Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 94-98.

adressenlijsten
Twee Vlaamse nijverheidssteden. Roeselare-Izegem. Wegwijzer met commerciële en administratieve inlichtingen. Brugge, A. en G. Claus, [1947], 320 p., waarvan p. 253-294 over Izegem en p. 309-310 over Kachtem
Izegem, S.l., [1965?], [16] p.
Adresboek Izegem-Kachtem, Izegem, Internationale dienst persuittreksels, [1965], 214 p.
Stad Izegem. Wegwijzer voor gemeentelijke diensten, instellingen en verenigingen aangeboden door het gemeentebestuur 31-12-1968, [Izegem, Stadsbestuur, 1968], 65 p.
Izegem-Kachtem, uw handelsgemeente. Handelsgids met stratenplan, 1978, 36 p.
Info-service. De wegwijzer van onze streek: Roeselare, Izegem, Staden, Ardooie, Moorslede, Lendelede, Hooglede, Ingelmunster, Ledegem, Marke, Markant, [jaren 1980], 96 p.
Stad Izegem. Adressenlijst 1987, S.l., [1987], 72 p.
Den Ariane, Izegem. Editie '91-93. Adresboek - infogids - plan, S.l., s.d., 104 p.
Izegem. Stadsgids 1995/1997, Izegem, Stadsbestuur, [1995], 40 p., 2e uitgave 1997
Den Ariane. Izegem. Editie '96-98. Adresboek. Infogids. Plan, S.l., [1996], 104 p. Nieuwe inwoners van Izegem krijgen sedert medio 1996 bij hun inschrijving in de Izegemse bevolkingsboeken de map Welkom te Izegem, die allerlei nuttige gegevens, brochures en een stadsplan bevat.
 

affiliatie
Oorkonde ter affiliatie van de 1ste Compagnie Anti-tanks Siegen door de stad Izegem, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 65.

aftelrijmpje
G. POTTIE, Koordedansen nu, Biekorf nr. 71, 1970, p. 51-53.
Rika WYFFELS, De tijd van toen, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 129-141, nr. 61, 21/3, 1981, p. 201-220 en nr. 65, 23/1, 1983, p. 33-60. De namen van de groep Zon en Vreugde met groepsfoto van 1980 in Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 34-37.
 

