naaikring
Antoon VANDROMME, De naaikring, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, 49-50.

naam Bosmolens
Jozef[ G[ELDHOF], Van Buersmuelene tot Bosmolens, Biekorf, 53, 1952, p. 276-277.

naam Emelgem
Juliaan CLAERHOUT, Emelghem, Biekorf, jg. 9, 1889, nr. 5, p. 65-69.

naam Izegem
Rafaël VERHOLLE, De naam "Izegem", Ten Mandere nr; 1, 1/1, 1960, p. 2-4, de auteur heeft ook aandacht voor andere verklaringen, die hij verwerpt.
Pieter BAES, Iseghem. Voordracht in den sprekersbond van Iseghem in december 1894, S.l., s.d., 6]^p. (er is een exemplaar aanwezig in FSI).
Juliaan CLAERHOUT, Oud Vlaanderland IV. Ising of Frankisch Vlaanderland, Biekorf, 21, 1910, p. 353-358.

naam Kachtem
Juliaan CLAERHOUT, Cachtem, Biekorf, 4, 1893, p. 250-251.

naamkunde
Dagwijzer. Maandag 7 [januari 1867], Rond den Heerd, 2, 1867, p. 43-45, zie ook nr. 24, 1888, p. 18
G.F. TANGHE, Leven van Sint-Tillo, eersten apostel en pastor alsook patroon van Iseghem, heruitgegeven door Joannes Tanghe, Izegem, Gebroeders Strobbe, 1891, 282 p.; dezelfde auteur beschreef ook het leven van Sint-Tillo in zijn Parochieboek van Iseghem
Amaat DIERICK, Dit is Tillo's Lied. Gedicht in 12 zangen, daarbij een Voorzang en een Slotklank, Roeselare en Brussel, Julius De Meester, 1900, 230 p.
C.D.J. Tillo's lied, Biekorf, 10, 1899, p. 321-327 (een dichtwerk door Amaat Dierick)
Adolf DUCLOS, Tillo de Saks, 1e uitgave, Brugge, De Zuttere, 1871, 184 p. , 3e uitgave, Roeselare, Jules De Meester, 1900, 220 p.; eerst in 1869 en 1870 in losse afleveringen in Rond den Heerd verschenen
Frans DEBRABANDERE, Heiligenverering en lokale naamgeving in de kasselrij Kortrijk van 1350 tot 1400, Biekorf, 73, 1972, p. 5-16, over Hilonius op p. 10-11.
Antoon VANDROMME, Monumenta Tillonis, Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, p. 3-39. We verwijzen naar deze laatste studie voor verdere bibliografie over Sint-Tillo
Bulletin du Groupe de recherches historiques et archeologiques de la Vallée de la Sumene, 1985, nr. 34, 28 p. en ill. Gewijd aan de opgravingen van Sint-Tillo in Brageac; met (onvolledige) bibliografie over Sint-Tillo.

