Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Koer Saint-Antoine in de Gentsestraat

 

 

 

 

 

Vele Izegemnaren herinneren zich nog dat er in de Wijngaardstraat twee ‘koerkes’ waren: Sint-Pieter en Sint-Paul.
Koerkes waren beluiken waar, rond een pleintje, enkele huisjes stonden. Meestal was er een openbare pomp en een gemeenschappelijk toilet.
Het ene beluik op de westzijde werd ingepalmd door de parking, het andere werd volgebouwd.
Maar ook in de Gentstraat was er een koertje. De doorgang naar het koertje is nu een poort, waarachter zich de vroegere duiventil bevindt van de familie Defauw. De huisjes paalden aan de Kasteelbeek.
Van het koertje Saint-Antoine is weinig terug te vinden. Notaris Hendrik De Mûelenare mocht op woensdag 20 juli 1870 om vijf uur in de namiddag in de herberg ‘Den Hert’ dit koertje verkopen in naam van de eigenaar, Hendrik Delodder-Lobelle, fabrikant en koophandelaar uit Izegem. Deze fabrikant had ze in 1863 gekocht van de kinderen van wijlen Fidelis Amandus Tras.
Er werden 13 loten te koop aangeboden: lot 2 waren de vier huisjes op Cour Saint-Antoine’.
Aan de hand van de Popp-kaart (1854) kunnen we de huisjes situeren:
nrs. 347a bis, 347c, 348a en een deel van 347: vier aaneen gebouwde woonhuisjes onder de naam ‘Cour Saint-Antoine’ met doorgang tot aan de Gentstraat, groot omtrent 1 a 88 ca, in gebruik door Felix Van Haverbeke, de weduwe Binquet, Hendrik Lefere en August Heldenbergh. Samen betalen ze een maandelijkse pacht van 14,50 fr. Er stond volgens de notarisakte een gemeene pomp.
Desiderius Vandoorne, koophandelaar uit Izegem kocht ze voor 1600 fr.
Reeds op 12 september 1887 stond Desiderius terug voor dezelfde notaris. Zijn vrouw, Mathilde Delodder was toen al overleden. Opnieuw bood hij een aantal loten aan waaronder lot 6: vier aan malkander houdende woonhuizekes, onder de naam van Cour Saint-Antoine’ met doorgang tot aan de Gentstraat in Izegem (sectie A nrs. 347h, 347d bis, 347e bis en 348d). Het betrof hier wellicht andere huisjes op hetzelfde koertje. Een ervan was onbewoond. De weduwe Demeester en Rosalia Rosseel, betaalden elk 3,50 fr. per maand en Ida Demeyere 4 fr.
Deze huisjes werden verkocht aan zijn zoon Henri Delodder voor 1500 fr.
Deze fabrikant, met een fabriek op de Maandagmarkt, waar trouwens de eerste stoommachine in Izegem stond, verkocht op 21 oktober 1891 opnieuw deze laatste huisjes aan Florent Laridon, een Izegemse timmerman en herbergier in café ‘De Trompette’, voor 1200 fr.
Op dat ogenblik woonden in die huisjes de weduwe Demeester, Francis Mistiaen en Pieter Verhaest aan 3,50 fr. per maand en de weduwe van Leonard Vandewaetere aan 4 fr. per maand.