algemeenheden - Izegem
Rafaël PARRET, Flitsen uit Izegems verleden - Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 25-28. In 1944 n.a.v. een tentoonstelling al als folder verschenen, 6 p.
Bart BLOMME, Izegemse stadswandeling, S.l., 1989, 38 p. gefotokopieerd
Izegemse wandelpaden, S.l., s.d., 50 p. gestencild.
André DEMEURISSE, Grenswijzigingen voor Izegem, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 292-294.
Geert VERCRUYSSE, De Mandel, Curtricke-Roslaer, nr. 37, jg. 10, 1975, p. 2-8.
Antoon VANDROMME, Watersnood 1925, Ten Mandere nr. 11, 5/1, p. 30-31.
Antoon VANDROMME, Watersnood 1965, Ten Mandere nr. 11, 5/1, p. 32-33.
Antoon VANDROMME, Dertig km natuurlijke waterlopen te Izegem, Ten Mandere nr. 9/1, 1969, p. 62-64.
't Molkrantje. Driemaandelijks tijdschrift.
Ernest WARLOP, Het wapen en de vlag van Izegem, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 203-211, met verdere literatuursverwijzing;
Antoon VANDROMME, Ons stadswapen, Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 3-16
Antoon VANDROMME, Een oude afstempeling voor Izegem, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 254-256
Antoon VANDROMME, Stadszegels van vroeger, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 147-148
Antoon VANDROMME, Het heraldisch raadsel op de Sanderuskaart van 1641, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 37-40.
Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, Rousselaere, Brussel, Gemeentekrediet, 1965, 4 kaartbladen
[Izegemse wijken], Ten Mandere nr. 19 7/3, 1968 p. 69.
Structuurplan Stad Izegem. Nota 1: Situering in het morfologisch geheel van de Mandelvallei, Brugge, WITAB, 1975, 19 p. gestencild.
Ministerie van Economische Zaken, Belgische Geologische Dienst, Jennerstraat 13, 1000 Brussel.
Rijksuniversiteit Gent, Geologisch Instituut, Krijgslaan 251 S 8, 9000 Gent.
Almanak en wegwijzer van Iseghem en Omliggende voor het jaar 1914. Zesde jaar, Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1913], 112 p.
Antoon VANDROMME, De klok driekwart eeuw terug, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980.
Provinciale almanak en wegwijzer van de stad Brugge en der Provincie Westvlaanderen voor het jaar 1905. Honderd zes en twintigste jaar, Brugge, L. Herreboudt en zoon, p. 64 en 184-191.
Twee Vlaamse nijverheidssteden. Roeselare-Izegem. Wegwijzer met commerciële en administratieve inlichtingen. Brugge, A. en G. Claus, [1947], 320 p., waarvan p. 253-294 over Izegem en p. 309-310 over Kachtem
Izegem, S.l., [1965?], [16] p.
Adresboek Izegem-Kachtem, Izegem, Internationale dienst persuittreksels, [1965], 214 p.
Stad Izegem. Wegwijzer voor gemeentelijke diensten, instellingen en verenigingen aangeboden door het gemeentebestuur 31-12-1968, [Izegem, Stadsbestuur, 1968], 65 p.
Stad Izegem. Uw bestuur dichterbij, S.l., 1978, 52 p.
Izegem-Kachtem, uw handelsgemeente. Handelsgids met stratenplan, 1978, 36 p.
Stad Izegem. Even kennismaken, S.l., [1980], 38 p.
Info-service. De wegwijzer van onze streek: Roeselare, Izegem, Staden, Ardooie, Moorslede, Lendelede, Hooglede, Ingelmunster, Ledegem, Marke, Markant, [jaren 1980], 96 p.
Stad Izegem. Even kennismaken, S.l., s.d., 24 p.
Stad Izegem. Adressenlijst 1987, S.l., [1987], 72 p.
Den Ariane, Izegem. Editie '91-93. Adresboek - infogids - plan, S.l., s.d., 104 p.
Izegem. Stadsgids 1995/1997, Izegem, Stadsbestuur, [1995], 40 p., 2e uitgave 1997
Stad Izegem. De gemeente. Haar structuur, taken en werking. Een overzicht vanuit Izegems perspectief, Izegem, Stedelijke Informatiedienst, s.d., 9 p.
Den Ariane. Izegem. Editie '96-98. Adresboek. Infogids. Plan, S.l., [1996], 104 p. Nieuwe inwoners van Izegem krijgen sedert medio 1996 bij hun inschrijving in de Izegemse bevolkingsboeken de map Welkom te Izegem, die allerlei nuttige gegevens, brochures en een stadsplan bevat.
Izegem. Aspecten van een stad.
TV Izegem.
www.izegem.be
Bij het Ambtelijk bezoek van Z.Ex. H. Baels, Gouverneur der provintie West-Vlaanderen, ter gelegenheid der inhuldiging van het stedelijk Badhuis den 26ste mei 1935. Programma der feestelijkheden, [Izegem, A. Strobbe en Zonen, 1935], 66 p. De brochure bevat ook historische schetsen en allerlei administratieve informatie.
Jean-Marie LERMYTE, e.a. Vijftig jaar geschiedenis van Izegem Emelgem en Kachtem. 1960-2010, Ten Mandere nr. 146-148, 2010, 217 p.
X., Wegwijzer van Rousselare en het arrondissement voor het jaar 1882, uitgegeven door de letterkundige maatschappij De Vriendschap te Rousselare, Julius De Meester, Rousselare, 1882, 106 p.
Brecht DUTILLIEUX, IZEGEM 647-1495 in de kronieken van Goethals-Vercruysse en Tanghe, Ten Mandere nr. 153 (52/2), 2012 p. 12-17.
Antoon VANDROMME, Izegem vroeger en nu, 1974, Hochepied.
Jozef GELDHOF, Vlytigh ende Boos, 1956, drukkerij Strobbe, 85 p.
Robert HOUTHAEVE, Olijk of boos, ’t doet er niet toe! (deel 2 en 4), Mandeldal, 5de jg. nr. 2 p. 39-46 en nr. 4 p. 88-92.
Antoon VANDROMME, Izegem 900, Mandeldal, 5de jg. nr. 4 p. 74-75.
Ferdy CALLEWAERT, Negen eeuwen Izegem in kunstmap, Mandeldal, 5de jg. nr. 5 p. 116-117.

algemeenheden - Emelgem
Juliaan CLAERHOUT, Emelghem, Biekorf, jg. 9, 1889, nr. 5, p. 65-69.
Emelgemse beroepengids, S.l., Emelgems Feest- en Kultuurkomitee, 1986, ongepagineerde brochure. Werd zeker nog in 1995 bijgewerkt. Ook Groep 11 heeft nog een adressenboek uitgegeven.
Raf WERBROUCK, Vertellingen uit de losse pols, Kroniek van Groot -Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 263-284.
Norbert MAERTENS, Geschiedenis van Emelgem
Brecht DUTILLIEUX, IZEGEM 647-1495 in de kronieken van Goethals-Vercruysse en Tanghe, Ten Mandere nr. 153 (52/2), 2012 p. 12-17.