naamkunde: zie naam

naamlijst
Twee Vlaamse nijverheidssteden. Roeselare-Izegem. Wegwijzer met commerciële en administratieve inlichtingen. Brugge, A. en G. Claus, [1947], 320 p., waarvan p. 253-294 over Izegem en p. 309-310 over Kachtem
Izegem, S.l., [1965?], [16] p.
Adresboek Izegem-Kachtem, Izegem, Internationale dienst persuittreksels, [1965], 214 p.
Stad Izegem. Wegwijzer voor gemeentelijke diensten, instellingen en verenigingen aangeboden door het gemeentebestuur 31-12-1968, [Izegem, Stadsbestuur, 1968], 65 p.
Stad Izegem. Uw bestuur dichterbij, S.l., 1978, 52 p.
Izegem-Kachtem, uw handelsgemeente. Handelsgids met stratenplan, 1978, 36 p.
Stad Izegem. Even kennismaken, S.l., [1980], 38 p.
Info-service. De wegwijzer van onze streek: Roeselare, Izegem, Staden, Ardooie, Moorslede, Lendelede, Hooglede, Ingelmunster, Ledegem, Marke, Markant, [jaren 1980], 96 p.
Stad Izegem. Even kennismaken, S.l., s.d., 24 p.
Stad Izegem. Adressenlijst 1987, S.l., [1987], 72 p.
Den Ariane, Izegem. Editie '91-93. Adresboek - infogids - plan, S.l., s.d., 104 p.
Izegem. Stadsgids 1995/1997, Izegem, Stadsbestuur, [1995], 40 p., 2e uitgave 1997
Stad Izegem. De gemeente. Haar structuur, taken en werking. Een overzicht vanuit Izegems perspectief, Izegem, Stedelijke Informatiedienst, s.d., 9 p.
Den Ariane. Izegem. Editie '96-98. Adresboek. Infogids. Plan, S.l., [1996], 104 p. Nieuwe inwoners van Izegem krijgen sedert medio 1996 bij hun inschrijving in de Izegemse bevolkingsboeken de map Welkom te Izegem, die allerlei nuttige gegevens, brochures en een stadsplan bevat.
De flapuit 2001-2003. Informatie- en adressengids van Groot-Izegem, Raman, Oostrozebeke,2001, 496 p.
Antoon VANDROMME, Van Izegemse dokters en chirurgijnen, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 43-48.
Edgard SEYNAEVE, Jaarlijkse pachten te Izegem 10 juni 1746, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 128-140.
Vergadering van de Broeders der Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië te Iseghem, Izegem, J. Debusschere-Bonte, [1913, 20] p.
Alfons DEJAN, Izegemse ambachten van vroeger en nu. De schoennijverheid [1700-1800], Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 14-19
ID., Izegemse ambachten van vroeger en nu. De schoennijverheid [1800-1913], Ten Mandere, 8, 3/2-3, 1963, p. 23-37. Naamlijsten van heel wat Izegemse schoenmakersbazen in 1897 ook in zijn bedrieglijk getiteld artikel: St.-Crispijn in 1897 te Izegem, Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 10-13.
Namen van schoenmakers in 1835 ook in: André DEMEURISSE, Bijdrage tot de geschiedenis van de Izegemse schoeiselnijverheid, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 16-18.
Antoon VANDROMME, Hofsteden binnen Izegem met hun bewoners in 1880-90, in 1914, in 1955, in Ten Mandere nr. 6, 2/3, 1962, p. 10-15, met situatiekaart.
Door Alberic DEPREZ. De ledenlijst 1960 in Ten Mandere nr. 3, p. 38-42, 1961 in nr. 6, p. 46-50, 1963, in nr. 8, p. 67-71, 1964, in nr. 10, p. 48-50, 1965, in nr. 13, p. 105-112, 1980, in nr. 58, p. 232-242, 1981 in nr. 61, p. 246-247 en de ledenlijsten van 1982,1983, 1986 en 1988 in de respectieve Info-nummers van Ten Mandere, 1989 in Ten Mandere nr. 85, p. 134 en 192-196, 1990 in Ten Mandere nr. 89, p. 60-64.
Antoon VANDROMME, Lijst van Izegemse burgemeesters, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 17,
ID., Lijst van de Izegemse burgemeesters sedert de onafhankelijkheid van België, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 103 en wat uitvoeriger - met enkele foutjes in de datering - in ID., Izegem vroeger, p. 52-54.
Naamlijsten van de pastoors van Izegem vindt men in Antoon VANDROMME, Bekende pastoors van de Sint-Tillokerk, H. Hartparochie, parochie der Heilige Familie te Izegem, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 17-19 en recentere lijsten in ID., Izegem vroeger, p. 90 (St.-Tillo), p. 95 (H.-Hart) p.99 (Sint-Rafaël) en p. 100 (H. Familie).
Antoon VANDROMME, Lijst der gekende burgemeesters van Emelgem, Ten Mandere nr; 1, 1/1, 1960, p. 20.
Antoon VANDROMME, Lijst der gekende pastoors van Emelgem, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 20. Ook in Antoon VANDROMME, Izegem vroeger, p. 108.
André SAELEN, Lijst der Kachtemse burgemeesters, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 21;
ID., Burgemeesters van Kachtem, Ten Mandere nr; 57, 20/2, 1980, p. 122-127.
André SAELEN, [Lijst van de Kachtemse pastoors], Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 21;
P[ieter] P[RUIM], Lijst van de bekende pastoors van Kachtem, Onder Ons, nr. 1 van 1975, p. 6;
Antoon VANDROMME, Izegem vroeger, p. 116.
P[ieter] P[RUIM], De Kachtemse onderpastoors, Onder Ons, ½, 1964, p. 15-16.

