Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ons lokaal is terug gesloten!.

(de maand juli en augustus is ons lokaal gesloten)

Lees verder.

 

 

 

in memoriam José Naert

Op maandag 6 juli 2020 overleed onze penningmeester José Naert.
José werd geboren op 28 maart 1947 en groeide op in Lendelede, waar hij o.a. actief was in de plaatselijke KSA-groep. Hij volgde regentaatstudies en gaf les in de ‘Groene Poorte’ in Brugge. Tijdens zijn onderwijscarrière studeerde hij in 1987 af als licentiaat in de geschiedenis, met een licentieverhandeling over de Izegemse borstelnijverheid. Deze industrie zou zijn aandacht blijven trekken. Hij schreef in 1991 in het tijdschrift van de West-Vlaamse Volkskundigen en in 1996 zelfs een volledig Ten Mandere-nummer over de borstelindustrie. Op basis van zijn licentieverhandeling schreef hij twee jaar terug het hoofdartikel in ‘Borstels Brushes Brosses. Van Izegems ambacht tot wereldwijde industrie’.
Hij eindigde zijn loopbaan als directeur van de Ardooise middelbare school Heilige Kindsheid.
In 2012 vervoegde hij ons bestuur en na een korte inrijperiode werd hij aangesteld als penningmeester. Een taak die hij met bijzondere ijver uitvoerde.
Als bestuurslid schreef hij in 2016 een bijdrage over ‘Arthur Seys, een soldaat in de Grote Oorlog’ en dit jaar verscheen in het eerste nummer zijn uitgebreide bijdrage over ‘Edouard De Ryckere, ondernemend Izegems borstelfabrikant en grondbezitter in de 19de eeuw’. Vorig jaar in oktober bracht hij nog een voordracht over die figuur.
Er lag nog werk van hem op de planken over de Izegemse vlasnijverheid.
Hij was ook een van de trouwe medewerkers binnen de werkgroep rond het inventariseren van het stadsarchief. Steevast was hij elke maandagochtend op post. Als stadsgids was hij verbonden aan de Izegemse musea. Daar kon hij zijn kennis over de Izegemse borstelindustrie ten volle overbrengen aan de geïnteresseerden.

Ten Mandere biedt de familie zijn innige deelneming aan.

 

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I
digitale kranten
links
nieuwsbrieven
bidprentjes
werkboekjes
Ten Mandere-nummers
online

video's

 

 


 

Samenwerking stadsarchief Izegem en heemkring Ten Mandere

Vanaf 1 februari 2018 werken wij samen met het stadsarchief om gemakkelijker Izegemse documenten te raadplegen.

werkwijze

klik hier op het formulier en formuleer uw wens

De stadsarchivaris brengt u op de hoogte wanneer u de documenten kunt raadplegen.
Dit gebeurt in het lokaal van Ten Mandere, vierde verdieping van het Izegemse stadhuis.
Dit is meestal tijdens de openingsuren van ons lokaal, de eerste, tweede en derde zaterdag van de maand.
Daar bezorgt een bestuurslid u deze documenten die na afloop door een bestuurslid terug in het archief worden gedeponeerd.

 

de verzameling bidprentjes van Izegemnaren, Emelgemnaren en Kachtemnaren, overleden vóór 1914

klik hier

Izegemse kranten digitaal

klik hier

Hebt u onze nieuwsbrief gemist???

U kunt zich nog altijd inschrijven voor de volgende nieuwsbrieven
(zie linkerkolom, onderaan)

Hier vindt u ons nieuwsbrieven-archief

Hebt u een (over)grootvader uit Izegem die deelnam aan de Eerste Wereldoorlog?

Misschien hebben we er een foto van ! Klik hier


 

 

uit onze nieuwsbrieven :

 

Gazette van Detroit

Georges Corteville

François Kesteloot

Izegemse heerlijkheden

Brabantse Omwentelinig

Ten Mandere nieuws

Oproep

 

 

 

 

 

Welkom op onze website,

Heemkring Ten Mandere
startte op 10 maart 1960.
Onze heemkring verzamelt
alles wat te maken heeft
met Izegem, Emelgem en Kachtem.

 

Ons tijdschrift verschijnt
driemaal per jaar.
Verder kan men ons
archief- en documentatiecentrum bezoeken.
Tweemaal per jaar is er
een tentoonstelling of
werken we samen met
Izegemse instellingen of verenigingen.

Wij zoeken

??????

 

meer weten...

oude fotozoekers

 

 

blikvanger

meer weten...

een Izegemse vraag ? meer....
 

laatst aangepast op 06/04/2019

disclaimer