Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ons lokaal is elke zaterdag open van 9 uur tot 11.30 u.

(de maand juli en augustus is ons lokaal gesloten)

Lees verder.

 

 

 

 

 

 

In memoriam Freddy Seynaeve 

Op 20 februari 1979 werd Freddy Seynaeve, toen onderwijzer aan de school Heilige Familie, opgenomen in de bestuursploeg van Ten Mandere. Hij was toen zeker het jongste bestuurslid.
In diezelfde periode was hij ook actief in het bestuur van de Koninklijke Harmonie van de Congregatie.
Freddy verzorgde enkele bijdragen voor ons tijdschrift. Hij schreef o.a. over de Izegemse stadhuizen, de congregatie, Fernand Sagon, enz..
Freddy gebruikte steeds een correct taalgebruik. Daar zal ongetwijfeld de invloed van zijn leraar in het Sint-Jozefscollege, taalpuritein Cyriel Moeyaert, bepalend geweest zijn.
Dezelfde gedrevenheid voor een verzorgde taal kwam tot uiting in Freddy’s lidmaatschap van Klub2 binnen de jeugdclub La Verna. Hij was er nauw betrokken bij de organisatie van ABN-avonden, uitstappen naar Frans-Vlaanderen en andere culturele activiteiten.
Niet alleen een verzorgde taal maar ook een punctuele ingesteldheid voor het secretariaatswerk in Ten Mandere waren eigenschappen van Freddy als secretaris en als contactpersoon voor de heemkring. Hij nam die taak vanaf 13 januari 2007 over van Robert Leroy.
In 2010 vierde Ten Mandere zijn vijftigjarig bestaan. Er verscheen een speciaal nummer over de geschiedenis van de voorbije halve eeuw (TM nr. 146-148). Freddy nam de rubriek ‘Vijftig jaar sociale geschiedenis’ voor zijn rekening. .
Ook in het opzoekingwerk maakte Freddy zich verdienstelijk. Vanaf 2003 maakte hij deel uit van de groep rond André Bourgeois bij de opmaak van de tentoonstelling ‘Het gebeurde 50 jaar geleden in Izegem’.
Tot op vandaag was Freddy Seynaeve het bestuurslid met het grootste aantal dienstjaren op zijn actief: 43 jaar lid van het bestuur waarvan 15 jaar als secretaris. Zijn secretariaatswerk werd onlangs overgenomen door Ann Lesage.
Met Freddy verliezen wij – andermaal – een zeer gewaardeerde medewerker.

Freddy was de initiatiefnemer voor het behoud van het torentje van de school op de Bosmolens.

Het bestuur biedt echtgenote Yvette en de familie zijn oprechte deelneming aan en wenst hen veel sterkte bij dit heengaan.

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I
digitale kranten
links
nieuwsbrieven
bidprentjes
werkboekjes
Ten Mandere-nummers
online

video's

 

 


 

Samenwerking stadsarchief Izegem en heemkring Ten Mandere

Vanaf 1 februari 2018 werken wij samen met het stadsarchief om gemakkelijker Izegemse documenten te raadplegen.

werkwijze

klik hier op het formulier en formuleer uw wens

De stadsarchivaris brengt u op de hoogte wanneer u de documenten kunt raadplegen.
Dit gebeurt in het lokaal van Ten Mandere, vierde verdieping van het Izegemse stadhuis.
Dit is meestal tijdens de openingsuren van ons lokaal, de eerste, tweede en derde zaterdag van de maand.
Daar bezorgt een bestuurslid u deze documenten die na afloop door een bestuurslid terug in het archief worden gedeponeerd.

 

de verzameling bidprentjes van Izegemnaren, Emelgemnaren en Kachtemnaren, overleden vóór 1914

klik hier

Izegemse kranten digitaal

klik hier

Hebt u onze nieuwsbrief gemist???

U kunt zich nog altijd inschrijven voor de volgende nieuwsbrieven
(zie linkerkolom, onderaan)

Hier vindt u ons nieuwsbrieven-archief

Hebt u een (over)grootvader uit Izegem die deelnam aan de Eerste Wereldoorlog?

Misschien hebben we er een foto van ! Klik hier


 

 

uit onze nieuwsbrieven :

 

9de Linieregiment - aanvulling

9de Linieregiment - video

Oorlogsschade in het klooster Ave Maria

Koer Saint-Antoine in de Gentstraat

Ten Mandere-nieuws

Ten Mandere-tijdschrift

 

 

 

 

 

 

Welkom op onze website,

Heemkring Ten Mandere
startte op 10 maart 1960.
Onze heemkring verzamelt
alles wat te maken heeft
met Izegem, Emelgem en Kachtem.

 

Ons tijdschrift verschijnt
driemaal per jaar.
Verder kan men ons
archief- en documentatiecentrum bezoeken.
Tweemaal per jaar is er
een tentoonstelling of
werken we samen met
Izegemse instellingen of verenigingen.

Wij zoeken

??????

 

meer weten...

oude fotozoekers

 

 

blikvanger

meer weten...

een Izegemse vraag ? meer....
 

laatst aangepast op 26/02/2021

disclaimer