Nacht und Nebel
Urbain VERFAILLIE, Nacht und Nebel, Izegem, 1984, s.p., gestencild. Hij had al een groot stuk van een volgend deel klaar toen hij stierf. Zijn Oorlogsverhalen verschenen in Ignis Vox, een tijdschrift dat de Izegemse brandweer uitgaf.

NCMV
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

Negenjarige Oorlog
Marcel DELMOTTE,  De Kasselrij Kortrijk en de Gaverstreek, de grote verliezers van de Negenjarige oorlog (1688-1697), 4de jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring "De Gaverstreke" Waregem, 1976, p. 91-214.

Neirynck, Emiel
Emiel NEIRYNCK, Ernst en vreugde, Roeselare, Alf. Deraedt-Verhoye, 1906, 180 p. De tweede uitgave, s.l., 1964, 223 p., bevat op p. 7-54 een uitvoerige biografische bijdrage door Michel NEIRYNCK;
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Emiel Neirynck (1839-1916), de dichter van "De jongen van boos Iseghem", Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 95-99.
Antoon VANDROMME, Emiel Neirynck. De dichter van 'de Jongen van Boos Iseghem', ten Mandere nr. 143, 49/1, 2009, p. 24-37.

Neogotiek
John GODDEERIS & Willy DETAILLEUR, De neogotiek in West-Vlaanderen, een herkerstening in steen, Jaarboek West-Vlaamse Gidsenkring 2001, 176 p.
John GODDEERIS & Willy DETAILLEUR, De neogotiek in West-Vlaanderen, religie en architectuur, Jaarboek West-Vlaamse Gidsenkring 2002, 143 p.

Nieuwstraat
Joseph BOURGEOIS, De Nieuwstraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 36, 13/2, 1973, p. 15-19.
Straten van vroeger en nu : de Nieuwstraat, in Ten Mandere nr.19, 7/3, 1968, p. 51

nijverheid
Emiel DIERICK, Izegem over honderd jaar, S.l., 1927, 25 p. Het ging om een bundeling van artikels die vanaf 12 maart 1927 eerst in De Mandelbode verschenen waren. klik hier Zie ook : Joseph BOURGEOIS, Izegem, honderd vijftig jaar geleden [in 1825-1826], Ten Mandere nr. 36, 13/2, 1973, p.3-4.
Jozef GELDHOF, Yseghem. Vlytigh ende boos. Historische economisch overzicht van de Izegemse nijverheden, [Izegem, Stad Izegem, 1956], 86 p.
Claudine ROOSE, Industriële inplantingen te Izegem, 1830-1914. Methodologische en heuristische benadering van de industriële archeologie, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, RUG, 1974-1975. Met veel kadasterplannetjes.
Lode DELDYCKE, Nijverheidsexpo Izegem 8-16 nov. '80, Izegem, 1980, 159 p.
Hendrik DERUYCK, Een regionaal economische studie van de stad Izegem, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Antwerpen, Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius, 1973, 4-80-27 p.
Michiel DE BRUYNE, Van draperie tot industriezones, Roeselare, 1983, 16 p.
Lode DELDYCKE, Een "historisch" toekomstperspectief voor de industriële bedrijvigheid in Izegem;: Is onze toekomst bedreigd of rooskleurig?, Izegem, Strobbe, 1994, s.p.
Hendrik WILLAERT, Uit Izegem verdwenen nijverheden : de leerbereiding, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 169-190, met erratum in Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 165.
Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar drukkers in Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 90, 31/2, 1991, 111 p.
Antoon VANDROMME, De schijnwerper op Kachtem. De knopenfabriek "Moderna", Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 269-273. Met foto van het personeel in 1957.
Gerhard GEERKEN, Izegemse kooplui op het keerpunt van Vlaamse en Hollandse eeuw, Ten Mandere nr. 125, 43/1, 2003, p. 18-25.
Brecht DEMASURE, De industriële ontwikkeling in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (1890-1950). Een sectorale analyse aan de hand van industrietellingen., in Handelingen van het Genootshap voor Geschiedenis te Brugge, nr. 148 (2011/2) p. 427-466.