algemene werken - Izegem
Jean-Marie LERMYTE, m.m.v. Roger BEKAERT, Luc BILLIOUW, Bart BLOMME, R. Frits COGHE, Hans FEYS, Robert LEROY, Gaston PAUWELS, Kurt PRIEM, Antoon VANDROMME, Rafaël VERHOLLE en Hendrik WILLAERT, Geschiedenis van Izegem, Izegem, Ten Mandere, 1985, 652 p. Verbeteringen en aanvullingen vindt men - na de oproep De beste stuurlui… worden gemonsterd in Ten Mandere, 74-75, 26/1-2, p. 126 in -Jean-Marie LERMYTE, Bomen over de geschiedenis van Izegem, Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 199-208.
[Guilielmus Franciscus TANGHE], Geschiedenis van Iseghem door eenen kanonik van 't kapittel van Brugge, Roeselare, David Vanhee, 1852, 3 dln., 323 p.
G.F. TANGHE, Parochieboek van Iseghem, gevolgd door de levensbeschryving des Heiligen Hilonius, patroon, eersten apostel en pastor dezer plaets, Brugge, Wed. De Schryver-Van Haecke, 1862-1863, 532 p. Heruitgegeven in 1975 door Familia et Patria.
Robert HOUTHAEVE, hebt u Tanghe al gelezen? Moet u beslist eens doen! Mandeldal, 4/5, 1979, p. 101-105.
Raf SEYS, Kanonik G.F. Tanghe. Torhout in de parochieliteratuur van 1851, VWS-cahiers 79, jg. 14 nr. 3A, Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, 1979, 16 p.
Antoon VANDROMME, Kan. Guilielmus Franciscus Tanghe († 1879), Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 3-56.
Leopold SLOSSE, Rond Kortrijk of schetsen over prochiën van het oude bisdom van Doornyk liggende in de voormalige dekenijen van Helkyn, Kortryk en Wervick, deel 2, Roeselare, J. De Meester, 1903-1904, p. 811-860. Verscheen als lichtjes aangevulde overdruk in Leopold SLOSSE en Antoon VANDROMME, (uig.), Slosse en zijn werk "Rond Kortrijk", Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 75-94.
Dagboek Jules Lafaut, Ten Mandere, nr. 76, 26/3, 1986, p. 145-242. Ingeleid in Jean-Marie LERMYTE, Jules Lafaut en zijn dagboek, in hetzelfde nummer, p. 131-144. Enkele errata en addenda in Ten Mandere, info 1986, p. 10*.
Robert HOUTHAEVE, Olijk of boos, 't doet er niet toe!, Mandeldal, 5/2, 1980, p. 39-46 en 5/4, 1980, p. 88-92.
Antoon VANDROMME, e.a., Izegem vroeger en nu, Izegem, Hochepied, 1974, 318 p.
Antoon VANDROMME, Izegem vroeger. Beeld van een stad, Izegem, Hochepied, 1988, 351 p.
José HOCHEPIED, Izegem, Emelgem en Kachtem vroeger en nu, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 229-256.
Daniël CHARLIER, Huidige stand van zaken in Izegem: demografie, economie, administratie
Jean-Marie LERMYTE, Izegems verleden
Jan VANDOMMELE, Literatuur over Izegem in de P.O.B.
Albert MAERTENS, De Sint-Pieterskerk te Emelgem
Hendrik WILLAERT, Het cultureel leven in Izegem
Jean VAN CLEVEN, De Sint-Hiloniuskerk, de kapel van Avé Maria en de neogotiek
Johan MISTIAEN, Bedenkingen over landschap en groen te Izegem
Adriaan LINTERS, Izegem industrieel-archeologisch- de stoommachine in ETIZ
Miek GOOSSENS, Administratieve en wettelijke facetten van bescherming en klassering. Geklasseerde gebouwen in Izegem
Roger BEKAERT, Het Nationaal Schoeiselmuseum
Raymond WERBROUCK, Het Nationaal Borstelmuseum
André COLPAERT, Twee Izegemse industrieterreinen
Piet MISTIAEN, Franse woordenschat i.v.m. schoenen en borstels
Bart BLOMME, Stad Izegem kreeg 18 gediplomeerde toeristische gidsen, Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 122-125.
Facetten van Izegem. Gidsencursus 1996-1997. Stadsbestuur Izegem, 1996-1997. Bevat de volgende typisch Izegemse bijdragen.
Raf VANDENBERGHE, Het Nationaal Schoeiselmuseum - De schoennijverheid in Izegem, 27 p. + talrijke bijlagen (met elders geciteerde artikels)
Hilde COLPAERT, Het Nationaal Borstelmuseum - De borstelnijverheid in Izegem, 20 p.
Albert MAERTENS, De geklasseerde Sint-Pieterskerk te Emelgem, 12 p.
Koen COSAERT, Ontstaan en ontwikkeling van de beiaardkunst - De beiaard van Izegem, 7 p. + 10 p. bijlagen
Leo CARLY en Luc WANTE, Ontstaan en ontwikkeling van de stoommachine - Stoommachines in Izegem - De ETIZ-centrale, haar geklasseerde stoommachine, alternator & dynamo, 14 p.
Bart BLOMME, Izegemse stadswandeling, met bijzondere aandacht voor geklasseerde monumenten en andere merkwaardige gebouwen, 23 p. +6 p. bijlagen
Antoon VANDROMME, Geografie, toponymie & heraldiek van Izegem - Grondbeginselen van de heraldiek, 48 p.
Antoon VANDROMME, De decanale Sint-Tillokerk in Izegem, 19 p.
Hendrik WILLAERT, Het Izegemse culturele erfgoed weerspiegeld in het verenigingsleven, 10 p.
Jean-Marie LERMYTE, De politieke, sociaal-economische en religieuze geschiedenis van Izegem en zijn deelgemeenten, 32 p.
Daniël CHARLIER, Izegem, een administratieve en demografische benadering - De plaats van de stad in de vernieuwde staatsstructuren, 43 p. + talrijke bijlagen.
Christiaan DE FORCHE, Portret van het hedendaagse Izegem, 14 p; + bijlagen
Daniël CHARLIER en Christiaan DE FORCHE, Infomap stad Izegem 1986, S.l., 1986, [40] p.
Stad Izegem. Info-map. Toeristische bezienswaardigheden [Izegem, Stadsbestuur], 22 p., gestencild.
Info-map toerisme en vrije tijd - praktisch, s.d., 9 p; gefotokopieerd.
Antoon SANDERUS, Verheerlykt Vlaandre, Leiden, Rotterdam en 's Gravenhage, 1735, 3 dln. Deze passage in facsimilé in Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 90.
Eugène DE SEYN, Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten. Turnhout, s.d., dl. I, p. 632-633;
Izegem, dit is West-Vlaanderen. Steden- gemeenten - bevolking. Dl. 1, Sint-Andries, Flandria [1959], p. 636-671
J[ozef] G[ELDHOF], Izegem -Hervé HASQUIN (red.), Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. Brussel, Gemeentekrediet, 1980, dl. I, p. 439-442
Jean-Marie LERMYTE in Gids voor Vlaanderen. Antwerpen en Tielt, Lannoo, 1995, p. 589-591.
Rafaël VERHOLLE, Een stukje geschiedenis van Izegem, - De Autotoerist, 26, 1973, p. 518-520, vooral over de lijnwaadhandel en de schoennijverheid
Roger BEKAERT, Izegem, stad van de schoeiselnijverheid, bezit een uniek museum: het stedelijk Schoeiselmuseum - De Autotoerist, 26, 1973, p. 520-522
Nico PROESMANS, De volkskunstgroep "Die Boose"- De Autotoerist, 26, 1973, p. 523-524, vnl. over het vijfde Europese Lentefestival georganiseerd door Die Boose.
Antoon VANDROMME, Register, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 115-121.
Jan VANDROMME, 10 jaar "Ten Mandere" Izegem. Register, Ten Mandere nr. 28, 10/3, 1970, p. 141-162.
Antoon VANDROMME, Index van 25 jaar "Ten Mandere", Ten Mandere, nr. 73, 25/3, 1985, p. 294-348.
Izegemse verenigingen, s.d., 35 p., gefotokopieerd, diverse herwerkingen
Jan VANDOMMELE, Het Izegemse. Proeve van een analytische bibliografie van de gemeenten Izegem, Emelgem, Ingelmunster, Kachtem, Lendelede en Sint-Eloois-Winkel. 1800-1973, verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van het graduaat in de bibliotheek- en documentatiewetenschappen, afdeling bibliothecarissen, S.I., 1974-1975, XXVII -334 p., gestencild.
[Inventaris Stadsarchief], 27 p. gestencild.
A.B. (=Antoon VANDROMME),Wat bezit de Koninklijke Bibliotheek van België over Izegem?, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 101.
Wat bezit 't archief van Rijsel over Izegem?, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 41.
Ernest WARLOP, Wat kan ik vinden over Izegem-Emelgem in het R.A.K.? I. Over Izegem, Ten Mandere nr. 35, 13/1, 1973, p. 43-50.
Jean-Marie LERMYTE, Izegem in oude prentkaarten, Toenboekje, Zaltbommel, Europese bibliotheek, 2002, 92 p.
Jean-Marie LERMYTE & Christiaan DE FORCHE, Izegem. Beeld voor beeld. Image par image. Image per image. Bild für Bild, Stadsbestuur Izegem, 2002, 176 p.
Brecht DUTILLIEUX, IZEGEM 647-1495 in de kronieken van Goethals-Vercruysse en Tanghe, Ten Mandere nr. 153 (52/2), 2012 p. 12-17.
Emiel DIERICK, Izegem over 100 jaar, 1927.
 

