Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

Bakkerij ‘Biekorf’ op de Grote Markt

 

 

Severinus Huyghe en zijn vrouw Irma Muylle betrokken in 1868 een pand op de zuidkant van de Grote Markt. Het was gelegen naast de herberg ‘het Garenhuis’ en werd als bakkerij ingericht. Voordien had het huis de naam ‘Biekorf’. Huyghe zou die naam blijven gebruiken. Tot in de jaren 1860 was er nog een trapgevel en bovenaan, op de spits, was die in de Hollandse tijd bekroond met een stenen Nederlandse leeuw. De Biekorf was tot 1830 bewoond door de vrederechter Gaspard Clement-Caytant, een vurig Orangist. Met de Belgische Omwenteling moest deze zijn biezen pakken en de ontevreden Izegemnaars bestormden zijn huis. De Hollandse leeuw moest er ook aan geloven. Ene Sissen de Ruwe beklom een ladder, sloeg een koord rond het beeld en trok het naar beneden. Daar werd het stukgeslagen.
Toen Huyghe het gebouw kocht, werd het praktisch volledig herbouwd. Het werd een voor die tijd moderne banketbakkerij met een winkelruimte, helemaal in spiegelglas. Severinus stierf in 1894 en hij werd opgevolgd door zijn zoon Sylvain (1873-1950). Na de Duitse inval waren er herstellingswerken nodig en in 1924 kon deze een vernieuwde winkel openen.
Sylvain had zich vervolmaakt in de meest beroemde banketbakkerijen van Brussel, Antwerpen, Luik en Rijsel.
Sylvain was ook medestichter van de Izegemse bakkersbond ‘Helpt Elkander’. Camiel Dejonghe was er de eerste voorzitter van. Sylvain, eerste ondervoorzitter, zou Dejonghe in 1926 opvolgen. Deze bond was een reactie op de coöperatieve ‘Ons Eigen Brood’ van de Gilde.
Sylvain was gedurende 14 jaar voorzitter en daarnaast was hij ook provinciaal ondervoorzitter van de bakkersbond van West-Vlaanderen, afgevaardigde van de vereniging van de banketbakkers van België en verificateur van de ‘Patrons Pâtissiers’.
Op 24 februari 1929 verkocht Sylvain het pand aan zijn zoon Gabriël (1899-1988). Die betaalde er 15 000 fr. voor. Samen met zijn vrouw Lea Van Kesbeeck bewoonden zij jarenlang het pand.

Zijn opvolger, Jaak Vansteenkiste, vond het passend om in 1968 het honderdjarige bestaan van deze bakkerij te vieren. Het was feitelijk een heropening van de zaak en die viering vond plaats op 11 juli. ’s Morgens was er om 10 uur een plechtige dankmis en ’s avonds, om 20 uur, bood het echtpaar Gabriël Huyghe in hun huis een grote receptie aan.

Na Vansteenkiste en bakker Carton opende Jan Dierickx-Visschers er een filiaal van zijn bakkerij. Toen die het pand verliet werd het een winkel van telefonie.