nijverheid: zie borstelnijverheid, houtnijverheid, lijnwaadnijverheid, schoennijverheid

nijverheidsexpo
Lode DELDYCKE, Nijverheidsexpo Izegem 8-16 nov. '80, Izegem, 1980, 159 p.

Nijverheidskoers
Antoon VANDROMME, De Sportkring, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 10-19.

Nijverheidsschool: zie Stedelijke Nijverheidsschool

Nollet, Ludovicus
P. POLLEY, Lijkrede uitgesproken bij den Plechtigen Uitvaart van den E. H. Pastor Nollet in de kerk van Locre den 29 april 1889, Roeselare, De Brauwer-Stock, [1889], 8 p. Onze onderpastoor publiceerde het toneelstuk [L. NOLLET], Therese Overal of de bekeerde zottemuts, Roeselare, David Vanhee, 1855, 107 p.

noodgeld
Marcel NUIJTTENS, Het noodgeld van Izegem, Europees genootschap voor Munt- en Penningkunde, 5, 1954, p. 101-102, 6, 1955, p. 6-7, 14-15 en 63
ID., Noodgeld te Izegem in de Eerste Wereldoorlog, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1963, p. 26-31
ID., Het noodgeld van groot Izegem (Izegem- Emelgem-Kachtem) gedurende de Eerste en Tweede wereldoorlog, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 38-93;
ID., Het noodgeld van groot Izegem [aanvulling], Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 131-138; en nog een aanvulling in ID., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p.3-8.
ID., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, p. 3-8.
ID,  Noodgeld van Emelgem, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 35-36.
X. Noodgeld van Izegem 1914-1918, Biekorf, 1956 nr. 6 p. 190.
Bart BLOMME, Het noodgeld van Izegem in 1914-1918, Mandeldal, 8ste jg. nr. 9 p. 189-190.

Noppe
Philippe NEESE, Frederik Noppe soldaat karabinier, Ten Mandere, nr. 142, 48/3, p. 33-42.

notariaat
Kurt PRIEM, Pieter Jozef en Pieter Frans Verheede. Een halve eeuw notariaat te Izegem (1721-1769), Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 275-291.
Herman VAN ISTERDAEL & Ann VANSTEELANT, Inventarissen van notariële archieven van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk inclusief het archief van de tabellioen van Izegem, Brussel. Rijksarchief te Kortrijk, inventarissen 12, 2005, 453 p.

Notenkraker, De
De Notenkraker. Tweemaandelijks periodiek van "Jeugd en Muziek" Izegem, Van nummer 1 t.e.m. 83 schreef Hendrik Willaert de teksten.

Notitie Boekschen
Notitie Boekschen van J.-B. Vande Walle. Izegemse kroniek 18de-19de eeuw. Ten Mandere nr. 31, 11/3, 1972 63 p. met stamboom van de familie Vande Walle, Rafaël VERHOLLE, Bij de presentatie van het Notitieboekschen van Jan-Baptist Vande Walle, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 18-21.

N.V.W. Bode
N.V.W Bode. Driemaandelijks tijdschrift. Het vervangt sedert 1995 de vroegere losse berichten en omzendbrieven.

Nyffels, Gustaaf
Rafaël VERHOLLE, Burgemeester Gustaaf Nyffels [welkom], Ten Mandere nr. 29, 11/1, 1971, p. 37-38.
Vijf burgemeestersportretten (1965-nu). Toespraak gehouden door Daniël CHARLIER, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 161-167.