Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Ten Mandere-nummer 184 verschijnt binnenkort.

 

 

 

Eind december mag iedere abonnee het derde nummer van ons tijdschrift in de brievenbus verwachten.
Een overzicht van wat er zoal in staat:
Schoenenspecialiste Lieve Vandenbussche keek even over het Izegemse muurtje naar andere schoenbedrijven en wat bleek? Ook niet-Izegemse schoenwinkels maakten reclame voor Izegemse schoenen. Wat was er beter voor bv. een Brussels bedrijf om in zijn reclame aan te duiden dat het schoenen waren, gemaakt in een Izegemse fabriek? Groothandelaars als Saint-Martin met winkels in Brussel, Antwerpen, Brugge, Luik, Leuven en Tongeren bv. verkochten Izegemse kwaliteit.

Halfweg de jaren ’80 maakte de Izegemnaar Daniël Vangroenweghe furore met zijn studie over de Belgische koning Leopold II en zijn ‘werk’ in Kongo. Hendrik Priem blikt niet alleen terug op die studie. Hij onderzocht ook het andere werk van Vangroenweghe.

Stadsgids Luc Detailleur bezorgde ons een studie over een weldoenster van het klooster van de Grauwe Zusters. Emerence Françoise Hermoisille steunde dit klooster tot op hoge leeftijd. De schrijver voert ons mee in haar biografie.

Bart Blomme brengt twee huizen onder onze aandacht. Aanleiding was de Open Monumentendag. In een eerste bijdrage heeft hij het over het huis van Van Wtberghe in de Prins Albertlaan. Daarbij schenkt hij aandacht aan Jules en Georges Van Wtberghe. Ook de ontwikkeling van het zogenaamde Noorderkwartier komt ter sprake.
In een tweede bijdrage, in samenwerking met stadsgids Greta Feys, heeft hij het over het huis van dokter Vanhaessebroucq in de Gentsestraat. Dit huis krijgt binnenkort, dankzij een architectenbureau, een nieuw leven.

Fideel Vion was een drukker uit de 19de eeuw die in botsing kwam met pastoor De Bruyne en de katholieke partij in Izegem. Auteur Hendrik Priem blikt terug op zijn woelig leven in Izegem en neemt ons mee op zijn ‘speelreisje’ naar een krankzinnigengesticht.

Tenslotte pende bestuurslid Jacques Viaene een studie neer over de veldwachters in Kachtem. Martin Dubois verving in 1809 een zekere Landuyt en dit is meteen de eerste vermelding van een Kachtemse veldwachter. Jean Baptiste Morel volgde hem op en na hem kwamen o.a. Pieter Bogaert, August Bogaert en Constant Vandoorne.
Bij vele Kachtemnaren is wellicht Gerard Bekaert nog bekend die in 1956 ontslag nam. Paul Vansteenkiste was de laatste veldwachter en die maakte de fusie met Izegem mee. Hij ging in 1989 op pensioen.

Wie nog geen lid is van Ten Mandere kan deze publicatie en de twee andere nummers van de lopende jaargang bekomen, door het passende bedrag over te schrijven.
U stort daarvoor 17 euro (gewoon lid) of 22 euro (erelid) op het rekeningnummer van Ten Mandere BE 44 4724 3538 1145 p.a. Michelle Brichot, Blekerijstraat 60 8870 Izegem, met vermelding van abonnement Ten Mandere 2022.

Opgepast wie zich wil abonneren voor 2023 start 20 euro (gewoon lid) of 25 euro (erelid) op hetzelfde rekeningnummer!