algemene werken - Emelgem
Ernest WARLOP, Wat kan ik vinden over Izegem-Emelgem in het R.A.K.? II. Over Emelgem, Ten Mandere nr; 35, 13/1, 1973, p. 51-52;
Guy GADEYNE, Emelgem - Inventarissen van gemeentearchieven, Deel I, Rijksarchief Kortrijk, 1975, p. 21-683
Norbert MAERTENS, Studie over mijn dorp Emelgem, S.l., 1944, 98 p. gestencild.
Raf HERMAN, Bronnenverzameling tot de geschiedenis van de Sint Pieterskerk te Izegem, S.l., 1971, 352 p.
Raf HERMAN, St.-Pieterskerk van Emelgem, Ten Mandere nr. 11, 5/1, 1965, p; 34-43, nr. 13, 5/3, 1965, p. 88-96, nr. 14, 6/1, 1966, p. 3-11 en nr. 16, 6/3, 1966, p. 11-24.
Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, 319 p.;
Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, 303 p.
Christine VANTHUYNE, Geschiedenis van de gemeente Emelgem, De Gidsenkring, 14/5, 1976, p. 23-27 en 15/5, 1977, p. 8-23.
Emelgem, Dit is West-Vlaanderen. Steden - gemeenten - bevolking. Sint-Andries, Flandria, dl. I, [1959], p. 404-411;
Eugène DE SEYN, Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten, Turnhout, s.d., dl. I, p. 368;
J[ozef] G[ELDHOF], Emelgem, Hervé HASQUIN (red.), Gemeenten van België,. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek, Brussel, Gemeentekrediet, 1980, dl. I, p. 242-243;
Jean-Marie LERMYTE, Emelgem, Gids voor Vlaanderen, Antwerpen en Tielt, Lannoo, 1995, p. 587-588.
Willy BOUCQUET en José HOCHEPIED, Beeld van een stad vroeger en nu, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 241-262;
José HOCHEPIED, Izegem, Emelgem, Kachtem vroeger en nu, Kroniek van Groot-Izegem, 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 229-256.
Philippe DESPRIET, met inleiding door pastoor Albert MAERTENS, De Sint-Pieterskerk in Emelgem. Geschiedenis, opgravingen, kunstbezit (Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, 6). Kortrijk, Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen, 1983, 95 p.
Brecht DUTILLIEUX, IZEGEM 647-1495 in de kronieken van Goethals-Vercruysse en Tanghe, Ten Mandere nr. 153 (52/2), 2012 p. 12-17.
Michiel CLOET, De Gentse bisschop Antoon Triest elf maal op bezoek te Emelgem (1624-1655) Genootschap voor geschiedenis - handelingen, 143/1-2 (2006), p. 45- 63.
J. CLAERHOUT, Emelghem, Biekorf, 1898 nr. 5 p. 65-69 (toponymie)

