Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

Ten Mandere-nieuws

 

 

 

Ontslag voorzitter Brecht Dutillieux
Halfweg de maand februari bood onze voorzitter, Brecht Dutillieux, zijn ontslag aan als voorzitter en bestuurslid van heemkring Ten Mandere. Zijn bijdrage in onze kring viel steeds moeilijker te combineren met zijn job in de Sint-Jozefskliniek. Ongeveer 11 jaar geleden vervoegde hij ons bestuur en korte tijd nadien konden we zijn pennenvruchten publiceren in ons tijdschrift. Niet alleen bijdragen over Izegem vóór de Franse Revolutie interesseerden hem, ook zijn bijdragen over de 19de eeuw werden gesmaakt. Brecht leverde in die tijd ook twee boeken af. Zijn boek over de ‘Geschiedenis van Emelgem’ was in een recordtempo uitverkocht en ook over zijn laatste werk ‘Van zorgende zusters tot Sint-Jozefskliniek’ mag hij trots zijn. In mei 2018 werd hij voorzitter en spande hij zich in om nieuwe auteurs en bestuursleden aan te trekken. Heemkring Ten Mandere wenst hem veel succes toe in zijn job en zeggen dank voor zijn inzet in ons bestuur.

Twee belangrijke Izegemse archieven verhuizen naar het Rijksarchief
In onze vorige nieuwsbrief verscheen reeds de mededeling dat het dekanaal archief verhuisd is naar het Kortrijkse Rijksarchief.
Bij het eerste nazicht bleek er een interessant biechtboekje bij te zitten.
Wat als… je doof bent en wil biechten?
In de 18de eeuw bood dit boekje de oplossing. Je duidde via een tekening aan welke zonde je begaan had. Bv.: "Ik heb zoveel gedronken dat ik moest overgeven", of “Ik heb haar borsten aangeraakt". De priester legde op zijn beurt een boetedoening op via een tekening uit het tweede deel van het boekje.

Een tweede archief dat binnenkort in het Kortrijkse Rijksarchief belandt, is het archief van het Vredegerecht van Izegem. Ook het Izegemse Slossefonds, bestaande uit 25 boekdelen werd overgedragen aan het archief.
We brengen onze lezers zeker op de hoogte wanneer beide archieven voor het publiek toegankelijk worden.

Torentje van de basisschool Heilige Familie
Via de pers werden we op de hoogte gehouden dat het torentje van de Prizma-basisschool Heilige Familie gerestaureerd wordt door de leerlingen van het VTI. Het behoud van dit torentje kwam er op uitdrukkelijke vraag van oud-directeur en Ten Mandere-secretaris Freddy Seynaeve.
Het zevende jaar schrijnwerkconstructies van de houtafdeling is volop bezig aan de restauratie. De basisconstructie is voor een stuk afgewerkt en het geheel wordt gekaderd in de lessen. Na de restauratie krijgt het torentje een nieuwe plek op de wijk Bosmolens.