algemene werken - Kachtem
G.F. TANGHE, Parochieboek of beschryving van Cachtem, gevolgd door het leven van de h. Joannes Baptista, patroon der kerk en plaets., Brugge, De Scheemaecker-Van Windekens, [1863], 128 p. Het eigenlijke Parochieboek (78 p.) werd heruitgegeven door Familia et Patria, Handzame, 1975, dl. XI van de Parochieboeken (samen met Ardooie, Moorslede, Oostnieuwkerke, Sint-Eloois-Winkel, Oekene, Rumbeke en Rollegem-Kapelle).
Onder Ons. Orgaan van het Davidsfonds Kachtem.
Antoon VANDROMME, Kennismaking met Kachtem, Ten Mandere nr. 47, 17/1, 1977, p. 40-54.
P[ieter] P[RUIM], Geschiedenis van Kachtem of niet ?, Onder ons, 1/1, 1963, p. 16-18.
Eugène DE SEYN, Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten, Turnhout, s.d., dl. I, p. 650 Dit is West-Vlaanderen. Steden- gemeenten-bevolking, Sint-Andries, Flandria, dl. 2, [1960], p; 715-719. J[ozef] G[ELDHOF], Kachtem. Hervé HASQUIN (red.), Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. Brussel, Gemeentekrediet, 1980, dl. I, p. 447-449. Jean-Marie LERMYTE, Kachtem, Gids voor Vlaanderen, Antwerpen en Tielt, Lannoo, 1995, p. 591-592.
De schijnwerper op Kachtem: foto’s uit de oorlogstijd (1917 en 1918), Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 77-85. Deze bijdrage bevat niets anders dan enkele groepsfoto’s , met namen, nl. de Verenigde Hout- en Borstelmakers van Kachtem, 1917, de klas van Victor Saelen en die van Jules Decoene in 1918.
Juliaan CLAERHOUT, Cachtem, Biekorf, 4, 1893, p. 250-251.
Brecht DUTILLIEUX, IZEGEM 647-1495 in de kronieken van Goethals-Vercruysse en Tanghe, Ten Mandere nr. 153 (52/2), 2012 p. 12-17.
Chris BEEL, Kachtem, Mandeldal, 2008 nr. 3 p. 71-75.
 

Allewaert, Emiel
Rafaël VERHOLLE, In memoriam ere-burgemeester Emiel Allewaert, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 55-56. Voor meer gegevens over hem zie Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en Vertakt, vnl. p. 80-84.

Allewaert, Georges
Willy BOUCQUET, Thypus in de stad, Kroniek van Groot-Izegem 1993, p. 59-62, een titel die alleen betrekking heeft op het feit dat de vader van de geïnterviewde in 1917 aan tyfus overleed.

Allewaert, Maria
Bart VERHAEGHE, Studie van drie vrouwen in de Izegemse gemeentepolitiek, niet-gepubliceerde semniarieoefening 2e kandidatuur geschiedenis, KULAK, 1994-1995, 36 p.

almanak
Almanak en wegwijzer van Iseghem en Omliggende voor het jaar 1914. Zesde jaar, Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1913], 112 p.
Antoon VANDROMME, De klok driekwart eeuw terug, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980.
Provinciale almanak en wegwijzer van de stad Brugge en der Provincie Westvlaanderen voor het jaar 1905. Honderd zes en twintigste jaar, Brugge, L. Herreboudt en zoon, p. 64 en 184-191.
Pluk de dag. Een kleine historie over het ontstaan, de vorm en de inhoud van de dagblokkalender in Vlaanderen en Wallonië, Izegem, Strobbe, 93 p.

ambachtsteken
Geert HOORNAERT, Edgard SEYNAEVE en Antoon VANDROMME, Handelsmerken uit Roeselare en Izegem. Hulpbron voor genealogen. Een systematische studie met inventaris., Izegem, Hochepied, 1988, 71 p.

ambachtstelling
M. PYNCKET, De ambachtstelling in de Roede van Menen, 1738, 't Wingeroen, jg. 13 nr. 3, 1989, p. 12-22, Emelgem, p. 17, Izegem, p. 19-20, Kachtem, p. 20.

ambassadeur
Bertrand NOLF & A. VANTHOURNOUT, Izegemse figuren: Luc Strobbe. Eerste Vlaamse ambassadeur van de stad Izegem, Ten Mandere nr. 119, 41/1, 2001, p. 3-14

Amerika
Vlaamse brief uit Kentucky, 1818, Biekorf, 67, 1966, p. 297-302.
Marcel NUIJTTENS, De Izegemse schoenmakersfamilie Kerckhof in den vreemde, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 13-15.

Ameye-Dobbelaere, Camiel
Muziekfeest gevierd te Iseghem den 18n Oogst 1895 ten huize van Camille Ameye als hulde aan Peter Benoit op zijn verjaardag. Izegem, Gebroeders Strobbe, [1895], 11 p.
Hendrik WILLAERT, Vlaamse kunstenaars aktief te Izegem : Peter Benoit [Deel 1], Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 3-22
ID., Peter Benoit en Izegem. Deel II, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 165-174
Antoon VANDROMME, Een vergissing met P. Benoit, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 175-177, n.a.v. een foto verschenen in De Weekbode waarbij verkeerdelijk gedacht werd dat Benoit erop stond;
Hendrik WILLAERT, Peter Benoit en Izegem. Ter gelegenheid van de Benoitherdenking 1834-1984, Ten Mandere speciaal nr. 70, 24/3, 1984, 107 p. (met biografie en catalogus van de tentoonstelling). In deze catalogus is natuurlijk veel aandacht voor de relatie tussen Benoit en de familie Ameye, die het huidige stadhuis van Izegem bouwde, maar ook in  Hendrik WILLAERT, Mecenasfamilie opent haar archief, Ons Erfdeel, 17, 1974, p. 767-770. We kunnen natuurlijk niet verwijzen naar de uitvoerige literatuur over Benoit. We maken een uitzondering voor Hendrik WILLAERT, Peter Benoit, de Levenswekker, BRT-brochure, 1984, 112 p., met beknopte bibliografie.
Uitvindingen en patenten van Camille Ameye uit Izegem

Ameye, François
Antoon VANDROMME, Burgemeester François Ameye, Ten Mandere nr. 82, 28/3, 1988, p. 237-258. Eerder al kreeg deze burgemeester een kort artikel: Antoon VANDROMME, Figuren van bij ons: François Ameye, 5e burgemeester van Izegem sinds 1830., Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 111-112.

Ameye, Georges
Willy BOUCQUET, De gebroeders Ameye, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 155-164.

Ameye, Valère
Willy BOUCQUET, De gebroeders Ameye, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 155-164.

Amsterdam
Rafaël VERHOLLE, Een stadsgenoot hoogleraar te Amsterdam, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 68-70.

Antenne
Antenne, dat vanaf 1964-’65 in het college verscheen.

anti-clericalisme
[Fideel] VION-VAN EECKHOUTTE, Een droevig leven of 't geluk Opsteller en Uitgever te zijn van een Weekblad, Roeselare, 1914, 174 p.
Jean-Marie LERMYTE, Tien jaar Belgische politiek beoordeeld door "De Mandelgalm" van Fideel Vion. 1877-1887, Rollariensia, 7, 1975, p. 95-142.

anti-tanks
Oorkonde ter affiliatie van de 1ste Compagnie Anti-tanks Siegen door de stad Izegem, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 65.

apotheker
J. LEMLI, Rafaël Dequeker, Nationaal Biografisch Woordenboek, dln. 4, Brussel, Paleis der Academiën, 1970, kol. 216-218.

aquariumvereniging
Danio Rerio Izegem was in 1997 aan zijn 28e jaargang toe. Ook de statuten werden gepubliceerd.

arbeid
Dries DE ZAEYTIJD, Lucien Fertein en andere Izegemse koolputters, Ten Mandere nr. 145, 49/3, 2009 p. 41-45.

archeologie
Luc BILLLIOUW, Uit eigen verleden, Ten Mandere nr. 18 7/2, 1967, p. 1-8. Zie ook zijn bijdrage in de Geschiedenis van Izegem.
Marcel NUIJTTENS, Romeinse munt gevonden, Ten Mandere nr. 4 2/1, 1961, p. 11.
Rafaël VERHOLLE, Nieuwe historische vondsten te Izegem ??, Ten Mandere nr. 7, 31, 1963, p. 20.
Monique BAUWENS-LESSENNE, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in West-Vlaanderen vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen, Brussel, Nationaal Centrum voor Oudheidkundige navorsingen in België, 1963, 151 p. over Emelgem, p. 31-34.
Charles GILLES DE PELICHY, Travaux des sections, première section, études préhistoriques et protohistoriques, Annales de la fédération archéologique et historique de Belgique, 8e Congres, Antwerpen, 1892, p. 258-262 (ook over Izegem);
Charles GILLES DE PELICHY, Cimetière à inhumation et ç incinération d’Emelghem (Flandre Occidentale), Annales de la Fédération Archeologique et Historique de Belgique. Congrès de Malines 1897, dl. 12, 1898, p. 367 en 372;
ID., Assemblée générale de clôture, le 10 août 1898, Annales de la Fédération archéologique et historique de Belgique. 13e congrès, Edingen, 1898, p. 129-131;
ID., Séance des Sections, première section, études préhistoriques et protohistoriques, Annales de la Fédération archéologique et historique de Belgique, 16e Congrès, Brugge, 1902, p. 222-231;
ID. Découverte de quatre stations préhistoriques et de deux cimétieres francs aux environs de Bruges, Annales de la Société d’ Archéologie de Bruxelles, Mémoires, Rapports et Documents, dl. 7, 1893, p. 258-270; (ook over Izegem);
ID., Les stations préhistoriques de la Flandre Occidentale, Annales de la fédération Archéologique et Historique de Belgique. Congrès de Gand 1896, dl. 11, 1897, 2e deel, p. 28-37 (ook over Izegem).
In ID., Les tumuli de la Flandre Occidentale, Annales de la fédération Archéologique et Historique de Belgique. Congrès de Gand 1896, dl. 11, 1897, 2e deel, p. 58-64 meent Charles Gillès de Pélichy ook dat er een Romeinse tumulus geweest is (ook over Izegem);
ID., Notes sur les foyers et fonds de cabanes de la vallée de la Mandel, Annales de la Société Archéologique et Historique de Belgique. Congrès de Dinant 1903, dl. 17, 1904, p. 451-458 (ook over Izegem);
ID., Le mobilier des tombes à inhumation. Découvertes à Emelghem. Appartient-il à l’époque de l’établissement des Franc-Saliens dans nos provinces Annales de la Fédération Archéologique et Historique de Belgique. Congrès de Bruges, dl. 16, 1902, p. 222-231;
ID., Rapport sur les Travaux de la 1re section, Annales de la Fédération Archéoloqiue et Historique de Belgique. Congrès d’Enghien 1898, dl. 13, 1899, p. 1-7, met name p. 5-7;
ID.,  Le cimetière mixte ante-Romain, Belgo-Romain et Franc, Annales de la Fédération archéologique et historique de Belgique, 16e Congrès, Brugge, 1903, p. 3-11.
De Mandel. Half-jaarlijkse publicatie van de Oudheid- en geschiedkundige Kring van de Mandelstreek, 1, 1954, nr. 1-2.
Eduard TRIPS, Het grafveld van Emelgem (West-Vlaanderen). Memorandum, Brugge, 1954, 8 p.; gestencild;
ID., Emelgem, verslag over de opgravingen, De Mandel, 1951, p. 10-11,
ID., De oudste archeologische dokumenten, West-Vlaanderen, 6, 1957, p. 42-45, had het herhaaldelijk over de Mandelvallei.
Bruno H. DOCHY, De Mandelvallei in haar verste verleden, oorspronkelijk verschenen in Het Wekelijks Nieuws, oktober 1960, ook als overdruk, s.l., s.d., 24 p.
A. MATTHYS, De middeleeuwse verzamelingen van het Gruuthusemuseum (Brugge). Merovingische voorwerpen. Middeleeuws aardewerk. Oudheidkundige repertoria; Reeks B: de verzamelingen, dl. X. Brussel, 1975, p. 6-14 en fig. 1-6 i.v.m. Emelgem en p. 14-15 en fig. 7 i.v.m. Izegem.
Philippe DESPRIET, Emelgem, nederzetting van alle tijden, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 59-80.
H. THOEN en A VAN DOORSELAER, het Gallo-Romeinse grafveld van Emelgem (Westvlaamse Archaeolgica. Monografieën, I), Kortrijk, Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen, 1980, 73 p.
1080-1980. Negen eeuwen Izegem. Historische tentoonstelling (…) van 29 maart tot 20 april 1980,S.l., 1980, p. 1-14. De auteur van deze bladzijden was Katrien VAN DER GUCHT van VOBOW.
Bart COUCKE, Archeologische vindplaatsen en vondsten van Izegem, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 74-107, met uitvoerige biografie.
Koen DUMON, Merovingische opgravingen te Emelgem, Niet-gepubliceerde seminarie-oefening (kandidatuur geschiedenis), RUG, 1992-1993, s.p.
Philippe DESPRIET, met inleiding door pastoor Albert MAERTENS, De Sint-Pieterskerk in Emelgem. Geschiedenis, opgravingen, kunstbezit (Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, 6). Kortrijk, Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen, 1983, 95 p.
J. CLAERHOUT, Oudheidkundig klaverblad [Emelgem], Biekorf, 1912 nr. 18 p. 286-287.

archief
[Inventaris Stadsarchief], 27 p. gestencild.
A.B. (=Antoon VANDROMME),Wat bezit de Koninklijke Bibliotheek van België over Izegem?, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 101.
Wat bezit 't archief van Rijsel over Izegem?, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 41.
Ernest WARLOP, Wat kan ik vinden over Izegem-Emelgem in het R.A.K.? I. Over Izegem, Ten Mandere nr. 35, 13/1, 1973, p. 43-50.
Ernest WARLOP, Wat kan ik vinden over Izegem-Emelgem in het R.A.K.? II. Over Emelgem, Ten Mandere nr; 35, 13/1, 1973, p. 51-52;
Guy GADEYNE, Emelgem - Inventarissen van gemeentearchieven, Deel I, Rijksarchief Kortrijk, 1975, p. 21-683
P[ieter] P[RUIM], Geschiedenis van Kachtem of niet ?, Onder ons, 1/1, 1963, p. 16-18.
Jacques VIAENE, Een rijk gevuld Kachtems archief wordt ontsloten, Ten Mandere nr. 137, 47/1, 2007, p. 21-22

architect
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Pierre N. Croquison, bouwmeester van onze huidige St.-Tillokerk, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 28-36.
Dood en begraving van Jules Vercoutere godvruchtig overleden te Iseghem den 23 Maart 1924, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1924, 12 p.
S.R.SMIS, Het ideale wonen, West-Vlaanderen, jg. 1, 1953, p. 176-179.

Architectuur
Ann DE GUNSCH, Catheline METDEPENNINGHEN, Pol  VANNESTE, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Roeselare. Kantons Hooglede-Izegem-Lichtervelde. 17n 2, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement LIN, AROHM, afdeling Monumenten en Landschappen, Brepols-Turnhout, 2001, p. 198-417.
Pieternel VERBEKE, Interbellumarchitectuur in Izegem, Ten Mandere nr. 115, 39/3, 1999, p. 3-49.
Marijke MICHIELS, Monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten beschermd in november-december 2001 in Izegem, in Monumenten en Landschappen, 21/5 Sept. Okt. 2002 p. 9-11 van de binnenkrant.
Fascikel 2: Hedendaagse architectuur in zuidelijk West-Vlaanderen Anno '02, 2002, druk.St.-Joris,  p. 94 (privéwoning - Elckerliclaan 10) en p. 95 (toonzaal Winsol - Roeselaarsestraat).

Arenberg
Mark DEREZ, e.a., Arenberg in de Lage Landen, Universitaire Pers Leuven, 2002, 406 p. Met daarin Jean-Marie LERMYTE, Izegem en Arenberg, p. 295-299.

Arme Klaren
Jooris VAN HULLE, August Geldhof. "Getekent door het lijden van acht jaren", WVS-cahiers 106, jg. 19, nr. 3, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1984, 16 p.

armoede (zie ook hongerjaren)
K. MADDENS, De crisis op het einde van de XVIde eeuw in de kasselrij Kortrijk, De Leiegouw, 1, 1959, p. 75-95
J.M. BERTEELE, Een beeld uit de tweede helft der 16de eeuw in de kasselrij Kortrijk, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige kring te Kortrijk, Nieuwe Reeks 27, 1954, p. 154-158, met p. 157-158 een brief van Loosvelt dd. 23 november 1597.
Antoon VANDROMME, Bijzondere tekens voor de bedelaars, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 145.
Kurt PRIEM, Armlastigen te Izegem in mei 1786, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 3-15.
Jean-Marie LERMYTE, Izegemse bedelaars in het bedelaarswerkhuis van Brugge, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 59-63.

Artex
Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar drukkers in Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 90, 31/2, 1991, 111 p.
Diverse titels, o.a. Artex revue en Artexpressief.

ASLK
Verslag der werkingen van het Hulpkantoor van Iseghem der Algemeene Spaar- en Lijfrentkas, sedert zijne inrichting tot den 18 februari 1877, S.l., s.d., 16 p.
Spaarkas van Iseghem onder de waarborg van den Staat. Tiende jaarlijksch verslag der werkingen 1 juli 1883-30 juni 1884 en Eerste tienjarig verslag der werkingen 1 juli 1874-30 juni 1884, Izegem, J. Dooms [1884], 12 p. Er zitten een aantal jaarverslagen in het Izegems Slossefonds.
 

Assisi
Vergadering van de Broeders der Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië te Iseghem, Izegem, J. Debusschere-Bonte, [1913, 20] p.
Assisi. Contactblad van de franciscaanse lekenorde, Izegem, Sedert 1961. 1997= jg. 35. Van 1943 tot 1945 verscheen ook het maandblad Derde Orde Koerier dat door de Drukkerij Strobbe werd gedrukt.

atletiek
MACI op z’n best. Mandelclub 50 jaar, 1947-1997, S.l., [1997], 26 p.; Stadionecho, verschijnt vier keer per jaar. 1997 = jg. 39.
’t Ivacertje, Nr. 82 verscheen in september 1997.

Avé Maria
Jean VAN CLEVEN, De Sint-Hiloniuskerk, de kapel van Avé Maria en de neogotiek
Antoon VANDROMME, De naaikring, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, 49-50.
De Zusters van Maria. Honderdvijftig jaar in dienst van de Izegemse jeugd, in het reclameboekje Lentefeest Avé Maria 1982; [Adrien VANDERHEEREN], 1811-1986. 175 jaar Zusters van Maria te Izegem. 175 jaar religieus leven en pastorale zorg op de bres voor de katholieke opvoeding in dienst van het christelijk onderwijs., S.l., 1986, 16 p.
Antoon VANDROMME, De kleuterklas van zuster Walburge in 1927-1928, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 35-36, een klasfoto met wat commentaar, vergiste zich waar hij de zuster in de Engelbewaarder plaatste, want het ging om de Avé Maria (rechtzetting in Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 43).
Avé Maria schoolkrant. Jaarlijks sedert 1990. Voor intern gebruik dient het Avé Krantje, in 1997-’98 aan zijn 3de jaargang toe; het verschijnt gewoonlijk om de veertien dagen op vier bladzijden.
José DE MUELENAERE, Guido Gezelle en Izegem. 1. Gezelle en de Mariaschole of Avé Maria, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 176-202;
Zie ook Jozef GELDHOF, Pieter Baes en de Gilde van Sinte Luitgarde, Biekorf, 60, 1959, p. 301-308.
Jozef GELDHOF, Figuren van bij ons: Z.E.H. José De Mûelenaere, 40 jaar priester & opruststelling als leraar, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 158-166. Het gaat om de laudation door Geldhof.
Adrien VANDERHEEREN, 100 jaar geleden stierf E.H. Joseph de Pélichy, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 234-241.

Avé Maria schoolkrant
Avé Maria schoolkrant. Jaarlijks sedert 1990. Voor intern gebruik dient het Avé Krantje, in 1997-’98 aan zijn 3de jaargang toe; het verschijnt gewoonlijk om de veertien dagen op vier bladzijden.

Ayshove
Edgard SEYNAEVE, Ayshove binnen Izegem, ‘t Stamboompje 1995 nr. 1, p. 13-14 nr. 2 p. 26-27 en nr. 3 p. 45-47.